Lichtwerkers

LichtwerkerAls je bezig bent met liefdevol je licht te laten schijnen naar jezelf en je omgeving dan ben je lichtwerker. Je helpt jezelf en je medemens en bereikt de hoogste trilling van liefde.

In Tibet wordt een jongen herkend als de reïncarnatie van Dilgo Khyenste Rinpoche, één van de meest gewaardeerde meesters van het Tibetaans boeddhisme in de twintigste eeuw. Men noemt hem Yangsi, oftewel ‘iemand die is teruggekeerd in het leven’. In de film Yangsi: reïncarnatie is slechts het begin wordt hij op de voet gevolgd. Op vierjarige leeftijd wordt Yangsi gekroond. Daarna volgen we hem tijdens zijn traditionele en rituele opleiding, familiebezoeken en transmissies van geheime tantrische oefeningen door leraren die ze in zijn vorige leven van hem hebben ontvangen.

“Ik ben een hoog sensitief persoon.” Op de dag van vandaag kan ik dit zeggen zonder me te schamen of me schrap te zetten voor woeste aanval van ‘rollende ogen’ of valse opmerkingen van mensen om me heen. Dat is echter niet altijd zo geweest. Gevoeligheid, emotioneel of anders, is niet bepaald een nieuw begrip in deze wereld. Het was ook niet nieuw toen onderzoekspsycholoog Elaine Aron in 1996 een boek publiceerde Hoog sensitieve personen”(link) Wat Arons boek wel deed was een nieuw licht laten schijnen op een karaktereigenschap die op veel mensen invloed heeft. Ze vroeg om gevoeligheid als een inherente natuurwetenschappelijke eigenschap te overwegen in plaats van een pathologische.

In deze tijd vlak voor Kerstmis wil ik u herinneren aan ‘de krachten’ van december en z’n mogelijke betekenis. Veel mensen waarderen kerstmis steeds minder en minder. Het is een tijd van geschenken, feesten, dessert en champagne... Is deze periode dan geen karikatuur van de originele en diepere betekenis? Wel is het geven van geschenken misschien iets dat ons doet herinneren aan bijvoorbeeld ‘de drie wijzen' of 'de kerstman'. Ook de vijfpuntige kerstster thuis en in het straatbeeld heeft z’n betekenis verloren.  Toch is dit een heel bijzondere maand, omdat we de jaarcyclus afronden en ook vanwege de ‘spirituele’ achtergrond.

Joyful verbazing is binnenkort overspoelen jullie allemaal! Relax, vertrouw op je Vader wiens enige belang is uw eeuwig geluk, want als je gelukkig bent u toevoegt onmetelijk aan Zijn geluk. Degenen onder jullie die denken: "Ik ben niet gelukkig, zo is God ongelukkig" net niet begrepen dat hun onvrede maakt deel uit van de illusie, het is onwerkelijk, en dus natuurlijk God blijft gelukkig. Hij is altijd blij. Als je wakker wordt, als u wilt, zul je ontdekken dat je inderdaad gelukkig en altijd geweest, maar op dit moment, dat is een zeer harde concept voor u te begrijpen.

Iedereen weet zijn sterrenbeeld, maar hoeveel mensen weten de kleur van hun aura? Elk weekend is er ergens in Nederland een paranormale beurs georganiseerd, waar je ogen tekort komt. Helderzien, helderhoren, helderweten, heldervoelen, aura's, chakra's, magnetiseren, engelen, gidsen. Er is niet meer tussen hemel en aarde; er is héél veel meer. Horoscopen zijn een redelijk maatschappelijk geaccepteerd verschijnsel. Maar als het gaat om paranormale gaven als stemmen horen of beelden binnenkrijgen, reageren veel mensen wat lacherig. Toch zijn er zeker bewijzen te vinden van deze gaven, waar ook steeds meer gebruik van wordt gemaakt.

In de maatschappij is het normaal dat mensen een bepaalde taal hebben geleerd, een manier om met woorden te communiceren. Op scholen leert men verschillende talen zodat er gecommuniceerd kan worden met de medemensen over de hele wereld. Om wensen verstaanbaar te maken, informatie te geven, en/of te vragen hoe het met de ander gaat. Soms vertalen woorden ook de gedachten van een individu. Het is nog heel normaal om vanuit een bepaalde denkwijze te kijken en gericht informatie te vragen. Maar is het dan niet zo dat er vanuit het oude denken* wordt gedacht?

De Kosmische Wet van karma De mens is een spiritueel wezen van licht die in de stoffelijke wereld van de Materie gereïncarneerd is. Ieder mens beschikt over vrije wil en het vermogen om eigen ervaringen in de Materie te onthouden en te analyseren. Het gehele evolutieproces is gebaseerd op het feit dat wij de vrije wil op een goede, juiste manier leren gebruiken. Dat betekent dat vrije keuzes gemaakt moeten worden zonder schade te brengen aan geen enkel deel van het Leven.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees