Lichtwerkers

LichtwerkerAls je bezig bent met liefdevol je licht te laten schijnen naar jezelf en je omgeving dan ben je lichtwerker. Je helpt jezelf en je medemens en bereikt de hoogste trilling van liefde.

Maak je een belangrijke keuze in je leven, dan kies je eigenlijk tussen twee mogelijke toekomsten. Zodra je de keuze hebt gemaakt, valt één mogelijke toekomst weg. Toch? Of bestaat die alternatieve toekomst wel, in een parallelle wereld, en wordt die daar beleefd en uitgewerkt door een ander deel van jou? Volgens de ‘veelwerelden theorie’ in de natuurkunde ontstaat er elke keer dat er een keuzemoment is, een splitsing in het universum: de diverse keuzemogelijkheden bestaan als parallelle werelden naast elkaar. In dit artikeltje staat de volgende vraag centraal: wat is spiritueel gezien de betekenis van parallelle werelden en hoe kunnen we deze betekenis ervaren in ons dagelijks leven?

Wij zijn het Licht Collectief, een groep van Lichtwezens, engelachtige wezens, galactische wezens, elementale wezens en jullie, het multidimensionale collectief van de Mensheid. Waarom voegen wij jullie als een aanwezige toe deze ochtend? Dat doen wij omdat jullie een deel van ons zijn en wij een deel van jullie. Wij doen dat omdat jullie er zo vaak naar neigen om wat jullie hier doen te onderwaarderen, geliefden. Hebben jullie er enig idee van wat jullie bewerkstelligen zelfs terwijl jullie ogenschijnlijk door jullie dag heen struikelen in verwarde haast en fysieke uitputting?

Velen van jullie in deze tijd wandelen tussen werelden in. Het benodigde onderscheidingsvermogen door ALLE aspecten van dit JULLIE menselijke levenservaring heen zal nu snel beginnen uit te breiden en toe te nemen. Want als je op een menselijk wakend bewust geestesniveau de kracht/macht van het LICHT begint te verankeren dat JULLIE in WAARHEID ZIJN en beginnen om jullie externe wakende werkelijkheid te creëren dan zal het gebruik van het onderscheidingsvermogen belangrijk worden. Ik zou wederom willen onderstrepen dat IEDER menselijk voertuig op en binnenin deze planeet een andere en volledige unieke menselijke levenservaring heeft.

Mijn Dierbaren, Ik Ben Sananda! Het is een vrij lange tijd geweest sinds ik tegen dit kanaal gesproken heb. Ik observeerde haar terwijl zij haar eigen hart volgde om te communiceren wat haar ziel tot uitdrukking wilde brengen en Ik Ben verheugd dat zij zichzelf toestemming gaf om dit te doen. Evenzo moedig ik een ieder van jullie aan om jullie eigen manier te vinden om jullie hart tot uitdrukking te brengen en om jullie ziel toe te staan om naar voren te komen - als je dat nog niet gedaan hebt - omdat een ieder van jullie een uniek en kostbaar geschenk draagt om met anderen te delen.

Je pijnappelklier is ook de ingang voor het multiversum om bij jou naar binnen te gaan. Je pijnappelklier is de deur naar binnen. Met behulp van je pijnappelklier kun je het ego-denken op basis van de hersenen loslaten. Je brein transformeert iedere gedachte die je voortbrengt in biochemische boodschappen. Wanneer je gedachten zijn gebaseerd op angst en overleving worden ze omgezet in biochemische boodschappen met een lagere frequentie. Deze gedachten verbinden zich niet met de pijnappelklier. De pijnappelklier dient als raakvlak tussen de fysieke realiteit om ons heen en de hogere dimensies.

De sluier is voor iedereen opgetild op het tijdstip welke voor hen perfect is. Zal er een tijd zijn wanneer het voor iedereen op hetzelfde tijdstip opgetild wordt? Misschien. Bereid jezelf voor en verbeeld je hoe je zult reageren. Het zal zo opwindend zijn. Maar als het gebeurt voorafgaand aan wat voor massale ontsluiering dan ook, bereidt jezelf dan voor op een ander resultaat dan dat je verwachtte. "Waarom zal het niet zijn zoals ik het verwacht?"

Deze laatste paar dagen zijn inderdaad intens geweest aangezien jullie allemaal door een corridor van licht heen gereisd zijn welke binnenin zoveel nieuwe verbindingen geopend heeft. En nu dat jullie deze corridor verlaten hebben, hebben jullie enige tijd om je opnieuw aan al deze veranderingen aan te passen, en dan, zullen jullie beginnen op te merken wat dit laatste korte verblijf in de verhoogde frequenties in gang gezet heeft. Want zoals wij jullie eerder vertelden, werden er zovele nieuwe verbindingen door dit proces verzekerd en geopend, en nu, heeft het licht een veel gemakkelijkere tijd om alle doelen te bereiken, en dus, zal het in staat zijn om veel grotere hoeveelheden van informatie rechtstreeks in/naar jullie allemaal af te leveren op manieren welke jullie in staat zullen stellen om jullie inbreng veel sneller te vervullen.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees