Conrad Farnsworth uit de Amerikaanse staat Wyoming bouwde op 16-jarige leeftijd een werkende kernfusiereactor. De reactor bestaat uit een doolhof van draden en knoppen en staat in de schuur van Conrads vader. Het plasma in de reactor bereikt een temperatuur van 315 miljoen graden Celsius. Kernfusie moet niet worden verward met kernsplijting. Kernsplijting is het proces waarbij een zware onstabiele atoomkern zich deelt of splijt in twee of meer lichtere kernen, waarbij aanzienlijke hoeveelheden energie vrijkomen. De meeste kerncentrales werken op basis van kernsplijting.

 kernfusiereactor

Kernfusie daarentegen is het samensmelten van de kernen van verschillende atomen, waarbij een andere kern wordt gevormd. Wanneer atomen van lichte elementen samensmelten wordt een deel van de massa omgezet in energie. De zon en de sterren wekken hun energie ook op door kernfusie.

Fusiereactoren produceren geen radioactief afval en mogen thuis worden gebouwd. Op 1 december 2011 maakte Farnworth een video van zijn kernfusiereactor. Er zijn wereldwijd slechts 60 mensen die ooit een werkende fusiereactor hebben gebouwd.

 

Video

 

Bron: Niburu

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees