Prachtige wezens, medescheppers op Moeder Aarde. We krijgen de laatste tijden veel vragen over het Hart, en hoe daar gemakkelijker in te vertoeven. Vele twijfelen of ze werkelijk in hun Hart zijn of in hun denken. Laten we zeggen dat twijfel niet de taal van het Hart is. Maar door ervaring wordt het zo wie zo veel duidelijker.Daarom wensen wij jullie een visualisatie aan te reiken die jullie kan helpen om dit duidelijker waar te nemen.Als je wenst kan je dit regelmatig toepassen tijdens meditatie of bezinningsmomenten, alleen of samen met anderen.Door dit samen met anderen te beleven heb je eveneens de mogelijkheid hierover te praten en delen, waardoor meer begrip voor jezelf als voor de ander mogelijk wordt.
 
Na de visualisatie zullen we nog wat uitgebreider ingaan op de betekenis ervan en hoe we als mens kunnen functioneren als een éénheid, lichaam, geest en ziel ver-éénigd.Voor sommigen is het misschien aangenamer als je het nawoord pas leest na de meditatie of op een ander tijdstip.
Zo heb je de mogelijkheid om met zo weinig mogelijk invloed (door onze woorden) zelf op ont-dekking en be-leving te gaan.De keuze is vol-ledig aan jullie. Ok, hier gaan we. Stel jullie voor dat je gaat plaatsnemen in een prachtige boot, niet al te groot. Het is een boot voor drie personen en JIJ neemt plaats in het midden.Voor jou zit een gedaante, zo groot en breed dat JIJ haast niets kan zien van wat voor je ligt.Achter jou zit nog een gedaante en die heeft het roer vast. Die ziet nog minder want jij zit er nog eens voor.Deze boot heeft geen motor, het drijft enkel mee met de stroom en de gedaante achter jou kan enkel sturen.
 
Enkel de gedaante vooraan heeft een zicht op wat komen gaat en weet waar de stroom jullie uiteindelijk zal brengen. JIJ vormt dus eigenlijk de verbindende schakel tussen de gedaante voor en achter jou.Wat de gedaante voor jou als aanwijzingen geeft, geef JIJ door aan de gedaante achter jou zodat die kan bijsturen, voor de rest mag JIJ lekker ontspannen en je overgeven aan de tocht. Als je klaar bent gaan we de boot vrijlaten van de oever en de tocht kan beginnen. Als je wenst kan je hier al even mee van start gaan, voel zelf maar.
 
De gedaante voor jou staat symbool voor jouw Hart, jouw Ziel.De gedaante achter jou staat symbool voor je persoonlijkheid, ook wel ego genoemd in jullie taal.De boot symboliseert jouw lichaam hier op aarde, en de stroom jouw levenspad. JIJ staat symbool voor je vrije keuze, beslissingen die je kan nemen.Laat nu eens toe om als JIJ je open te stellen voor de energie van jouw Hart, de gedaante voor jou.Tracht dit te voelen en ervaren in deze visualisatie alsook in je lichaam (de boot).Stel je eveneens voor dat je ego (achter jou) wel het roer vast heeft maar enkel zijwaarts en achterwaarts kan kijken.

En JIJ communiceert met deze beiden, als je daarvoor kiest natuurlijk.JIJ bent het die de verbinding van beide delen mogelijk maakt. Hart en hoofd ver-éénigd.Het ego ziet amper iets van jouw levenspad (de stroom), maar heeft wel het roer vast, wat komen gaat is onbekend.Laat je maar heerlijk meedrijven op de stroom van je pad, luister naar je Hart en zorg dat het ego niet de baas speelt.Het ego weet namelijk niet wat het beste is voor jou en zou je de verkeerde kant kunnen opsturen, of vast varen op een zandbak of helemaal in angst gaan en terug aanmeren aan de oever op een plaats waar niets te ervaren is voor jou of je niet hoort te zijn. 

Kunnen jullie dit ervaren ? Voor velen zal het duidelijk zijn of worden, dat deze symbolische tocht heel veel kan betekenen. Ons ego (dat wat onstaan is door opvoeding, cultuur en programmering in deze maatschappij) is helemaal niet vrij.Het is het steeds willen en wensen, dat dit komt of juist niet komt, wat goed is en wat fout, zowel in het heden als verleden. Meestal wil het niet met de stroom mee gaan maar bepalen hoe de stroom zou moeten gaan. Steeds gebaseerd op angsten, pijn uit het verleden en het vergelijken. Het ego zal trachten pijnlijke of minder leuke ervaringen (de oever) te vermijden terwijl het Hart dit had uitgestippeld voor de tocht om te kunnen groeien door ervaring.Daarom kan hier het ego enkel opzij kijken (hier en nu) en achter zich (het verleden). Daarom mag jullie ego, prachtige wezens, niet de baas zijn maar wel als een deelaspect van jou dat het roer in handen heeft zoals een goede matroos.

Jouw Hart of Ziel heeft deze incarnatie gepland met het doel om te ervaren, om uiteindelijk terug één te zijn met de Bron. JIJ die dit nu leest, kan het Hart en het ego verbinden, in éénheid en samenwerking brengen, zodat je terug Heel bent. Jullie zijn de kapitein op jullie prachtige levenstocht, als je daarvoor kiest.Jullie zijn de nieuwe leiders op Moeder Aarde, die gezamenlijk haar en jullie ascentie begeleiden.Geef je over in vertrouwen aan de Onvoorwaardelijke Liefde van je Hart, de Bron en geniet met volle teugen van het Leven.Laat anderen in vrijheid en gelijkwaardigheid hun stroom varen, hun unieke pad gaan, en respecteer ieders keuze. 

Wij zijn de Eénheidsdienaren, in onvoorwaardelijke Liefde voor de Bron, Moeder Aarde en al haar kinderen.Laat de Liefde van jouw Hartslag, jouw waarheid zijn, Hier en Nu

 

 

 

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees