Spoorwegbeheerder ProRail gaat serieus onderzoeken of het mogelijk is om de treinen in toekomst op zonne-energie te laten rijden. Als het lukt om in heel Nederland ca 2.800 km spoor met een gemiddelde spoorbreedte ca 12 m te overkappen met zonnepanelen, dan zijn daarmee 2 miljoen huishoudens van zonne-energie te voorzien.

 

 

Dit is gelijk aan de elektriciteitsopwekking van ca 400 windmolens van minimaal 100 meter hoog per stuk, oftewel 230% van het eigen elektriciteitsverbruik van de spoorwegen. Men houdt op jaarbasis dus 130% over voor levering aan naastgelegen industrieën, kantoren, woningen en andere elektriciteitsvragers.

Dit idee, ontwerp, uitwerking en patenten zijn vastgelegd door Europe’s Energy Point in Eefde. Er zijn natuurlijk meer voordelen. Zo draagt het in een keer een grote klap bij aan milieudoelstelling van de overheid. De horizonvervuiling zoals bij windmolens is veel minder.

Daar de spoorlijnen meestal in de volle zon liggen, zijn zij veel effectiever en goedkoper dan zonnepanelen op de daken van huizen en van gebouwen. En wat denk je van in de winter minder bladeren en sneeuw op de rails, daardoor ook levensduurverlenging van de rails en de wissels en de treinen. Het regenwater opvangen is een mogelijkheid wat weer gebruikt kan worden voor het schoonmaken van de treinen, toiletspoelingen etc.

Als treinen onder een zonne-dak rijden krijgen we ook geluidsstillere spoorwegen, en tevens veel werkgelegenheid. Een goed idee om verder uit te werken lijkt ons. Prorail is al enthousiast.

 

Bron en tekeningen: Europe’s Energy Point.

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees