Lichtwerkers

LichtwerkerAls je bezig bent met liefdevol je licht te laten schijnen naar jezelf en je omgeving dan ben je lichtwerker. Je helpt jezelf en je medemens en bereikt de hoogste trilling van liefde.

Het nieuwe jaar 2014 is aangekomen, met zich meebrengend een overvloed aan zegeningen voor de gehele mensheid terwijl jullie steeds dichter bij het moment komen van jullie ontwaken binnen de Realiteit.  Laat jullie twijfels hierover los en welke jullie ook over God mogen hebben, zelfs over de vraag of Hij echt bestaat of niet, want die brengen je alleen maar van je stuk.  Diep van binnen weet je dat je voor altijd in Zijn liefdevolle omhelzing wordt gehouden, en zeer binnenkort zult ontwaken.  Focus op de waarheid daarvan, de Realiteit daarvan, en sta Zijn Liefde toe door je heen te stromen naar de gehele mensheid, je verheffend en inspirerend terwijl Het dat doet. 

Gegroet Geliefden, Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag wensen wij het Licht van het bewustzijn te bespreken. Het Licht van het bewustzijn en de verlichting zijn verstrengeld zoals in een dubbele spiraal. Wanneer jij jouw besef voor het Licht van het bewustzijn opent, beweeg jij je richting de verlichting. Toen je omlaag door de dimensies in/naar deze incarnatie reisde, begon jouw licht van het bewustzijn als een vonk en werd helderder door jouw verlangen om de altijd aanwezige Liefde van de Schepper te ervaren.

Dierbare geliefde kinderen van het Universum, Wij komen vandaag naar jullie toe in feestviering van de nieuwe aanvangen die zich op jullie GAIA ontvouwen. Velen van jullie hebben gedurende eonen op dit moment gewacht, diegenen van jullie die eerstelingen zijn op de Aarde en diegenen die gekomen zijn om deze planeet te bevrijden van de sluier van vergeetachtigheid en die de eerste golf zijn die op deze planeet arriveerde, begrijpen de kostbaarheid van dit moment tamelijk goed. Want dit is inderdaad dat waar jullie, voor zo lang, naar gestreefd hebben. En eindelijk staat het op het punt om zich voor jullie te ontvouwen.

Hoe de Energie van December wijs te gebruiken

December is een perfecte tijd om balans op te maken van waar je staat en te overwegen wat je het volgende jaar wil creëren. Je inzicht in de energie van december kan je helpen om hier het maximum uit te halen. Ieder cyclus heeft tenslotte zijn eigen energie. Om optimaal gebruik te maken van dit potentieel, dien je bewust te zijn van de kansen en mogelijke hindernissen van deze maand.De ouden waren op de hoogte van de kracht van zelfreflectie en innerlijke beschouwing van deze tijd van het jaar. Ze hadden een diep begrip van de behoefte om zich te verbinden met de natuurlijke cycli van de Aarde en daarmee te werken.

Velen van jullie zijn al in/naar de snelle baan gestapt, een ruimte waar de tijd lijkt stil te staan, en alles rondom jou heen precies het tegenovergestelde lijkt te doen. Want nu, zullen de veranderingen waar jullie doorheen gegaan zijn al ruim baan gemaakt hebben voor wat er binnenkomt, en als zodanig, zullen jullie bij tijden bij jezelf gewaarworden dat je overstroomd wordt met al deze energetische brieven die naar jullie toe gesmeten worden vanuit schijnbaar alle richtingen.

Wij zijn nu in het stadium van het afdalen en het opnieuw versmelten met de IK BEN Aanwezigheid en terwijl de meesten van ons in dit stadium zitten, zou men vlakbij de voltooiing ervan kunnen zijn, of men zou aan het begin ervan kunnen zijn, desalniettemin, zijn wij allemaal in dit stadium van de afdaling hiervan, en het opnieuw ermee versmelten. De afdaling/de her-versmelting met de IK BEN Aanwezigheid is een prachtig proces waar jouw Werkelijke Goddelijke Blauwdruk, jouw Essentie, de JIJ die JIJ BENT, zichzelf weer aan het worden is en Eén in het Bewustzijn wordt dat je in deze belichaming op een Aards niveau bent.

Hilarion

Dierbaren, Terwijl de zonnewende nadert en in werking treedt, wordt de mensheid hoger en hoger opgetild in hun energetische gebieden en een ieder van hen wordt meer doordringend begenadigd met de aanwezigheid van de Engelachtige rijken dan ooit tevoren. Dit stelt ieder individu in staat om de gratie/genade van de Engelachtige rijken te ontvangen welke helpt bij het openen van hun harten en zielen voor de hogere frequenties van Licht en van Liefde. Terwijl elk wezen een grotere invoering en download van de Christus energieën in diens eigen hart ontvangt, vindt er een diepgaande en subtiele uitwerking in hun dagelijkse levens plaats.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees