Website hacked.

Website was gehacked. Het kan zijn dat de website nog niet optimaal werkt.

Begin jaren zeventig werden er veel kinderen geboren die 'anders' zijn. Kinderen met een bepaalde gevoeligheid en een doel in hun leven die pas later tot uiting komt. Ondertussen zijn deze kinderen volwassen en is het tijd om een nieuwe generatie kinderen te begeleiden. De nieuwe tijd kinderen, de indigo kinderen, de sterren kinderen, kristalkinderen.. het maakt niet uit hoe je ze noemt. Ze zijn hier. Kinderen die een gevoeligheid met zich meedragen. Een wijsheid bezitten die van verder komt dan hun leeftijd doet denken. Kinderen die bij hun geboorte te horen krijgen dat ze zo wijs kijken, op een oud opaatje lijken of je aankijken en je meteen doorgronden. Over die kinderen met die mooie talenten en hun eigen wijze van kijken is veel geschreven.

  Deze kinderen hebben begeleiding nodig die bij hen past. Zij veranderen de kijk op opvoeding, onderwijs, omgaan met elkaar.. Welkom bij de kinderen van NU!

 Gevoeligheid en talenten


Ieder kind is uniek. Ieder mens is uniek. Iedereen heeft talenten die bij hem of haar horen. Daarin is iedereen gelijk. Als je gevoelig bent en in een wereld leeft die dat niet is, heb je de neiging om jezelf te beschermen. Je kan duiken, jezelf overschreeuwen of juist gaan staan voor wie je bent. Blijven bij de kern van wie je bent en wat je hier komt doen… jezelf zijn. Dat valt niet mee in een maatschappij waarin angst overheerst en veel beweegredenen van mensen op angst gebaseerd zijn. Toch als je blijft wie je bent en blijft vertrouwen op de bron van Liefde en Licht waarmee je verbonden bent, is het goed.
Veel kinderen zijn niet alleen gevoelig voor signalen die anderen uitzenden. Ook reageert hun lichaam vaak heftiger op voedingsmiddelen en externe factoren. Allergieën, intoleranties, astma en huidproblemen doen zich regelmatig voor. Daarbij valt het op dat bij veel kinderen een gave wordt ontdekt. Denk aan dyslexie, ADHD, PDD-NOS, ADD. Ik heb het over gave omdat alles zich van nature in evenwicht brengt en het niet aan de mens is om te oordelen of iets slecht is of goed. Het hoort bij een persoon. Zo is iedereen uniek in evenwicht zoals hij/ zij is.


Omgaan met kinderen van Nu

Kinderen van Nu mag je op waarde inschatten. Zij mogen zijn wie ze zijn en daarom gewaardeerd worden. In het werken met kinderen heb ik zelf gemerkt dat een gesprek vanuit respect en gelijkwaardigheid door kinderen zeer gewaardeerd wordt.
Wat mij ook opvalt is dat de kinderen van Nu moeite hebben met het zelf aanleggen van structuren die hier gelden. Dagritmekaarten en duidelijk zijn helpen hen. Want als de reden achter een regel is uitgelegd, is de verantwoordelijkheid gedeeld. En die dragen ze graag.. hun eigen verantwoordelijkheid! Een kind van Nu weet en kan zodoende functioneren. Een kind van Nu werkt vanuit goede bedoelingen.
Bij het uitleggen van taken of dingen die gedaan 'moeten' worden, is het handig om ervan uit te gaan dat je bij alles drie factoren hebt.

- Wat moet er gedaan worden?

- Hoe moet het gedaan worden?

- Wanneer moet het af zijn?

Je kunt ervan uit gaan dat een kind met de beste bedoelingen wil doen wat je vraagt maar het kind van Nu heeft zijn vrijheid nodig om te kiezen. Dus laat een keuze open. Bespreek met het kind dat jij het 'wanneer' en' wat' invult en aan het kind zelf de mogelijkheid om te kiezen 'hoe'.
Je kunt je wellicht nu wel voorstellen waarom kinderen van Nu vastlopen in het klassieke onderwijssysteem. Soms is de wil het kind te veranderen groter dan het aanpassen van de leeromgeving.
Op sociaal gebied kunnen de kinderen erg beschadigd raken als je hen niet goed begeleidt. Veel kinderen worden op vroege leeftijd angstig en hebben het idee dat ze niets kunnen. Geef hen tijd om te leren! Geef hen tijd om hun eigen manier van leren te ondervinden en oordeel niet.
En bovenal in elk contact dat je met deze mooie kinderen zal hebben… geniet van een wondere wereld en wees jezelf!

Met Liefde,

SterrenZee/ Mieke

 


Bron:auroras-place

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees