Lichtwerkers

LichtwerkerAls je bezig bent met liefdevol je licht te laten schijnen naar jezelf en je omgeving dan ben je lichtwerker. Je helpt jezelf en je medemens en bereikt de hoogste trilling van liefde.

Veel mensen leven in de veronderstelling dat ze bewust leven. Ze beleven hun dagen in het hier en nu : ‘ eten, werken en slapen’.  Ze beleven en leven hun leven vanuit een bepaalde gewoonte, routine, conditionering. Wist je dat het onbewuste bewustzijn meer aanwezig is dan datgene wat jij bewust meemaakt en ervaart in elk moment? Meerdere psychiaters hebben zich gebogen over de wetenschap en de psyche van de mens. Carl Gustav Jung (1875-1961) had een grote studie gedaan naar het collectieve bewustzijn. Carl Jung zag de mens als spiritueel wezen en in de onderzoeken die hij rond 1916 deed, benoemde hij dat het collectieve bewustzijn ervoor kon zorgen dat mensen bijv. informatie en prikkels uit dat magnetisch veld kregen waardoor ze psychische klachten hadden / kregen.

Hoewel Jullie dat portretteren wat jullie denken dat jullie zouden moeten in de rol van god/godin/Lichtwerker/sterrenwezen voel jij die rol niet binnenin jou. Je hebt jouw voornemen getest. Je hebt jouw volmaakte wereld in jouw geest gecreëerd. Echter, je hebt het gevoel dat je een volger bent ondanks alle boodschappen dat je een leider bent. En terwijl je de Nieuwe Aarde titels afgooit die velen aan je schenken, voel jij je steeds minder waardig voor wat dan ook anders dan jouw 3D leven. Je weet dat anderen wisselwerken met iets buiten hun 3D wezens. Maar zij zijn de “Gouden” zielen de uitzondering op de regel.

In deze tijd op en binnenin de planeet Aarde ontvouwd de chaos, hetgeen de ontbinding is van de oude 3d Aarde, zich nu snel. Op ieder moment zullen jullie geconfronteerd worden met BEIDE werkelijkheden, dat wil zeggen de werkelijkheid die jullie persoonlijk creëren en de werkelijkheid die VOOR jullie GECREËERD werd, de ene bovenop de andere gelegd. Dit presenteert uiteenlopende uitdagingen voor het menselijke logische verstand, want binnenin de GECREËERDE oude 3d Aardse werkelijkheid werd het menselijke logische verstand GELEERD hoe "puzzels" op te lossen.

Focus je, terwijl het kerst en nieuwjaars vakantieseizoen nadert, echt op vredig zijn, compassievol zijn, en liefdevol zijn, zoals Jezus altijd was.  Hij is jullie leidend Licht, de Weg, en het Pad, en demonstreerde jullie door zijn houding en gedrag hoe Het te volgen.  Ja, alle paden zijn geïndividualiseerd want jullie hebben allemaal je eigen lessen te leren, geen twee zijn hetzelfde.  Desalniettemin als je de intentie hebt liefdevol te leven zoals Jezus deed, en als je je aandacht focust op liefdevol zijn zoals hij, zal veel van de energie die je channelt en deelt vergelijkbaar zijn met zijn energie, en dit is wat de mensheid healt en voorbereidt voor de grote verschuiving in besef, in bewustzijn, en in intentie. 

Het leven is eeuwig, jullie leven, en derhalve zijn jullie eeuwige wezens.  Er bestaat in werkelijkheid geen dood.  Ja, natuurlijk leggen jullie jullie illusoire lichamen neer als jullie de droom-omgeving verlaten en van jullie ‘reizen’ naar huis terug keren, maar dat is een glorieus ontwaken in de schittering van de Realiteit.  Jullie toekomstige menselijke ontwaken of hemelvaart is anders, want het zal een massa-ontwaken zijn waarin jullie je lichaam behouden die vervolgens wordt hersteld naar volledige vitaliteit en perfectie, met een daarbij passende leeftijd of fysieke verschijning en vaardigheden overeenkomend met jullie wensen.

Voor velen van jullie mogen de afgelopen paar lineaire dagen zich op zeer "uitdagende" manieren ontvouwen hebben. Ik plaats het woord uitdagend met een reden tussen aanhalingstekens, want de uitdaging zit alleen in het BLIJVEN laten lopen van de oude frequenties en jullie menselijke voertuig. Als je hen toestaat op te lossen en je te allen tijde op de WAARHEID focust, gecentreerd blijft in de LIEFDE welke IS, dan hebben de oude frequenties geen andere opties dan te ontbinden want zij resoneren niet langer binnenin de bandwijdte van de energetische handtekening van de Nieuwe Aarde.

Nu meer dan ooit moeten we de ergste momenten doormaken in de conflictueuze geschiedenis van dit ras. Het gaat over een overgangsperiode van loutering-zuivering en we moeten er het hoofd aan bieden door volwassenheid, wilskracht en verantwoordelijkheid toe te passen. We spreken over een diepgaande hernieuwing-transformatie zowel op vlak van de zon, de geologie, de psychologie-het gedrag en de algemene genetica. Het is een niet te vermijden proces en de overheersende aliens weten dat heel goed.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees