Technologie

Technologie

 

Waarom we niet eeuwig leven en toch, hoe gezond ook, dood gaan. Het is een vraag die al jaren wetenschappers bezighoudt. Het bloed van een Nederlandse die op 115-jarige leeftijd overleed, brengt nu mogelijk het antwoord. Hendrikje van Andel-Schipper stierf in 2005 toen ze 115 jaar was. Ze was hiermee de oudste Nederlandse vrouw ooit. Hoewel ze niet ziek was en ze ook mentaal nog heel kwiek was, stierf ze toch. De vrouw besliste om na haar dood haar lichaam ter beschikking van de wetenschap te stellen, want het was uitzonderlijk dat iemand zo oud wordt en ook nog eens mentaal helemaal scherp bleef.

Het Nederlandse bedrijfje Plant-e wil de markt bestormen met technologie waarmee planten elektriciteit kunnen opwekken. In de stad Zaandam komt een oplaadpaal voor gsm's die wordt gevoed door een parkje. Dubai toont interesse. "Dit kan een revolutie ontketenen in de energiesector." Een wereld waarin weilanden onze lampen laten branden en wasmachines laten draaien. Dat is de ideale wereld van de Nederlandse Marjolein Helder (31), oprichter van Plant-e. Haar bedrijfje bedacht een systeem waarbij planten elektriciteit opwekken. De eerste velden met de groene energieproducenten verschijnen komende herfst in de steden Zaandam, Ede en Wageningen.

vrijeenergie

Waarom zijn we nog afhankelijk van fossiele brandstoffen? Mensen blijven oorlog voeren en de natuur vernietigen, terwijl de top van de energie-industrie ieder jaar biljoenen dollars binnenhaalt. De media doen ons van tijd tot tijd geloven dat we in een energiecrisis verkeren en dat we zwaar in de problemen komen vanwege een tekort aan hulpbronnen. De aandeelhouders die een flinke vinger in de pap hebben in de energie-industrie, zijn ook eigenaar van de gevestigde media. Waarom zijn er onvoldoende hulpbronnen als we weten dat er systemen zijn die vrije energie kunnen leveren?

De nieuwsmedia geven nauwelijks aandacht aan ontwikkelingen op het gebied van vrije energie. Toch is er vanuit de maatschappij toenemende interesse voor alle vormen van energie die geen nadelige gevolgen hebben voor mens en milieu. Steeds meer mensen houden zich bezig met vrije energie. Deze vorm van energie kan leiden tot een historische doorbraak op het gebied van energieopwekking en heeft de mogelijkheid om een economische omwenteling te veroorzaken.

De energiebedrijven bezitten 99 procent van de markt, maar overal verschijnen nu coöperaties die strijden tegen de ‘economie van fossiele brandstoffen’. Doordat de energiereuzen onophoudelijk lobbyen bij de overheid, hoeven we van onze volksvertegenwoordigers ook niet te verwachten dat er op korte termijn drastische veranderingen worden doorgevoerd. Wie kan de energie leveren die we willen en die onze planeet nodig heeft? Dat kunnen we zelf doen. De Tesla Energy Global Cooperative is van plan wereldwijd zonnecentrales te gaan bouwen. Het eerste project, waarbij de energie gratis wordt geleverd, staat gepland in Brazilië.

Zelfs het brein van mensen die blind zijn, reageert op licht. Dat hebben wetenschappers ontdekt. Het onderzoek wijst erop dat het brein van blinde mensen nog steeds licht kan detecteren. Niet via de kegeltjes en staafjes in het netvlies, maar via een nieuwe fotoreceptor in het oog. Een eerder onderzoek met slechts één blinde proefpersoon wees er al op dat mensen ook al zijn ze blind toch (onbewust) licht kunnen waarnemen. Om te achterhalen of die resultaten wel klopten, zetten onderzoekers van de universiteit van Montreal een studie met drie blinde proefpersonen op. Ze zetten de proefpersonen in een kamer waarin een blauw licht zo af en toe aan en dan weer uit ging.

De Servische president Tomislav Nikolić heeft bij het voormalige Wardenclyffe-laboratorium in New York een monument onthuld voor Nikola Tesla. Al decennialang probeert het Tesla Science Center een herdenkingsmuseum te realiseren op de plek van Tesla’s oude werkplaats. De groep wist via crowdfunding meer dan een miljoen dollar in te zamelen en kocht met dat geld het terrein. Er is sprake van veel achterstallig onderhoud en de plaats werd zelfs een tijd gebruikt voor het dumpen van giftig afval.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees