Hollow Earth. Het meeste hedendaagse materiaal over de Holle Aarde wordt zoveel mogelijk vernietigd of verborgen gehouden, dus om een goed beeld te kunnen krijgen van de Holle Aarde zullen we ons moeten verdiepen in de geschriften en optekeningen uit het recente verleden. Antarctica. Het Thule-Gesellschaft, dat goed bekend was bij Adolf Hitler, rapporteerde over Tibetaanse mythen over openingen in de aarde naar ondergronds gelegen gebieden. Er is een theorie dat Hitler zelfs een expeditie naar Antarctica had gestuurd om deze opening te vinden. Deze theorie is afkomstig van een toespraak die Admiral Dönitz hield voor een Duitse onderzeeër in 1944.

 Tijdens de oorlog werden Duitse U-boten vaak gezien langs de kust van Zuid-Amerika en Antarctica.

Duitsland plaatste meteorologische boeien in Antarctische wateren alsmede weerstations op de eilanden tussen Antarctica en de meest zuidelijke punt van Zuid-Amerika.

Hitler had een Holle Aarde theorie.Deze was gebaseerd op de diverse in zijn bezit zijnde (lees: geroofde) manuscripten, documenten, geheime occulte spreuken, enzovoorts.

Volgens de Hollow Earth Research Society in Ontario, Canada, blijkt dat ze op dit ogenblik nog steeds aanwezig zijn. Deze organisatie zegt dat de samenwerkende troepen er na de oorlog achter kwamen dat er meer dan 2.000 wetenschappers en één miljoen mensen uit Duitsland en Italië zijn verdwenen naar het land buiten de Zuidpool.


Operation Highjump

In 1947 begon de Amerikaanse marine onder admiraal Byrd Operation Highjump(OpHjp). Meer dan 4.000 man marinepersoneel en 13 grote schepen, vliegtuigen en helikopters begonnen aan een expeditie naar de Zuidpool. Al snel kwamen meldingen binnen van ijsvrije regio’s en gebieden waar het water meer dan 3 graden Celsius was. De expeditie werd stopgezet en al het personeel moest terugkeren naar de VS. De resultaten van de missie zijn meer dan 60 jaar na dato nog altijd geheim. Alleen admiraal Byrd werd geïnterviewd door een Chileense journalist.

Het verhaal gaat dat  Admiral Byrd de opening bij de polen had bereikt. Hij was werkzaam bij de Amerikaanse marine en zou in 1947 een reis hebben gemaakt van 1.700 mijlen over de Noordpool, waarbij hij de Holle Aarde bereikte. Hij stuitte op een ijsvrije regio met bergen, rivieren, meren en groene vegetatie. Op 13 januari 1956 had hij succes tijdens zijn expeditie naar de Zuidpool, waarbij hij 2.300 mijlen in Antarctisch gebied binnendrong. Indertijd is hiervan verslag gemaakt door de American Press. Byrd kwam terug op 13 Maart 1956.

Byrd komt in 1957 te overlijden en zegt voor zijn dood: "Het nieuwe onbekende is ook wel An enchanted continent in the sky". Toen hij in 1947 als eerste (de nazi's daargelaten) in de Holle Aarde vloog kwam hij vreemde zaken tegen, waaronder reusachtige dieren, zoals mammoeten. Verder zou het klimaat er iets warmer zijn dan hier aan het oppervlak. Naar eigen zeggen heeft hij uren over bergen met bomen gevlogen.

De noordelijke en de zuidelijke polen.

De eerste persoon om de theorie van de holle Aarde te presenteren was de Amerikaanse denker William Reed, auteur van het boek Phantom of the Poles wat werd gepubliceerd in 1906. Dit boek draagt het eerste bewijs aan, alsmede verslagen van ontdekkingsreizigers, ter ondersteuning van de holle Aarde met openingen bij de polen. Reed schat dat de aardkorst zo’n 1.280 kilometer dik is en dat de holle ruimte een diameter heeft van 10.240 kilometer.

“De Aarde is hol. De polen, waar zo lang naar gezocht is, bestaan niet. Het zijn openingen bij de noordelijke en zuidelijke uiteinden. In het binnenste bevinden zich enorme continenten, oceanen, bergen en rivieren. Planten en dieren bestaan in deze Nieuwe Wereld alsmede mogelijk ook beschavingen die onbekend zijn voor de bewoners van het aardoppervlak,” aldus Reed. De denker wees ook op het feit dat de Aarde geen perfecte bol is maar afvlakt bij de polen. De geografische noord- en zuidpool zijn hypothetisch omdat ze niet werkelijk bestaan maar openingen zijn naar de holle Aarde.

Almine 

Volgens Almine leven er inderdaad mensen in Hollow Earth. In 2005 begon Almine informatie te channelen over Hollow Earth. In het boek dat zijn geschreven heeft, Secrets of the Hidden Realms, heeft zij zelfs kaarten getekend van Hollow Earth. De mensen die er wonen hebben een Atlantiaans dialect, ze spreken er Duits en Oud Hebreeuws.


Almine staat in direct contact met iemand van binnenin Hollow Earth. Almine geeft antwoord op de vraag of er mensen van de nazi´s in Hollow Earth zijn, leden van de SS. Ze vertelt dat er veel van de SS mensen probeerden binnen te komen in Hollow Earth. Onderweg naar de ingang is hun boot gesaboteerd en gezonken voor de kust van Florida waar ze bijna allemaal zijn overleden. Slechts enkelen zijn naar Brazilië, waar de opening is, door kunnen reizen. Wachtend op toestemming om naar binnen te mogen gaan.


Is het gelukt?

 

Video

 

Bron : Foryou  

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees