Lichtwerkers

LichtwerkerAls je bezig bent met liefdevol je licht te laten schijnen naar jezelf en je omgeving dan ben je lichtwerker. Je helpt jezelf en je medemens en bereikt de hoogste trilling van liefde.

Je kunt wijze en succesvolle mensen eenvoudig herkennen omdat ze zich altijd in een staat van dankbaarheid bevinden. Ze zijn dankbaar voor hun leven, hun successen, hun kansen en zelfs hun tegenslagen. Ze zien hun tegenslagen als lessen waarvan ze kunnen leren hoe ze dingen beter kunnen doen en zichzelf kunnen verbeteren. Wijze en succesvolle mensen laten zich niet beperken door teleurstelling of bitterheid. Met andere woorden: ze waarderen en genieten van het leven. In dit artikel zal ik je meer uitleg over de kracht van dankbaarheid en hoe je het kunt gebruiken als een hulpmiddel om meer wijsheid en succes te creëren.

Vandaag ben ik in een filosofische bui. Wat ik me afvroeg is: ‘Wat is de definitie van normaal?” Normaal is een woord dat regelmatig wordt gebruikt en waar iedereen iets anders mee bedoelt. Toch is het juist een woord is waarin een bepaalde ‘vaste waarde’ ligt besloten. Iets is normaal of iets is niet normaal. De kaders waar vanuit gesproken wordt, bepaald vervolgens welke dingen als normaal – en welke dingen als niet normaal - worden beschouwd. Daarmee is normaal eigenlijk helemaal niet zo’n normaal woord, als dat het op het eerste gezicht misschien lijkt.

November is de maand die alles verandert. Veel dingen gaan zich keren en binnenstebuiten keren. Wat deze maand zal gebeuren is haast onbeschrijfelijk. Deze maand is enorm, ligt niet op de kaart en is absoluut onvoorspelbaar. Het is een groot Keerpunt. Vaak voelt het alsof we aan het koorddansen zijn tussen het oude en het Nieuwe, waar alles afgelijnd is. Als een koorddanser die boven een ravijn stapt, zouden we graag elke stap zorgvuldig en bewust willen maken, ons concentrerend op ons evenwicht, maar daar hebben we de tijd niet voor. In plaats daarvan moeten we onze horizontale stok laten vallen en blindelings vooruit lopen, afgelijnd op onze Waarheid en alleen door het Weten van ons Hart geleid.

Deze Universele Wetmatigheden beschrijven de fundamentele beginselen die het functioneren van de Aardse en de Celestijnse Werelden, onze schepping, reguleren. De Wetten vertellen ons dat mensen co-creëren met God (= Eerste gedachte, Eerste voorstelling), met behulp van hun denken, emoties en voorstellingsvermogen. Ze vertellen dat energie, trilling, licht en beweging vanuit het heelal, onze illusionaire werkelijkheid vormen. Ze vertellen dat patronen van overeenkomst en samenhang (hologrammen) deel uitmaken van onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele werelden, en dat er een gevolg of effect kleeft aan alles wat we doen. Deze beginselen helpen ons begrijpen hoe en waarom dingen gebeuren.

Misschien een tegenvaller voor al diegenen die niets anders doen dan trachten geluk na te streven; geluk is een emotie en niet een doel op zich.Voordat je op aarde kwam was je verbonden met de Bron. Toen je nog aan de 'andere kant' was heb je duizenden zielencontracten afgesloten. Eigenlijk wilde je er wel miljoenen omdat die toen je nog daar was allemaal heel haalbaar leken, maar zoals we nu door schade en schande hebben geleerd, verschaft deze incarnatie toch nog wel de nodige uitdagingen. Sommige van de dingen die wij zijn overeengekomen voordat wij incarneerden hielden in dat wij bepaalden welke ouders of voogden wij wensten, welke sociaal economische toestand wij in geboren wilden worden en welke energiestructuur wij zouden krijgen door te bepalen in welk sterrenbeeld wij zouden worden geboren.

Kijkend naar de lange geschiedenis van de mens op onze planeet dan heeft het er alle schijn van dat eens in de zoveel tijd de aarde als het ware wordt ge-reset. Bijna de hele bevolking verdwijnt dan en het kleine groepje wat toch iedere keer weer overleeft, begint dan telkens helemaal opnieuw. Er ligt een overweldigende hoeveelheid bewijs aan oude voorwerpen, rotstekeningen, verhalen en oude steden waaruit blijkt dat er vóór onze tijd hoogwaardige beschavingen op aarde waren. Dan gebeurt er iets in de vorm van verschrikkelijke natuurrampen of een kernoorlog waardoor de aarde eigenlijk weer op een soort nulpunt terechtkomt, een reset.

Wat is het toch, dat mensen – mijzelf incluis – zo graag focussen op het negatieve? Waarom is het zo dat wanneer het hele leven op rolletjes gaat, we toch de neiging hebben te focussen op dat wat ontbreekt, dat wat misgaat of dat wat we in ons leven (lijken te) missen?  Hoe krijg je het voor elkaar om niet keer op keer de focus te leggen op dat wat er ‘niet goed’ is, maar te kijken naar de dingen die wel goed, fijn en prettig zijn? Allemaal vragen waarmee ik al een tijdje bezig ben. Inmiddels heb ik een aantal antwoorden op deze vragen weten te formuleren. En deze wil ik graag in dit artikel met jullie delen. Want met het focussen op het negatieve – en daarmee het positieve uit het oog verliezen – schiet je niets op, behalve dat het veel (kostbare) tijd en energie kost. Tijd en energie die in de meeste gevallen veel beter te gebruiken is, dan voor de focus op het negatieve.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees