Archeologie

Amerikaanse en Europese wetenschappers hebben op Antarctica drie piramides gevonden. Twee piramides werden op 16 kilometer van de kust ontdekt, de derde bevindt zich vlak bij de kustlijn. Een expeditie naar de bizarre structuren moet uitwijzen of ze door mensen zijn gemaakt of dat het gaat om natuurlijke formaties. Afgelopen jaar werd hier en daar al gesproken over de piramides. Volgens sommigen bewijzen de vreemde structuren dat het met ijs bedekte continent ooit warm genoeg was om een beschaving te kunnen huisvesten.

Het lijkt er sterk op dat een amateurarcheoloog daadwerkelijk verloren piramides heeft gevonden in de woestijn van Egypte.Afgelopen jaar ontdekte Angela Micol de structuren op ruim 8000 kilometer van de woestijn met behulp van Google Earth. Tijdens een expeditie zijn nu openingen en schachten gevonden in het gebied. “Bovendien staan deze formaties op verschillende oude en zeldzame kaarten weergegeven als piramides,” vertelde Micol aan Discovery News. Het gaat om twee piramidecomplexen. Het ene complex bevindt zich op enkele kilometers van de stad Abu Sidhum in Opper-Egypte en bestaat uit vier vreemdgevormde heuvels.

Britse archeologen denken de oudste kalender ter wereld te hebben gevonden. De vondst uit het Mesolithicum is opgegraven in het Schotse graafschap Aberdeenshire en dateert van 8000 voor Christus. De kalender werd ongeveer 5000 jaar eerder aangelegd dan de tot nu toe oudst bekende monumenten waarmee tijd werd gemeten in Mesopotamië. Archeologen stuitten op de resten van 12 kuilen die waren afgestemd op de verschillende maanfasen. De positie van de kuilen lijkt ook afgestemd te zijn op de winterwende. Op deze manier werd ieder jaar een astronomische correctie doorgevoerd om de link tussen het verstrijken van de tijd, zoals aangegeven door de maan, het zonnejaar en de verschillende seizoenen te behouden.

Een Engelse schrijver zegt de geheimen van een legendarische verzonken stad te hebben ontrafeld. De zelfbenoemde codekraker Robert Langdon zegt dat Stonehenge is gebouwd door de bewoners van Atlantis, een continent dat duizenden jaren geleden zou zijn verzwolgen door de zee. De 55-jarige Langdon baarde opzien met zijn boek The Stonehenge Enigma, waarin hij stelt dat de bouwers van het monument een 6000 jaar oude kaart hebben achtergelaten van een wereld die werd getroffen door overstromingen. De gepensioneerde telecomanalist zei dat het ‘moeilijk zal zijn om zijn controversiële theorie te ontkrachten’.

Opgravingen bij een archeologische vindplaats in Bahrein bieden inzicht in één van de oudste beschavingen ter wereld. Er is nog maar weinig bekend over de hoogontwikkelde cultuur die in Saar woonde. Over de vindplaats in Bahrein, waar de raadselachtige beschaving van Dilmun zou hebben geleefd, werd onlangs een conferentie gehouden in Manamah. De nederzetting bij Saar is verdeeld in twee gebieden: een woongebied en een kerkhof waar de overledenen werden begraven, aldus hoofdarcheoloog Salman al-Mahari.

 

heinrichkusch

Archeologen hebben in Europa duizenden tunnels uit de steentijd gevonden. Het netwerk strekt zich uit van Schotland tot Turkije. Volgens de Duitse archeoloog dr. Heinrich Kusch zijn de tunnels onder vele honderden nederzettingen in Europa aangelegd. Aangezien dit alleen nog maar de tunnels zijn die de tand des tijds hebben doorstaan moet het oorspronkelijke netwerk enorm zijn geweest.

 

Wetenschappers van het Weizmann-Instituut in Rehovot in Israël hebben onlangs monsters van de mysterieuze cirkelvormige formatie in de Oostzee geanalyseerd. De monsters bevatten een metaalsoort die niet door de natuur kan zijn gevormd, zo concluderen de onderzoekers. Dat meldt de Zweedse krant Expressen. De Zweedse schatzoekers Dennis Åsberg en Peter Lindberg van Ocean X Team ontdekten in de zomer van 2011 een vreemd voorwerp op de bodem van de Oostzee. Op zo’n 90 meter onder het wateroppervlak bleek een cirkelvormige structuur met een doorsnee van zo’n 60 meter te liggen.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees