Wanneer Aartsengel Michaël spreekt over de 5D Steden van Licht slikken we dat meteen. Wanneer ik zeg dat we een Poort naar de Binnenaardse Steden zullen activeren ontmoet ik vaak ongeloof. Dat is opmerkelijk omdat de Hermetische Wet Zo Boven Zo Beneden een Universele Waarheid is. Je hebt alleen ogen nodig die kunnen zien. Reiziger naar Binnenaardse Steden. USAF Kolonel Billie Faye Woodard gaf toestemming om onderstaand verhaal op te nemen tijdens een telefoongesprek.

 

agatha


AANKOMST EN INDOCTRINATIE.

Ik ben Kolonel Billie Faye Woodard van de Amerikaanse Luchtmacht. Ik was van 1972 tot 1982 gestationeerd op Area 51 in Nevada. In die periode bezocht ik zes keer de Holle Aarde op 800 mijl diepte.

Toen ik op Area 51 aankwam werd ik ingelicht over het bestaan van tunnels onder Area 51, en kort daarop ontmoette ik verscheidene Ondergrondse Shuttle machinisten die een lengte hadden van 3.90 tot 2.20 meter. Die tunnels die de hele wereld doorkruisen werden gebouwd door een soort wezens die hier heel lang vóór ons leefden.

 

Area51Onmiddellijk na aankomst op Area 51 werd ik geattendeerd op de tunnels en de functies van die faciliteit. Ik kreeg te horen dat de eerste 15 niveaus van Area 51 door mensen waren gemaakt, maar dat de niveaus 16 tot 27 al bestonden. Onze regering had daar geen hand in gehad, we gebruikten ze slechts.

Mijn vader was vroeger gestationeerd op Roswell. Als onderdeel van mijn kennismaking met het leger had hij ervoor gezorgd dat ik samen met hem op het Pentagon werd geplaatst. Daar zeiden ze tegen mij: “We hebben een nieuwe post voor je, je gaat naar Area 51 in Nevada.”

Toen ik naar het Pentagon ging was ik tweede luitenant, en voor ik het wist was ik eerste luitenant. Na drie weken werd ik benoemd tot kolonel. Ze zeiden: “Om op Area 51 te werken moet je wel kolonel zijn.” Area 51 had 150.000 man in dienst, waarvan 85% uit militairen bestond en de rest uit burgers. Bij mijn aankomst werd ik omlaag geleid en zag de volgende 11,5 jaar geen daglicht meer.


TUNNELS EN SHUTTLES.

De muren van de tunnels waren erg glad. Als je een holle buis door een bonk klei zou duwen heb je enig idee hoe glad het was. De muren leken wel op marmer, aar waren van een soort metaal dat ondoordringbaar was. Het kon een diamantboor weerstaan en zelfs laserstralen.

Weet je nog dat we voortdurend legertroepen over de oppervlakte van de Aarde van A naar B zagen reizen?Dat was niet eens zo lang geleden. Nu zie je dat nog zelden. Nu gebruiken ze die tunnels om leger eenheden over grote afstanden te verplaatsen. De tunnels zijn breed genoeg om twee enorme tankwagens naast elkaar te laten rijden.

Van de basis op Area 51 gaat een shuttle naar de stille Oceaan, ongeveer 350 mijl ten Westen van Monterey, waar een piramide is. De andere shuttle gaat naar de Cheyenne Mountain faciliteit; het commando centrum van NORAD, dat zich 600 meter onder het graniet van de berg bevindt. De lengte van een grote shuttle is circa ¼ mijl lang. De inwoners van BinnenAarde maken gebruik van die enorme machines om grote hoeveelheden mensen/wezens of wat dan ook snel te verplaatsen.

De kleinere shuttle is 50 tot 60 voet lang, en daar bevond ik me in. Ze gaan sneller dan het geluid; ze gaan in minder dan 10 Aardse minuten van Area 51 naar het binnenste der Aarde. Het materiaal waar ze van gemaakt zijn is van dezelfde substantie als de buitenhuid van het ruimteschip dat op Roswell crashte!

De shuttles werken op de elektromagnetische krachten van het aardse grid. De lange machinisten die ik hierboven aanhaalde lijken op de mens maar zijn hoger geëvolueerd, en ze spreken telepathisch. De mannen dragen al dan niet baarden, en de huid van de vrouwen is smetteloos, wat ze een volmaakt zuiver uiterlijk geeft.

Hoe ze ons noemen, is reden genoeg voor bezorgdheid, aangezien ze weten waar de mensheid op afstevent. Er zijn 7 beschavingen die in BinnenAarde verblijven en geregeerd worden door principes van harmonie. Ze begrijpen en spreken alle talen van de wereld. Hun medische kennis is ongelooflijk.


MIJN PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS.

Toen ik 12 was en met een vriend door een maïsveld liep heb ik een paranormale ervaring gehad. Ik werd in een UFO meegenomen naar het binnenste der Aarde, waar ik een half jaar tussen de bewoners van BinnenAarde verbleef.

Je kunt je voorstellen hoe mijn ouders, vooral mijn vader die in de Militaire Dienst zat, reageerden toen ik verdween en zes maanden later op mysterieuze wijze weer opdook. Ik denk dat ik het aan die ervaring dank dat mijn vader ervoor zorgde dat ik onder zijn eenheid in heg Pentagon kwam, en later naar Area 51 werd gedirigeerd.

Ik ben niet een biologische zoon van mijn vader, ik ben net als mijn zuster geadopteerd. Mijn zus werd vermoord door wat hier de ‘geheime regering’ wordt genoemd. Ik bleek in staat hun negativiteit met mijn geest te weerstaan, mijn geest was sterker en overwon hun aanvallen.

Ik weet van mijn gids Zora, een Binnenaardse wetenschapper, die 150.000 jaar oud is, dat mijn zuster en ik oorspronkelijk van BinnenAarde zijn, en dat onze echte ouders in BinnenAarde leven. Toen onze vader ons adopteerde spraken we een taal die op de Aarde totaal onbekend was.

Ik heb een bloedgroep die onbekend is. Ik ben nooit ziek geweest. Mijn bloed is medisch onderzocht en vernietigt alle virale infecties als het gecombineerd wordt met andere bloedmonsters in een laboratorium.


HOLLE AARDE VORTEXEN.

De bewoners van BinnenAarde hebben het vermogen de oceaanbodem te splijten en ene vortex te creëren, zoals in de Bermuda Driehoek. Er zijn 7 verschillende niveaus in die vortexen, en wezens en uitrustingen worden in overeenstemming met die verschillende niveaus naar binnen gebracht

De vortexen dienen als poorten om binnen en buiten de Holle Aarde te geraken.
Er is meer van die driehoeken buiten Florida ; een is er bij het Erie meer, een ander vind je voor de kust van Mexico en nog een voor de kust van Japan, en op diverse andere locaties van de Aarde. Dit zijn zogenaamde ‘Stille Zones’. Deze poorten maken het mogelijk dat wezens zoals Big Foot of Loch Ness van de Holle Aarde ongemerkt naar buiten en naar binnen kunnen gaan.

Als dit Stille Zones zijn, kan ik me voorstellen dat de olieramp in de Golf van Mexico en de Tsunami die een kernramp op Japan veroorzaakte, gecreëerd werden om de Stille Zones tegen de mensheid te beschermen - ArjunA

Alle planeten zijn hol, zo ook de Zon, die in werkelijkheid een planeet is. Er leven beschavingen in de Zon die kolonies hebben in de Binnenaardse Steden.


EEN POORT PROBEREN TE VINDEN.

Om, waar je ook ondergronds bent, een Poort naar de Binnenaardse Steden te vinden heb je alleen een kompas nodig. Het kompas zal doldraaien zoals het op de Noordpool zou doen wanneer je voor een Poort staat.

Toen ik uit Militaire Dienst ging had ik geen middelen meer om naar BinnenAarde te gaan. Het was nodig dat ik een andere manier vond. Samen met een groep geïnteresseerde mensen huurde ik een vliegtuig die ons naar de Noordpool bracht.


DE MENSEN VAN BINNENAARDE.

De mensen van BinnenAarde waren erg vrij om mij rond te leiden, erg duidelijk in het tonen van wat er precies gaande is, ze houden niets achter.

Ze vragen altijd toestemming als ze met de Natuur werken, ze vragen de planten toestemming voordat ze die eten of oogsten. Ze vragen Moeder Aarde of het goed is dat ze er gebouwen op zetten, en ze bouwen op die laag aarde die het best past bij hun omgeving; iets wat de Amerikaanse Indianen ook altijd deden.

Ze doen moeite om altijd harmonie te bewaren, opdat ze voortdurend één met de natuur kunnen blijven. Ze zijn spiritueel verder gevorderd dan de mensen aan de oppervlakte, en hebben enorme eerbied voor Moeder Aarde.

De atmosfeer is kristalzuiver en er zijn weliswaar regelmatig wolken, maar geen regenwolken. De temperatuur is constant 23° Celsius. In BinnenAarde spreken de mensen rechtstreeks tot dieren, en de dieren spreken rechtstreeks met de mensen.

Er is geen behoefte om te hamsteren, want alles is gratis. Er is geen behoefte om overvloed te creëren, omdat alles er overvloedig is. Ruilhandel is er gebruikelijker dan handelen met geld. Dit is eigenlijk een utopische cultuur zonder crisis die geweld oproept. Er zijn geen partijen die oorlog zoeken en anderen willen overheersen. Niemand is rijker of armer dan een ander.

Er zijn ruimteschepen, die dank zij hun krachtige geest, die deels door henzelf en deels door hun personeel gecreëerd worden via gedachtekracht. Zodoende zijn de schepen perfect in hun ontwerp, uitvoering en voortstuwing. Er zijn slechts enkele mensen aan de oppervlakte die dat vermogen hebben om te creëren. Dat is te wijten aan onderdrukking van die vermogens in hun jeugd door religie, onderwijs en angst bij hun familie.

De mensen van BinnenAarde hebben toestemming om, als het ware, de ruimte van hun verbeelding in te gaan, en daar creëren ze. Ziekte zal hun lichaam nooit teisteren, want dat is niet toegestaan. Wanneer de mensheid de vierde dimensie in gaat, zullen de mensen van BinnenAarde tevoorschijn treden en hechter met ons aan de oppervlakte samenwerken. De mensheid is zo geobsedeerd door het ‘IK’ dat ze niet harmonieus kunnen samenleven…

De mensen aan de oppervlakte die trachten de inwoners van BinnenAarde via meditatie te bereiken, zullen merken dat het hen lukt. Kinderen die nu geboren worden, zijn steeds meer in staat om hun hele hersencapaciteit te benutten, dat is in BinnenAarde heel gewoon.

Een van de eerste dingen die ze ons in BinnenAarde toonden was hun vermogen tot interplanetaire reizen en tijdreizen. De basis van tijdreizen lijkt op het buigen van ruimte, dat door meditatie wordt verkregen en door de acceptatie dat ze onbeperkt zijn. Als jullie je geest op onderbewust niveau programmeren dat jullie onbeperkte wezens zijn is alles mogelijk.

Aan de oppervlakte komen de vermogens om deze oneindige kracht te gebruiken gemakkelijker tot ontwaken bij Poorten als Mount Shasta, die fungeert als een rechtstreekse Tijd/Ruimte Poort naar BinnenAarde. Zodra je in de omgeving van Mount Shasta bent, wordt je in een harmonieuze staat gebracht. Ik heb ervaren dat de bewoners van Telos in de ondergrondse beschaving van Shasta een aura van grootse harmonie naar de oppervlakte sturen.


AREA 51.

Van alles wat ik te zien kreeg op Area 51, blijft 95% verborgen voor het publiek.
Area 51 binnengaan is net als een andere wereld betreden, waar ze ontzettende bang zijn dat andere landen en andere partijen deze informatie zullen bemachtigen.

Ze denken: “Als we toegeven dat de Aarde hol is waar een centrale intelligentie leeft, zal dat tweedracht en angst veroorzaken.” Deze angst wordt gecreëerd door private bedrijven die willen overheersen, aan hun eigen behoeften en persoonlijke agenda’s denken via Area 51.

Ik verliet de luchtmacht door hun dominante manier om als controle freaks mijn vermogen om creatief/scheppend te denken en te doen te onderdrukken. Door het accepteren van hun bevelen nooit enige informatie naar boven te brengen, nemen ze aan dat iemand ze ook automatische opvolgen.

Vanwege mijn opkomende verlangen om totale informatie met iedereen te delen heeft het leger mij mijn pensioen, en alle voordelen/rechten die voortkwamen uit het dienstverband zoals tandarts – en dokterskosten afgenomen. Van de basis op het Pentagon tot en met Area 51 heb ik 13,5 jaar dienst gedaan.

De genetische manipulatie die op Area 51 plaatsvindt, wordt nu op de jongere generatie uitgevoerd. De ‘Melkkarton Kinderen’, van wie je de foto’s vroeger in de supermarkten op het bordje ‘Vermist’ hebt gezien, zijn ontvoerd en naar Area 51
Gebracht. Niveau 16 van Area 51 is het niveau van genetische manipulatie, waar onze kinderen worden gebruikt in experimenten voor een lange levensduur en mentale krachten.

De belangrijkste macht achter deze experimenten wordt gevormd door de ‘Geheime Regering’. Het zijn burgers van die Geheime Regering’ die het voor het zeggen hebben op diverse niveaus van Area 51.

Er is een enorm netwerk van ondergrondse tunnels die helemaal naar Europa, Zuid Amerika en andere continenten gaan. Er bestaan op dit grote tunnelnetwerk meer aangesloten tunnels door heel de Aarde waar veel regeringen gebruik van maken.

God zegen jullie en is met jullie.

Colonel Bill Faye Woodard.


Ik heb dit artikel vertaald omdat er nog weinig geloof wordt gehecht aan het fenomeen van de Binnen Aardse steden. Zelf ben ik hier sinds 1998 mee bezig, en soms krijg ik op de woensdag avonden berichten door die de Hoeder van BinnenAarde telepathisch doorgeeft.

Bovenstaand artikel is afkomstig van iemand die in de USAF dienst heeft gedaan. Aangezien we in dualiteit leven moeten we ons altijd afvragen of dit opgenomen gesprek hogere waarheid bevat, of opzettelijk verspreid is om ons in slaap te sussen. Alle mensen op Aarde worden ’s morgens weliswaar wakker, slechts een klein percentage van al die zielen is Ontwaakt!


Djwal Khul over Binnen Aarde.

Meester Djwal Khul gaf Dr. Joshua David Stone bevestiging over de Holle Aarde.

Djwal Khul bevestigde als eerste dat Admiraal Richard Byrd daadwerkelijk naar Binnen Aarde reisde zoals hij in zijn dagboek heeft geschreven. Meester Khul zei dat er een Centrale Zon in Binnen Aarde is.

 

djwhalkhulHij zei dat de Aurora Borealis (Noorderlicht) niet door de Zon van Binnen Aarde werd veroorzaakt, maar door een andere Lichtbron. Hij bevestigde dat de opening aan de Noord – en Zuidpool erg breed waren en dat schepen en vliegtuigen er in kunnen verdwijnen, maar die Poorten zijn op natuurlijke manier beschermd door een energieveld. Mensen kunnen de poorten vinden als ze er waarlijk naar zoeken, ze zijn echter enigszins gecamoufleerd door dat energieveld.

Hij bevestigde tevens dat er Poorten naar binnen Aarde bestaan in Egypte, Tibet en Yucatan, maar ook in de Bermuda Driehoek. De sovjet Unie en in Afrika. Hij zei dat er, net zoals aan de oppervlakte, verschillende rassen in Binnen Aarde zijn, en dat sommige daarvan behoorlijk lang waren.

Hij bevestigde vervolgens dat de regering van de VS, maar ook andere landen, op de hoogte zijn van de Binnen Aardse Steden en het tunnelnetwerk, maar dat ze het in de doofpot stoppen zoals ze ook doen met UFO’s en hun Buitenaardse contacten.

Een ieder die zegt dat er meer is tussen Hemel en Aarde mag nu ontwaken voor het feit dat er veel meer is tussen Boven Aarde en Binnen Aarde. Laat je oppervlakkige bewustzijn los, reis naar binnen en ontdek wie je werkelijk bent. Onze oudere en wijzere broeders en zuster van Agartha wachten op je.

ArjunA – www.assayya.com

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees