Archeologie

In 1914 deed een Nederlander een archeologische vondst bij een berg in de Indonesische provincie West-Java. De ontdekking raakte lange tijd in de vergetelheid totdat een adviseur van de Indonesische president Yudhoyono de ontdekking van een piramide aankondigde. Andi Arief, hoofd van een speciaal team voor noodhulp bij natuurrampen, stuurde vijf geologen naar de berg Gunung Padang in een poging de omvang van het bouwwerk te schatten. De binnenkant van de berg bleek uit een specifieke structuur te bestaan.

denisova

Onderzoekers hebben 400.000 jaar oud menselijk DNA gevonden waaruit blijkt dat toenmalige Europeanen sterker verwant zijn aan de later in Azië gevonden Denisova-mens dan aan moderne mensen of Neanderthalers. Het DNA is al die tijd bewaard gebleven in een Spaanse grot in de Sima de los Huesos, wat ‘bottenkuil’ betekent. Een team wetenschappers onder leiding van Svante Pääbo schrijft in vakblad Nature over de ontdekking. De onderzoekers wisten mitochondriaal DNA af te lezen uit het botweefsel. Het gaat om verreweg het oudste menselijke DNA dat in kaart is gebracht.

Tussen de eilanden Terceira en São Miguel, die deel uitmaken van de Azoren, is een grote mysterieuze piramide ontdekt. Behoorde de piramide toe aan de hoogontwikkelde prehistorische beschaving die bekendstond als Atlantis? Ontdekker Diocleciano Silva schat dat de piramide 60 meter hoog is. Het raadselachtige bouwwerk bevindt zich op een diepte van 40 meter en is net als de Grote Piramide georiënteerd naar de windrichtingen.

Bij bodemonderzoek in de buurt van Opperdoes hebben archeologen resten gevonden van een verzonken Noord-Hollands dorp. Almersdorp verdween in 1334 grotendeels in zee na een verwoestende stormvloed. Over de restanten van het dorp werd later een nieuwe dijk aangelegd. Deze Westfriese Omringdijk bestaat nog steeds. In 1970 werden bij de aanleg van een brug en een weg al eens menselijke skeletten en resten van het dorp gevonden. Volgend jaar wordt een nieuwe rotonde aangelegd langs de N239 en daarom hebben archeologen opnieuw opgravingen gedaan.

Jaden bi(schijven) uit China, die lijken op moderne CD’s of donuts en dateren uit de nieuwe steentijd, blijven nog altijd een mysterie. De raadselachtige bi zijn onder meer onderzocht door wetenschappers van het gerenommeerde Smithsonian-instituut. Het is niet bekend waar de bi voor werden gebruikt omdat culturen uit de steentijd geen geschriften hebben achtergelaten. Ze werden begraven met de doden als luchtsymbool. Ze begeleidden overledenen naar het hiernamaals of de ‘lucht’ door middel van het koord dat het lichaam met de aarde verbindt.

De bouwers van Stonehenge kozen voor de locatie in het hedendaagse Wiltshire vanwege de zon, zo stellen archeologen. Ze spreken van ‘het ontbrekende puzzelstukje’ van de beroemde prehistorische vindplaats. Nieuwe opgravingen hebben bevestigd dat Stonehenge is gebouwd langs de aslijn van de zonnewende. Volgens hoofdonderzoeker Mike Parker Pearson is het oorspronkelijke doel van het monument nog in nevelen gehuld, maar is wel sprake van een belangrijke aanwijzing.

Diep verborgen in de Himalaya bevinden zich op een hoogte van ruim 47 meter door mensen gemaakte grotten die worden gerekend tot één van de grootste archeologische mysteries. In een kloof waar de Grand Canyon bij in het niet valt zijn in het gesteente duizenden gaten gemaakt. Sommige grotten zijn in de zijkant van het gebergte gemaakt, terwijl andere als een soort tunnel van boven naar beneden lopen. Ze zijn duizenden jaren oud, maar niemand weet waarom en door wie ze zijn gemaakt.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees