Lichtwerkers

LichtwerkerAls je bezig bent met liefdevol je licht te laten schijnen naar jezelf en je omgeving dan ben je lichtwerker. Je helpt jezelf en je medemens en bereikt de hoogste trilling van liefde.

Wat is liefde eigenlijk? In dit inspirerende artikel legt Bhakti Tirtha Swami uit wat echte liefde is, hoe we liefdevoller kunnen worden en spiritueel kunnen groeien in relaties. Wil je een betekenisvolle en diepe relatie met een partner aangaan, dan is het belangrijk om eerst een heel mens worden. Vaak zoeken mensen naar oplossingen en liefde buiten zichzelf, maar de paradox is juist dat we dieper in onszelf moeten gaan en met hogere spirituele realiteiten moeten verbinden voor we blijvende, liefdevolle relaties met een ander kunnen aangaan. Dus hoe pak je dit aan?

Veel mensen houden zich bezig met 21 december 2012. Wat gebeurt er op die dag? Vergaat de wereld? Breekt een nieuw begin aan voor de mensheid? Of is er niets bijzonders aan 2012? De nieuwe documentairefilm ‘2012 Crossing Over, A New Beginning’ biedt een positieve spirituele kijk op de gebeurtenissen rond 21 december 2012. In de film komen onder meer aan bod: de galactische uitlijning, het ontwaken van bewustzijn, de cycli van evolutie zoals de Yuga’s, de angst die wordt verspreid door de media, liefde versus angst en nog veel meer. De documentaire zit boordevol onthullingen over het huidige tijdperk die worden gedaan door astroloog en leraar Santos Bonacci en spirituele leiders als Bud Barber, George Neo en vele anderen.

Energieslurpers zijn mensen of dingen die energie vreten. Als het even tegen zit, voel je de energie zo uit je lichaam verdwijnen als je in de nabijheid bent van iets of iemand die in de deze categorie valt. Zonde en niet nodig, je hebt het als mens zelf in de hand. En toch handelen we er lang niet altijd naar, terwijl we achteraf wel “zeuren” over vermoeidheid, geen puf meer hebben etc. Energie is heel apart, want zonder iets fysieks gedaan te hebben kan je doodmoe zijn en bij enorm veel arbeid kan je nog steeds bruisen van de energie, maar ook doodmoe na een normale nacht slapen of helder en kwiek terwijl je de halve nacht overgeslagen hebt. Je kunt het dus niet duiden in spierkracht, al of niet gedane arbeid etc. Het zit deels in het lichaam, maar ook deels in de geest.

Hoe komt het dat wij mensen zo gemakkelijk zijn te controleren en te manipuleren? Dat wij zo eenvoudig tot slaaf worden gemaakt? Wat is de reden denk je, dat je in de media zoveel berichten ziet over oorlog, racisme, haat, materialisme, moord en angst? Als je bewustzijn de grootte heeft van een golfbal en je leest een boek dan zal je begrip ervan ook de grootte van een golfbal zijn. Als je erin slaagt om je bewustzijn groter te maken dan dat balletje dan zal ook je begripsvermogen toenemen. De sleutel ligt in het bewustzijn en er ligt een oceaan aan potentiëel daarvan opgeslagen in ons allemaal.

Na het schrijven van ongeveer het enige wat we nodig hebben voor het ontwaken van de mensheid kwam het tot mij dat we allemaal verschillende rollen binnen dit proces. Sommige zijn alleen bedoeld om de golven te rijden, terwijl anderen zijn hier om actief aanwezig te zijn tijdens de golven, en zelfs anderen zijn hier om actief met de golven om ze te buigen in de goede richting. Alles is energie en wat er gebeurt is een beweging van energie, iets dat deel uitmaakt van de natuurlijke stroom van energie is in ons en om ons heen. Het verschil is een of andere manier dat ook al denken we dat deze stroom beweegt zich in een bepaalde manier, er is een drijvende kracht achter de rug en kunnen we deze kracht beïnvloed.

Automatisch schrift heeft geen uitstaans met automatisch schrijven, ook wel 'écriture automatique' genoemd. Automatisch schrijven is het schrijven zonder vooropgezet idee, met het doel de tekst te gebruiken voor een literair doel. Het is als zodanig een vorm van automatisme.
Automatisch schrijven kan worden vergeleken met improviseren. De auteur schrijft wat in hem opkomt, ongeacht of het syntactisch juist is of niet. Het idee is dat men zo het onderbewuste aanspreekt en op die manier tot nieuwe en onverwachte teksten kan komen, die evenwel qua idee dichtbij de opsteller liggen. De ontstane teksten worden vaak, maar niet per se - verwerkt tot poëzie, waarna ze dikwijls geredigeerd worden. Automatisch schrijven wordt wel een surrealistische techniek genoemd - net als het ' cadavre exquis', omdat deze voor het eerst doelbewust werd toegepast bij Dada en het surrealisme. Toch moet de manier van werken ouder zijn, al gebeurde het min of meer vanzelf.

Op 21 april 2012 is het nog precies negen maanden, voordat we de 'magische' data van 21.12.12 / 12.12.12 bereiken. Hoewel ik – me baserend op mijn innerlijk weten – weet dat alles gaat zoals het zou 'moeten' gaan, krijg ik meer en meer het gevoel dat het niet overbodig is om – juist nu – alle verschillen in visie, ego's en andere belemmerende beperkingen nog meer dan daarvoor, achter ons te laten en ons met elkaar te verbinden. Hoewel ik er normaliter een handje van heb, de dingen allemaal zelf te doen, wil ik langs deze weg een oproep plaatsen. Een oproep die vanuit intuïtief schrijven tot stand is gekomen. Een oproep die is gericht aan alle Lichtwerkers, Starseeds, Indigo's of hoe je het Zelf ook graag noemt. Mij zou het mooi lijken wanneer deze Lichtwerkers – en dan in het bijzonder de Lichtwerkers in het Nederlandse taalgebied – zich meer en meer aan elkaar kenbaar gaan maken en oordeelvrij met elkaar zouden verbinden.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees