Niet alleen mensen kunnen het pad van ascentie gaan, maar natuurwezens evenzeer. Sinds de val van Atlantis, zo'n 13.000 jaar geleden, zijn we ogenschijnlijk steeds verder van elkaar afgescheiden geraakt. We zijn het contact met de Bron, Al Dat Is, met onze kosmische afstemming, met de planeten waar we geleefd hebben en van waaruit we gevoed werden en vaak nog worden, met onze gidsen en hemelse begeleiders, met de natuur en de wezens die daarmee verbonden zijn, veelal vergeten en daardoor kwijtgeraakt.

Wij mensen hebben niet alleen het contact met de natuur, de deva's, de natuurwezens en de elementwezens verwaarloosd, maar ook hebben we de kobolden en kabouters, de feeën en elfen, naar de sprookjeswereld verbannen en bovendien de eenhoorns en centauers tot fabeldieren verklaard. Maar nu zijn we op onze weg terug en dat betekent dat we weer volop in staat worden gesteld om (opnieuw) met hen kennis te maken, met hen uit te wisselen en om samen te groeien naar meer eenheid, harmonie en vreugde dan lange tijd mogelijk is geweest. 

Natuurwezens zijn deels door de val in bewustzijn, deels doordat hun ik-kracht kleiner is dan die van mensen, zelf minder goed in staat hun leefwereld te veranderen. Mensen hebben de natuur en daarmee vaak onbewust tevens de natuurwezens, veel geweld aangedaan. Ten behoeve van de ascentie van de Aarde en van alle wezens die haar bewonen, willen wij daar iets aan doen. We hebben hun vertrouwen gewonnen en samen met de natuurwezens waar wij contact mee kregen, hebben we op koninkrijksniveau de nodige stappen gezet om hen meer in hun kracht te zetten en hun eigen ascentiepad te kunnen volgen. Vooral de groei in bewustzijn van kobolden, die het Christusbewustzijn omarmd hebben, is spectaculair te noemen.

We hebben de natuurwezens tevens dusdanig mogen helpen, dat hun eigen begeleiding vanuit de engelensferen weer op gang kon komen, want ook die was in de loop van de millennia van verdichting verloren gegaan.

 

 
{jcomments on}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees