Tot op de dag van vandaag valt er bij de gevestigde wetenschap en dito media geen positief woord te horen over de inmiddels behaalde mijlpalen binnen het koude kernfusie (LENR) onderzoek. Maar ook de negatieve reacties zijn sinds kort een heel stuk milder geworden, daarover straks meer. Tot recent kwam met grote regelmaat een aantal starre wetenschappers en slaafse journalisten naar voren, die de hoogtepunten binnen het LENR-onderzoek als ‘schandalige oplichterspraktijken’ en ‘domme meetfouten’ betitelden. Zoals bijvoorbeeld vorig jaar, toen een derde onafhankelijk onderzoek (1) naar de Hot-Cat reactor van Andrea Rossi succesvol werd afgesloten, het apparaat bleek inderdaad meer energie voort te brengen dan erin ging.

 

Rossi-en-Focardi

Tijdens een maand onafgebroken draaien leverde de kleine reactor van 20cm lang en 2cm in diameter 1MW aan energie op, met als brandstof slechts 1 gram Nikkelpoeder, met daaraan toegevoegd een kleine hoeveelheid Lithium en wat Waterstof.

De onafhankelijke en ervaren wetenschappers die de test in Lugano, Zwitserland uitvoerden, waren allemaal afkomstig van Europese universiteiten, één van hen was zelfs voorzitter geweest van het Zweeds sceptisch genootschap, vergelijkbaar met stichting skepsis hier in Nederland. En allemaal waren die er na hun test van overtuigd dat LENR wel degelijk bestaat.

Maar, volgens de starre wetenschappers, nagepapegaaid door de slaafse journalisten, hadden zij bij hun test beslist de verkeerde meetapparatuur gebruikt en als gevolg daarvan grove rekenfouten gemaakt en waren ze gemanipuleerd door Rossi. Dát kon gewoon niet anders, want in hun starre opinie was Andrea Rossi een oplichter en was het niet zo, dat het MIT (Massachussets Institute for Technology – gelieerd aan de Harvarad Universiteit) en Caltech immers in 1989/1990 al hadden ‘bewezen’, dat koude kernfusie onmogelijk was..? Tenminste, zo dachten zij dat te weten en ieder ander had maar naar hen te luisteren, zij waren immers (weliswaar zelfbenoemde) autoriteiten op het gebied van natuurkunde.

 

Nu, na de laatste LENR wapenfeiten van een paar weken geleden hoor je daar nog steeds geen positief woord over in de media. Maar wat opvallend is, is dat je de negatieve uitlatingen van voornoemde ‘autoriteiten’ ook niet meer hoort..! Zou bij hen langzaam het besef indalen dat LENR misschien toch wel niet zo heel onmogelijk is zoals zij decennia lang beweerden en dat de stug volhoudende LENR-onderzoekers en uitvinders in de zeer nabije toekomst wellicht wel eens op een podium worden geroepen om een Nobelprijs in ontvangst te mogen nemen. En dat zij, met de grootste sceptische monden, als logische reactie daarop, wel eens op hoog niveau om uitleg gevraagd zouden kunnen gaan worden..?

De nieuwe hoogtepunten binnen het LENR onderzoek zijn de volgende 3 feiten
Deze feiten kunnen terecht als de stilte voor de aanstaande LENR storm worden gezien, waarbij de wereld wordt overspoeld met deze nieuwe technologie, een technologie waarvan kenners inmiddels al beweren dat de LENR Revolutie een grotere impact op de wereld zal hebben dan de Industriële Revolutie had:

1) Afgelopen 25 augustus werd er (na 2,5 jaar oponthoud, doordat gevestigde machten dwarsboomden ) een Amerikaans patent (2) aan Andrea Rossi toegekend voor zijn ‘Rossi Effect’; dit houdt in het opwekken van bovenmatige energie (bovenmatige energie houdt in, dat er ‘meer energie’ uit het proces komt dan erin moet) via de brandstof in zijn E-Cat. Een citaat uit het patent:

‘…er is vastgesteld dat een gepaste mix moet bestaan uit een mix van 50% Nikkel, 20% Lithium en een 30% Lithium Aluminium Waterstofverbinding. Binnen deze mix treedt Nikkel als katalysator voor de reactie op, en bepaalt dus niet op zichzelf het reactievermogen. Ondanks dat Nikkel zeer bruikbaar is omdat het ruimschoots op de wereld voorhanden is, kan de functie ervan tevens worden uitgevoerd door andere elementen genoemd in kolom 10 van het periodiek systeem der elementen, zoals Platina of Palladium.’

Als het genoemde Palladium in het citaat je ergens bekend van in de oren klinkt, dan kan dat kloppen, het waren namelijk de wetenschappers Fleischmann en Pons die bij hun koude kernfusie experimenten van 25 jaar geleden gebruik maakten van Palladium (in Waterstof!) en geen wonder dat zij hetzelfde effect kregen waar Rossi nu een patent op heeft. Dat houdt tevens in dat de gehele gevestigde wetenschap een paar nederige excuses aan beide heren heeft aan te bieden, want Fleischmann (†2012) en Pons werden in 1990 uit het wetenschappelijke wereldje verstoten omdat het zogenaamde fraudeurs waren.

2) Afgelopen 26 augustus werd een patent (3) gepubliceerd dat was toegekend door het Europees patentbureau aan Piantelli, en wel voor zijn ‘Methode en apparaat voor het opwekken van energie door middel van nucleaire reacties afkomstig van met waterstof geabsorbeerde metalen’. In het patent worden de namen van de elementen genoemd waarmee het effect door Piantelli wordt opgeroepen, ze zullen je inmiddels bekend in de oren klinken: Nikkel, Lithium en Waterstof, dezelfde stoffen die je in Andrea Rossi’s E-Cat reactor terugvindt!

 3) Aanstaande 14 oktober dit jaar verzorgt CERN een seminar (4) over het afwijkende hitte-effect dat optreedt als Palladium met Deuterium/Waterstof wordt doordrenkt.

 

Zoals je weet is het miljarden en miljarden Euro’s kostende CERN-project (5) HET (!) bolwerk van de gevestigde wetenschap die koude kernfusie (LENR) altijd heeft afgewezen als zijnde onmogelijk. Het ‘afwijkende hitte-effect’ bij Palladium gedompeld in Waterstof, waar CERN het over gaat hebben en waarmee ze zelf hebben geëxperimenteerd, is het koude kernfusie effect dat ook Rossi heeft ontdekt -en nu patent op heeft- en dat Fleischmann en Pons al in 1989 hadden ontdekt. Daarna werden deze mannen, zoals al eerder opgemerkt, volkomen onterecht, als fraudeurs uit het wetenschappelijke wereldje verstoten; een lot dat Andrea Rossi -wat hen betreft- ook beschoren was..!

Het MIT en Caltech zijn de twee grote onderzoeksinstituten, waar al die tijd miljardenfondsen naar toe gingen, voor hun onderzoek naar de hete kernfusie. Zij hadden, nota bene binnen 5 weken (!), bepaald dat het effect niet bestond, dat de experimenten van Fleischmann en Pons dus op bedrog waren gebaseerd en zij een schande voor de wetenschap waren.

 

Later zijn er echter aanwijzingen boven tafel gekomen (die daarna bewust niet zijn gepubliceerd) dat het MIT en Caltech wel degelijk hetzelfde effect hadden opgewekt, maar vervolgens voor de negatieve conclusie hadden kozen. Waarschijnlijk was koude kernfusie voor hen ongewenst, het zou de duizenden wetenschappers die aan de hete fusievariant werkten werkloos maken en de hete fusie fondsen aan oa. de twee universiteiten doen opdrogen.

Dat CERN nu dus onderzoek heeft gedaan naar dit koude kernfusie effect (met positieve resultaten!) en daar tevens op 14 oktober 2015 verslag van gaat doen en ook andere LENR onderzoekers van buiten CERN heeft uitgenodigd om over het effect te komen vertellen, mag bijzonder worden genoemd. Ook CERN heeft net als Fleischmann en Pons, Paladium gebruikt bij hun experimenten, maar zoals gezegd, Palladium en Nikkel geven nagenoeg hetzelfde effect.

Rossi gebruikt nikkel omdat dat de goedkoopste variant van deze metalen is, doordat het op aarde overvloedig voorkomt, waardoor nikkel dus het méést geschikt als brandstof, wanneer LENR eenmaal grootschalig toegepast gaat worden. Wil je meer lezen over het complete verhaal van de uitvinding van Andrea Rossi en alle andere wetenschappers die inmiddels dezelfde resultaten hebben behaald? Het is té uitgebreid om in een enkel artikel weer te geven.

Je kunt echter de hele saga (vanaf 2011) bestuderen op mijn website. www.e-cat.co.nl Dat gaat je niet in een dag tijd lukken, maar uiteindelijk zul je ervan overtuigd raken, dat we met een ware revolutie op energiegebied te maken hebben. En lees ook waarom de gevestigde machten dat tegen willen houden. Wil je er minder tijd aan spenderen, maar toch een globaal overzicht van de Rossi/E-Cat/Koude Kernfusie geschiedenis hebben, lees dan de volgende artikelen hier op de site:

Artikel juni 2011: http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/sceptici-bevestigen-werking-koude-fusie-reactor

Artikel mei 2013: http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/vrije-energie-e-cat-bewijst-10x-betere-werking

Artikel oktober 2014: http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/koude-kernfusie-definitief-bewezen

Links artikel:

(1) http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat8oktober2014.htm

(2) http://patft.uspto.gov/netacgi

(3) http://register.epo.org/application

(4) http://indico.cern.ch/eventabstract_CERN_14oct2015.pdf

(5) http://nl.wikipedia.org/wiki/CERN

Meer foto's

 

Bron : Want to Know

2015 © deze versie WantToKnow.nl/.be © origineel Paul Harmans

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees