Archeologie

We hebben het al vaak gezegd; telkens weer komen er historische bewijsstukken tevoorschijn die niet in onze geschiedenisboeken passen. Zo is er een Roemenië een metalen voorwerp gevonden van tienduizenden jaren oud, bestaand uit een metaal wat wij pas in 1825 hebben “ontdekt”. In 1974 werd in Roemenië tijdens bouwwerkzaamheden onderstaand voorwerp aangetroffen door bouwvakkers. Het lag op een diepte van ongeveer 10 meter en het leek in eerste instantie op een donkere steen, maar toen men uiteindelijk al het zand had verwijderd, bleek het om een metalen object te gaan.

Het is eigenlijk niet voor te stellen hoe de mensheid het simpelweg maar accepteert dat ze haar eigen geschiedenis niet mag kennen. Keer op keer komen er bewijzen naar boven waaruit blijkt dat er werkelijk niets klopt van de geschiedenis zoals wij die op school leren. In het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw werden er opzienbarende ontdekkingen gedaan in centraal Mexico. Er werden voorwerpen gevonden die duidelijk door mensenhanden waren gemaakt. Prachtige bewerkte beenderen van dieren en professionele effectieve speerpunten waren enkele van deze voorwerpen. Uiteraard veroorzaakte deze vondst veel opwinding in de archeologische wereld. Er verscheen zelfs een groot artikel in Life Magzine.

Het Maya-mysterie ontrafelen in CopanArcheologen zijn op een nieuwe vindplaats gestuit in de Mayastad Copán in het noordwesten van Honduras. Ze zijn vastbesloten het raadsel van de verdwijning van de Maya’s op te lossen.Dankzij negen experts uit Honduras, Guatemala, Frankrijk en de Verenigde Staten is de nieuwe vindplaats in de afgelopen jaren langzaam blootgelegd.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees