Website hacked.

Website was gehacked. Het kan zijn dat de website nog niet optimaal werkt.

Iets wat alle Indigo´s zullen herkennen is je gevoel een missie te hebben, hier te zijn met een doel,  een reden. De Amerikaanse schrijver van het boek `The Indigo Adults`  Kabir Jaffe heeft er een mooi artikel over geschreven met een aantal factoren van een doel hebben die je misschien al wel had gevoeld maar waarvan je je niet bewust was. Ik hoop dat velen van jullie zullen reageren vanuit je eigen gevoel een roeping te hebben. Ken je bijvoorbeeld het gevoel van ontevredenheid omdat je het wel voelt maar nog niet weet? Welke roeping voel jij? Vertel er eens wat over en deel het met ons.Een van de belangrijkste krachten binnen de zielen van Indigo is je ” gevoel van roeping ” of ” een doel hebben.

 

 

 

Het kan worden gevoeld op veel manieren – je kunt een gevoel hebben dat je hier bent voor een reden, of dat je hier iets komt doen, of dat je iets te ontwikkelen in jezelf hebt, of dat je iets hebt bij te dragen aan de wereld. Ongeacht haar vorm is deze roeping is vaak een van de sterkste drijvende krachten binnen in de Indigo’s. In veel opzichten kan het het centrale punt zijn waar om je leven draait.

In het begin kan het zijn dat dit niet zo duidelijk is. Er kan gewoon een vaag gevoel van verlangen of begeerte zijn. Er misschien een algemeen gevoel van, “Oh, ik zou graag iets meer zinvols doen in (of met) mijn leven”. Of in veel gevallen wordt het niet als een gevoel van roeping gevoeld maar als een gevoel van ontevredenheid. Je bent ontevreden met je alledaagse leven, met het leven in een doos. En zelfs dat is niet vaak zo duidelijk – Het kan worden gevoeld als rusteloosheid of algemene ontevredenheid, of misschien als een lichte depressie.

Op welke manier het dan ook gevoeld wordt, dit gevoel van betekenis komt vanuit de kern van wie je bent. je kunt niet zomaar leven zonder je leven betekenis te geven en een doel te hebben. Je kunt niet zomaar egoistisch leven. Je kunt zeker een normaal leven lijden. waar “normaal” betekent het hebben van een familie en gaan werken etc, maar binnen deze situatie is er een behoefte aan dingen doen die je geest verheffen, wat belangrijk is voor je hart. Dingen moeten een hogere waarde hebben die je een gevoel geven dat je bijdraagt om de wereld een (iets) betere plek te maken.

Dat gevoel van de wereld een betere plek maken komt vanuit de kern van wie je bent. Het kan simpele vormen aannemen, misschien maak je de wereld een betere plek door niemand kwaad te doen, of door mensen een beetje blijer te maken door hoe je met ze omgaat. Of misschien neemt je gevoel van een doel hebben een krachtigere vorm aan. Misschien wil je werken in een beroep waarin je mensen helpt, of werken voor het milieu, of een goed doel, of onderzoek doen naar iets dat ons allen helpt. Er is een fundamenteel verlangen om iets te doen met je leven dat een positieve bijdrage levert. Dat gevoel wordt steeds sterker en sterker naarmate de tijd vordert.

Sommige mensen worden ermee geboren. Met een krachtige passie van jongs af aan. Bij andere mensen ontvouwt zich dat langzamerhand, maar in ieder geval word je leven gemeten naar die standaard. Als je je leven leidt a.d.h.v. de roeping die je voelt geeft je dat een zeker gevoel van voldoening. Er is een gevoel van “ik leef mijn leven op de juiste manier”. Ik doe wat ik hier kwam doen”. Als je niet daarnaar leeft, voel je een leegte, alsof er iets mist. Een existentiële ontevredenheid

 

Een deel van je doel is om de “wereldmatrix” te helpen transformeren

Door richting je doelen te gaan transformeer je verschillende energieen en patronen die zich in de energie van je geest en denken bevinden. Door met deze patronen te worstelen veranderen deze en schuiven ze langzaam op binnen in je.We spraken zo straks al over de matrix en hoe, ook al voelen we onszelf als een afzonderlijk geïsoleerde persoon worstelend met onze afzonderlijke problemen, we in werkelijkheid onderdeel zijn van de grote matrix, het grote energieveld van de aarde.

In de matrix zijn bepaalde energiepatronen en structuren verweven. Die energiepatronen fungeren als een koekjesvorm waarin ze bepaalde gedeelten van onze psyche stempelen of kneden

Alhoewel je dit al weet, wil ik het nogmaals benadrukken omdat het aan de voet ligt van de uitbreiding van het bewustzijns proces waar we allemaal inzitten. Toen we geboren werden en opgroeiden werd onze geest energetisch gevormd door patronen binnen de collectieve matrix. Deze patronen zijn in jou en deze patronen zitten in miljoenen en miljoenen andere mensen. En niet alleen zitten ze in jou, ze  zijn verbonden.Mijn patronen zijn verbonden aan jouw patronen met energetische draden die onzichtbaar zijn voor het blote oog maar ons verbinden in de energie wereld. Dus terwijl je rijkt en strekt richting deze idealen ben je een stuk van het collectieve energie patroon aan het transformeren.. Het is niet slechts je eigen energie die je aan het transformeren bent, je transformeert eigenlijk een deel van de wereldmatrix.

Op een bepaalde manier is één aspect van je doel om een menselijke transformator (of hervormer) te zijn Je bent hier om,zoals de oude alchemisten vroeger zeiden, lood in goud te veranderen, en die transformatie gebeurd in je eigen lichaam en energieveld. Zoals ik al eerder zei: door het transformeren binnen in je zelf til je de matrix een beetje op. Terwijl miljoenen en miljoenen mensen aan precies dezelfde thema’s werken; jij aan de jouwe, zij aan de hunne, transformeren we met zijn allen deze streng die door het collectieve geweven is.En, terwijl je dat doet begint de collectieve energie op een hogere frequentie te vibreren. Het begint een nieuwe, lichtere, meer levensondersteunende vribratie vast te houden. Je begint de idealen en hogere frequenties van energie die in je ziel leven te belichamen, en je brengt ze naar beneden, naar dit stuk van realiteit.

 

Dus we zouden kunnen zeggen dat je doel meerdere kernfactoren heeft:

 

1. om een menselijke transformator te zijn

Dat doe je door aan je thema’s (problemen) en patronen te werken, jouw “zaken” . Veel van ons voelen dat ” als ik een spiritueel mens ben” , dan zou ik me goed moeten voelen, en gelukkig. Dan ben ik er. Ik wil je graag zeggen dat wat je zou moeten doen op is op vaste tijden aan je zaken werken, daarmee te werken, en deze te transformeren. Des te meer imperfecties je raakt, des te meer draag je bij aan het licht, aan het bouwen van iets nieuws. Ik vertel dit vooral aan je kritische ik, zodat je die een schouderklopje kunt geven iedere keer als je op een imperfectie stuit. Dan kun je zeggen: “Mooi, ik heb weer tien punten verdiend als planetaire energie transformator” .

2. het vasthouden van steeds hogere frequenties van energie

Je ziel bevat gigantische kwaliteiten en frequenties van energieen. Wat we aan het doen zijn is frequenties met lagere vibratie aan het transformeren naar hogere frequenties. Een essentieel deel van dit proces is het brengen van de kwaliteiten van de ziel, die openen door je 7e chakra (je “kroonchakra”), naar beneden in je kernkanaal, in de chakra’s en in je lichaam. We noemen dit proces “licht vasthouden”. Je bent hier om licht vast te houden in jezelf als lichtwezen.

3. het in je dragen van en leven van nieuwe manieren van zijn.

Je ziel draagt idealen van nieuwe manieren van leven in zich. Je draagt beelden van nieuwe manieren van omgaan met anderen in je, die meer meer uit het hart komen, authentieker zijn en meer diepte hebben waarin we eerlijker en oprechter met elkaar spreken. Je draagt idealen van de nieuwe relatie tussen de ziel en het lichaam, tussen de bron/de geest/God en de aarde. Je draagt idealen met betrekking op bijna elke gebied van leven, healing, het lichaam, werk, het opvoeden van kinderen, familie, onderwijs, wetenschap religie, etc.

 

De iniatie van de planeet en het 5e koninkrijk

De aarde als een evoluerend lichaam heeft vier koninkrijken ontwikkeld, de mineralen, planten, dieren en mensen. Het menselijk koninkrijk heeft nu een punt in haar evolutie bereikt waar de volgende stap door haar kan gebeuren, een volgende stap voor het levende lichaam van de aarde haarzelf. We zeggen dat de aarde haar volgende koninkrijk ontwikkeld.

Dit koninkrijk wordt het 5e koninkrijk genoemd, of het koninkrijk van de zielen. Wat dit betekent is dat voor het eerst zoveel zielen, die een deel geweest zijn van de binnenste dimensie van het leven op aarde, kunnen incarneren met behoud van hun volledige bewustzijn als zielen.Hiervoor was het zo dat als een ziel incarneerde in het menselijke voertuig, dat door de beperkingen van ditzelfde voertuig, er slechts een deel van het bewustzijn van de ziel kon worden belichaamd. Alhoewel de ziel in de kern, het hart van het lichaam woonde en het leven daarin wakker maakte, bleef de meerderheid van het bewustzijn van de ziel buiten, en niet verbonden aan, het lichaam, de persoonlijkheid en de geest. Voor een groot deel liep dit voertuig op instinctieve bio-computer-programma’s die zijn opgebouwd in miljoenen en miljoenen jaren van evolutie

Wat er op dit moment gaande is in de evolutie van de aarde en die van ons is dat het menselijke vehikel voldoende ontwikkeld is zodat meer van het volledige bewustzijn van de ziel aanwezig is wanneer we geincarneerd zijn. Dit wordt “het Vijfde koninkrijk”genoemd, omdat een geheel nieuw bewustzijn zich manifesteert op aarde. Dit houdt in: nieuwe energieen, nieuwe manieren van waarnemen (perceptie), nieuwe energetische staten/toestanden enzovoort. Dit is een zeer belangrijke verandering, een radicale verandering. Als we terugkijken op de de geschiedenis van de aarde is de aarde geevolueerd in vier koninkrijken. Nu evolueert de aarde naar een vijfde. En dit vijfde koninkrijk ontstaat door het menselijke koninkrijk. In het verleden bouwde het plantenkoninkrijk op het minerale koninkrijk. Toen ontstond het dierenrijk uit het plantenkoninkrijk; en het menselijke koninkrijk ontstond uit het koninkrijk van de dieren. Nu rijst het koninkrijk van de zielen uit het mensenrijk omhoog.

Laat ik een voorbeeld gebruiken om dit uit te leggen. De meesten onder jullie hebben wat in het algemeen “spirituele ervaringen” genoemd word gehad. Momenten van verhoogd bewustzijn, momenten van verbinding met iets “hogers”. Misschien noem je het je hoger zelf, je ziel, de Meesters of Engelen, je gidsen of God. Voor een moment werd je bewustzijn verhoogd naar een ander niveau. En toen was je het weer kwijt. Toen je in die bewustzijnsstaat was zag je de wereld anders, je voelde je anders, en misschien gedroeg je je ook anders. Je werd een ander mens dan je normaal bent.

Wat er gebeurde was dat je voor een moment voorbij het gelimiteerde bewustzijn van het menselijke voertuig ging en het land van de ziel en het hogere bewustzijn van de innerlijke wereld (aan)raakte. Maar vanwege verschillende redenen, waar we zo naar gaan kijken, kon je de volledige verbinding niet lang vasthouden. Je viel toen terug naar een meer normaal bewustzijn en zeker naar een moeilijker bewustzijn, vol met het spectrum van normale emoties en gedachten- de angsten, hebberigheden, onzekerheden, vooroordelen, reacties etc. etc. die normaal ons leven domineren.Veel hiervan zijn de instinctieve bio computer programma’s van onze evolutie-

Deze sprong omhoog gebeurd voor de gehele aarde en daarom voor de gehele mensheid.Alhoewel we altijd een paar individuen hebben gehad die in staat waren om hun ziele bewustzijn te behouden terwijl ze incarneerden-zij werden (h)erkend als de grote genieën van de spiritueel verlichte mensen- waren zij een grote uitzondering. Het grootste deel van de mensen leefde in het meer beperkte op instinct gebaseerde bewustzijn. Nu neemt de aarde de volgende stap in de evolutie van haar bewustzijn via het menselijke koninkrijk.
Dit wordt “Planetaire Initiatie” genoemd. Planetaire Initiatie is wanneer de aarde in zijn geheel een stap in haar bewustzijn neemt, een kwantum sprong in haar evolutie. De aarde heeft vier initiaties doorlopen in haar evolutie en iedere initiatie bracht een nieuw koninkrijk- mineraal, planten, dieren en mensen, en is nu klaar voor haar vijfde initiatie.

Zoals ik zostraks al benoemde, iniatie gebeurd door het menselijke koninkrijk. Dat betekent jij en ik. Denk daar eens een moment over na. In jou ontvouwt zich een gigantische evolutie. Alhoewel we denken dat onze spiritualiteit, onze persoonlijke groei onze problemen en uitdagingen “van mij zijn”, zijn ze eigenlijk de reflectie van een zeer groot proces dat in werking is.Het mechanisme waardoor dit gebeurd is door de “Antahkarana”, het koord dat de ziel linkt aan het lichaam/persoonlijkheid.Het volledige bewustzijn van de ziel bevindt zich in een achtste chakra ongeveer 30 centimeter boven het hoofd.Je kunt je dit voorstellen als een bol van fel licht boven het hoofd.Als je naar een pasgeborene kijkt is deze directe verbinding van de ziel en de persoonlijkheid nog relatief intact. Dat is waarom je zoveel wijsheid ziet in een pasgeboren kind. Je ziet de ziel vanuit zo’n puurheid naar je kijken. Maar vrij snel, vanwege drie factoren: het natuurlijke proces van instincten die ”aangezet worden” terwijl het lichaam in het spel komt; de dichtheid van de vibraties die de ziel tegenkomt bij de geboorte; en de conditionering die de ziel ondergaat door interactie met mensen en levensomstandigheden, wordt de Antahkarana dunner en het zielsbewustzijn vermindert. Slechts zeer weinig bewustzijn komt er nog door.Wat er voornamelijk doorheen komt is levensenergie.

Dit koord heeft twee componenten, het levenskoord en het bewustzijnskoord. In het incarnatie en groeiproces ´verliezen we ons bewustzijn` en identificeren we ons met het lichaam/de persoonlijkheid- met de geest , emoties, instincten en ervaringen totdat we vrijwel geheel het contact hebben verloren met het zielsbewustzijn. We vergeten dat we zielen zijn en identificeren ons met ons lichaam en persoonlijkheid. Dit wordt “in slaap vallen” genoemd. Maar zelfs als de Antahkarana vermindert en ons bewustzijn in slaap valt verdwijnt het koord nooit. Het kan worden ontwikkeld en geopend worden, het bewustzijn van de ziel kan weer bereikt worden. Dat is wat elk authentiek spiritueel pad inhoudt.. Het bouwt aan de verbinding met onze ziel en een hogere kracht. Het bouwt de Antahkarana. Dit proces is altijd al aan de gang geweest bij een klein groepje mensen, maar niet bij de meerderheid. Maar stel je voor wat er zou gebeuren wanneer het bewustzijnskoord wordt opgebouwd door miljoenen en miljoenen mensen. Grote aantallen mensen worden wakker en luisteren naar de roep van hun ziel- ze worden bewust van zich zelf als niet fysieke energetische entiteiten…

 

Bron: Nieuwetijdskind

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees