Waarom zijn we nog afhankelijk van fossiele brandstoffen? Mensen blijven oorlog voeren en de natuur vernietigen, terwijl de top van de energie-industrie ieder jaar biljoenen dollars binnenhaalt. De media doen ons van tijd tot tijd geloven dat we in een energiecrisis verkeren en dat we zwaar in de problemen komen vanwege een tekort aan hulpbronnen. De aandeelhouders die een flinke vinger in de pap hebben in de energie-industrie, zijn ook eigenaar van de gevestigde media. Waarom zijn er onvoldoende hulpbronnen als we weten dat er systemen zijn die vrije energie kunnen leveren?


vrijeenergie

Casimireffect

Deze systemen kunnen oneindig blijven draaien en leveren energie aan de hele planeet zonder fossiele brandstoffen te gebruiken. Een groot deel van de rekeningen die je betaalt zou komen te vervallen en het schadelijke effect dat de mens op de aarde heeft zou flink worden teruggedrongen.

Het Casimireffect laat zien dat het bestaan van vrije energie, of nulpuntenergie, niet kan worden ontkend. Dit is het natuurkundige verschijnsel waarbij twee bij elkaar geplaatste metalen platen in een vacuüm door kwantumfluctuaties krachten ondervinden die ze naar elkaar toe drijven. Een vacuüm wordt in het algemeen gezien als een leegte, maar Hendrik Casimir voorspelde dat ze fluctuaties van elektromagnetische golven bevatten.

Uit een studie in het tijdschrift Foundations of Physics Letters in 2001 blijkt dat de algemene relativiteitstheorie kan worden gebruikt om de werking van de perpetuum mobile te verklaren. Een perpetuum mobile is een apparaat dat, eenmaal in beweging, uit zichzelf blijft bewegen en energie opwekt uit het ‘niets’.

 

Video

 

De studie laat zien dat elektromagnetische energie uit het vacuüm kan worden onttrokken om bijvoorbeeld een perpetuum mobile aan te drijven. Professor emeritus Theodor C. Loder III van de Universiteit van New Hampshire schreef in zijn paper Space and Terrestrial Transportation and Energy Technologies for the 21st Century: “Er is bewijs dat wetenschappers na Tesla wisten van het bestaan van deze energie, maar dat het bestaan en gebruik ervan de afgelopen decennia is ontmoedigd en onderdrukt.”

 

Video

 

 Is de mensheid klaar voor een transformatie? Technologieën die betrekking hebben op nulpuntenergie worden momenteel achter slot en grendel bewaard, vertelde oud-directeur van de afdeling Skunk Works van vliegtuigbouwer Lockheed Martin Ben Rich. Hij voegde toe dat ze niet zomaar zullen worden vrijgegeven. 

De Amerikaanse astronaut Brian O’Leary zei dat ook UFO’s gebruikmaken van dergelijke technologieën. “Hun aandrijfsysteem is gebaseerd op torussen en ronddraaiende magnetische schrijven,” zei hij. “De UFO’s kunnen tijd en ruimte manipuleren. Dat stelt ze in staat om hun eigen antizwaartekrachtaandrijving en energieveld op te wekken.”

 

Bron : Niburu

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees