Onder de oceaanbodem ligt een ‘parallel universum’ van leven verscholen, zo heeft een internationaal team van wetenschappers gezegd. De onderzoekers ontdekten dat in het basalt onder de bodem van de Grote Oceaan piepkleine diertjes leven. In vakblad Science omschrijven de wetenschappers een gigantisch ecosysteem dat in werkelijkheid heel anders is dan eerder onderzoek deed vermoeden. Bodemmonsters die voor de westkust van de Verenigde Staten zijn genomen toonden sporen aan van micro-organismen die onafhankelijk van zonlicht leven en bijna niet in contact staan met de wereld zoals wij die kennen.

 

Parallell Universum

Oceanische korst

“We hebben het eerste bewijs voor het bestaan van leven in de oceanische korst,” zei microbioloog Mark Lever van de Universiteit van Aarhus in Denemarken. “We denken dat dit enorme ecosysteem grotendeels wordt ondersteund door chemosynthese.”

Normaal gesproken gebruiken organismen zonlicht om koolstofdioxide om te zetten in organisch materiaal. Het leven in de poreuze rotsen is fundamenteel anders. “Er bevinden zich smalle aderen in de oceanische korst waar water doorheen sijpelt,” zei Lever. “Het water reageert vermoedelijk met het mineraal olivijn in het basalt waarbij waterstof vrijkomt. Micro-organismen gebruiken waterstof als energiebron om koolstofdioxide om te zetten in organisch materiaal.”

De oceanische korst bedekt ongeveer 60 procent van het aardoppervlak. We hebben hier dan ook te maken met veruit het grootste ecosysteem op aarde. De oceanische korst ligt grotendeels verscholen onder vele lagen modder en is ver verwijderd van geologisch actieve gebieden.

Andere planeten

Tot nu toe was er geen bewijs dat diep onder de zeebodem ook leven is. Het team van Lever boorde door 305 meter sediment tot een diepte van 2,4 kilometer onder het wateroppervlak. Het basalt dat werd aangetroffen is 3,5 miljoen jaar oud, maar de organismen in het gesteente waren niet gefossiliseerd.

“Het leven diep in de oceanische korst wordt gedreven door energiebronnen die fundamenteel anders zijn dan de bronnen die het leven in het sediment en het zeewater ondersteunen,” zei Lever. “Het is mogelijk dat leven gebaseerd op chemosynthese ook op andere planeten voorkomt.”

 

Bron: Niburu

 

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees