Website hacked.

Website was gehacked. Het kan zijn dat de website nog niet optimaal werkt.

Ze verschenen voor het eerst meer dan vijftig jaar geleden, de superkinderen die door sommigen de Indigo's worden genoemd. Nu echter is er onthullend bewijs dat die kinderen, waarvan velen nu volwassen zijn, de volgende stap voorwaarts kunnen zijn in onze evolutie. Anderen echter claimen echter iets heel anders. Veel UFO-onderzoekers geloven dat deze kinderen het resultaat zijn van een gedwongen  bevruchtingsprogramma tussen aardse vrouwen en emotieloze buitenaardsen. De Indigo’s werden voor het eerst opgemerkt door Nancy Ann Tappe in de jaren zeventig en later door de spirituele onderzoekers Lee Carrol en Jan Tober. Van de Indigo-kinderen (ook wel genoemd de Violette-kinderen) wordt gezegd dat ze buitengewoon slim zijn, een onvoorstelbaar goed geheugen hebben en telepathisch zijn.


De ogen van de Indigo kinderen zijn vreemd, soms bijna onmenselijk. Veel van hen zijn erg op zichzelf, hebben een sterk identiteitsgevoel, schijnen op een missie te zijn en ontwikkelen een sterke affiniteit voor anderen die net zo zijn als zij, terwijl ze proberen “gewone” mensen zoveel mogelijk te ontwijken.

De kinderen die dit soort buitengewone eigenschappen vertoonden werden door Nacy Ann Tappe “Indigo” genoemd omdat zij claimde dat zij aura’s kon lezen en dat die van deze kinderen een indigo of violette kleur hadden.

Tappe schrijft: “Het Indigo-fenomeen is herkend als één van de meest opwindende veranderingen die ooit in de menselijke natuur is beschreven. Het Indigo-label beschrijft het energiepatroon van het menselijk gedrag wat in 95% van de kinderen voorkomt die in de afgelopen tien jaar zijn geboren. Dit fenomeen komt wereldwijd voor en op termijn zullen de Indigo’s alle andere kleuren vervangen”.

“Als Indigo’s kleine kinderen zijn, dan zijn ze heel gemakkelijk te herkennen aan hun grote heldere ogen. Buitengewoon intelligente vroegrijpe kinderen met een verbazend goed geheugen en een sterk verlangen om instinctief te leven, deze kinderen van het volgende millennium zijn gevoelige, begaafde zielen met een ontwikkeld bewustzijn die hier gekomen zijn om te helpen de vibraties van ons leven te veranderen en het scheppen van één land, één aarde en één soort. Zij zijn onze brug naar de toekomst”.

Alhoewel sommigen die dit fenomeen onderzoeken claimen dat de kinderen een buitengewoon ontwikkeld DNA bezitten en eigenschappen waardoor ze de volgende stap in de menselijke evolutie zijn, zijn de meeste neurologen en psychologen sceptisch. Er is geen formeel onderzoek gedaan binnen de gevestigde wetenschap, maar het algemene gevoel daar is dat sommige van de Indigo-kinderen lijden aan een vorm van autisme of symptomen vertonen die sterk lijken op ADD of ADHD.

Het boek “The Indigo Children” en de website van Carroll en Tober zeggen dat de medici het verkeerde eind hebben en de psychologie en gedrag van deze ongewone mensen niet goed interpreteren. Zij concluderen dat de Indigo-kinderen “een soort nieuwe evolutie van de mensheid” zijn. Er is wat verrassend bewijs dat hun claim ondersteunt.

Soms is de waarheid vreemder dan fictie. Ooit kwamen dit soort kinderen voor in klassieke films als “Village of the Damned” en de opvolger “Children of the Damned”, maar nu schijnen superkinderen werkelijkheid te zijn. Of ze juist psychologische beperkingen hebben of de volgende stap in menselijke evolutie zijn is nog de vraag.

Maar, het valt niet te ontkennen dat ze erg verschillen van de meesten van ons. Zijn zij de dappere voorhoede van de toekomst of het geïncarneerde kwaad? Ze zijn misschien de volgende stap voor de mensheid, maar ze zijn waarschijnlijk niet het “kwaad”, alleen houden ze zich afzijdig van wat de maatschappij “normale” mensen noemt.

De meeste Indigo-kinderen (ondertussen bereiken sommigen al de middelbare leeftijd) blinken uit in bijna alles wat hen interesseert en zijn verbazingwekkend snel in het opnemen van kennis en het toepassen daarvan. Sommige onderzoekers hebben vastgesteld dat Indigo’s telekinetische krachten bezitten, de mogelijkheid om foutloos dingen in de toekomst te voorspellen en om telepathisch met hun soortgenoten te communiceren. Sommigen verdenken de Indigo’s ervan dat ze niet alleen een zesde zintuig hebben, maar ook een zevende.

Naast deze psychische capaciteiten hebben de Indigo’s nog andere bepaalde kenmerken:

1) Ze gedragen zich alsof ze bevoorrecht zijn.
2) Ze definiëren zichzelf en wie ze zijn.
3) Komen in opstand tegen autoritaire personen.
4) Weigeren om taken uit te voeren als ze het er niet mee eens zijn.
5) Zijn continue innovatief bezig.
6) Ze ervaren tradities als een dwangbuis, ze zijn liever creatief.
7) Ze lijken asociaal. Sommigen krijgen abusievelijk de diagnose Asperger Syndroom.

De beroemde wetenschappelijke en science fiction auteur Isaac Asimov schreef ooit een boek dat heette: “The Gods Themselves”. Als je daar het science fiction element uithaalt, dan hebben de buitenaardsen (zij die wonen op een andere planeet of in een ander universum) drie aparte groepen.

De Rationelen die worden genoemd de Linksen. Zij zijn logisch en wetenschappelijk.
De Emotionelen die bekend staan als de Middens. Zij zijn intuïtief en empatisch.
De Ouders worden de Rechtsen genoemd. Zij baren kinderen en voeden die op.

Dit boek is bizar voorspellend in het definiëren van de eerste twee groepen en de karaktertrekken van de Indigo-kinderen die in de wereld zullen komen. En ook wat betreft de derde, laatste groep en de rol van hen die deze Indigo’s op de wereld zetten en grootbrengen te midden van een twijfelende en soms angstaanjagende maatschappij.

Naarmate de Indigo’s ouder worden en volwassen schijnt het dat hun bijzondere gaven alleen maar sterker worden. Ze worden op ieder continent geboren en vormen nu het grootste gedeelte van alle kinderen die ter wereld komen. Hun aantal groeit nu heel erg snel.

Alhoewel het lijkt alsof de Indigo’s de volgende stap zijn in de evolutie van de mensheid, krijgen deze supermensen toch concurrentie en wel van een groep die zich heel bijzonder voelt en zich noemt “The Singularity Movement”. En waar Indigo’s de eigenschappen van nature beziten zo wil deze beweging datzelfde bereiken, maar dan via bio- en siliconentechnologie door het creëren van wat zij noemen “Transhumans”.

Een soort technische supermensen die het volgende beangstigende scenario voor ogen hebben:

Aarde: 2050

De wereld wordt geregeerd door Transhumans die allen een IQ hebben boven de 1000. Vanuit hun verheven torens beheren zij de krioelende massa’s mensen. Hordes lagere mensen, onder controle van de wieg tot het graf… tenminste in het geval ze toestemming krijgen om te blijven leven als slaven voor de Transhuman Meesters.

De minderwaardigen zullen worden gekneed en aangepast. Een designer leven met als doel om de “Goddelijke” Transhumans (elite) te behagen in een maatschappij die lijkt op een drukke bijenkorf. In het geval iemand overweegt om dit bewind omver te werpen of om langer te leven dan hun zelfbenoemde Meesters en hun 10.000-jarig rijk, dan kunnen zij dat vergeten want hun heersers zijn onsterfelijk. De rest van dit waanzinnige, maar haalbare plan, staat hier.

The Singularity Movement is van plan om zichzelf opnieuw te creëeren door gebruik te maken van supercomputers, exotische biotechnologie en zo nog wat dingen. Waar ze echter in hun schema geen rekening mee hebben gehouden is de komst van de Indigo Supermensen.

Als de Transhumans erin slagen om hun biomechanisch doel te bereiken dan zullen ze frontaal botsen met het zelfverzekerde collectief van superintelligente Indigo-mensen. Evolutionaire reuzen tegenover zelfgemaakte Goden. Wie zal deze titanenstrijd winnen?

 

Bron: Niburu

 

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees