Lichtwerkers

LichtwerkerAls je bezig bent met liefdevol je licht te laten schijnen naar jezelf en je omgeving dan ben je lichtwerker. Je helpt jezelf en je medemens en bereikt de hoogste trilling van liefde.

Je hebt toch ook wel eens een gevoel gehad dat je geholpen werd? Daarom GELOOF weer in je eigen Hoge Zelf-Bewustzijn dan activeert ook je inner Engel. Iedereen heeft een INNER Beschermengel, GELOVEN activeert LIEFDE + LICHT is ‘’vrouwelijke energieën’’’ en dit heeft iedereen nodig. De Mensheid is al een natuurlijk geestelijke LICHT wezen, iedereen heeft zijn eigen inner Beschermengel. Geloof in je eigen inner Engel met Licht-kracht-energieën en dan werkt je eigen immuniteit is je ’inner ziekenhuis’ weer prima, dan ben je voor ziektes van binnen uit beschermd. Je eigen Beschermengel zit in je Zielenhart, daarom LEEF weer met je eigen Zielenhart dan heb je ook geen verwarde emoties en geen angsten meer.

Durf jezelf te zijn en doe je maskers af

In de moderne maatschappij schuilen we ons vaak achter sociale maskers. We handelen naar wat we denken dat ‘correct’ gedrag is en negeren we wat we zelf voelen of denken, om de goedkeuring van de mensen om ons heen te krijgen. We doen de hele tijd alsof om aanvaard te worden door anderen, maar de ironie is dat we allemaal precies hetzelfde doen ook alle anderen doen alsof. We zeggen: ‘Ik mag je zo, wat ben je toch geweldig!’ Maar van binnen denken we misschien: ‘Ik haat haar zo! Ik wil haar Nooit meer zien.’ In werkelijkheid houden we alleen onszelf voor de gek alle anderen kunnen zo door ons toneelstukje heen prikken omdat ze dezelfde rol spelen!

Gegroet dierbaren. Een uitermate verheffende en prachtige tijd is voor jullie allemaal net voorbij de hoek ten gevolge van de aankomende verduisteringen die in de loop van 1 maand arriveren (25 april, gedeeltelijke maansverduistering, 10 mei ringvormige zonsverduistering en 25 mei penumbrale maansverduistering). Zij zullen zeker veel in jullie werkelijkheid naar voren brengen, zelfs meer dan dat tot nu toe het geval geweest is, en alles bouwt zich langzaam maar zeker op naar jullie feitelijke echte werkelijkheid welke zichzelf ontvouwd vanuit jullie hart en vanuit jullie innerlijke Zelf.

Jullie Hebben Alle Reden om In Hogere Sferen te Zijn

De ontwaking van de mensheid uit de illusie in/naar de Werkelijkheid is een gedane zaak - dat is het altijd geweest, sinds het moment van de schepping. De Werkelijkheid is waar jullie permanent verblijven, en momenteel keren jullie naar huis terug vanuit een schijnbare lange en moeizame reis naar een zeer glorieus welkom. Jullie hebben alle reden om in hogere sferen te zijn. Desalniettemin, is het momenteel voor de overgrote meerderheid van jullie moeilijk om dit waar te nemen, omdat de tijdsduur die jullie weg van Thuis doorgebracht hebben ernstig jullie geheugen van de glorie die er daar op jullie wacht afgestompt heeft. Het leven in de illusie is uitputtend geweest.

Dierbaren, Misschien zijn jullie bekend met astrologische gebeurtenissen zoals geportretteerd in het Oude Tijdperk. Net zoals het voor jullie waar is, zijn er niet langer astrologische groepsactiviteiten of boodschappen. In het Oude Tijdperk, ontvingen jullie informatie dat alles onstabiel zou zijn tijdens een volle maan of dat een verduistering de mensen op de één of andere manier zou verschuiven. Soms waren deze patronen accuraat - en soms ook niet. Maar omdat jullie comfortabel waren met groepsgedachte, gingen jullie door om te volgen wat anderen projecteerden wat er mogelijk kon gebeuren.

Dierbaren, De tijden waar jullie in leven zijn gewrocht met zowel de grootste van uitdagingen als de grootste van zegeningen. Aangezien de driedimensionale energieën niet langer ondersteund worden door de eigenlijke atmosfeer die de Aarde omringd, wordt het in toenemende mate moeilijk om de dichtere energieën in jullie persoonlijke energiegebieden vast te houden. Er is een boemerang effect dat zich voordoet waardoor diegenen die de dichtere energieën koesteren en vasthouden ontdekken dat het intens vergroot naar hen terugkeert en dat deze energie soms op manieren uitbarst die moeilijk te begrijpen zijn door de grotere gemeenschap.

Wijsheid Gevonden in Stilte

De praktische toepassing van kennis is altijd via wijsheid geweest. Met voldoende focus en aandacht worden jullie antwoorden altijd geopenbaard dierbaren wanneer jullie concentratie volledig onverdeeld is, gekoppeld aan eindeloos geduld. Hoe het zal zijn dat je leert wat er nodig is, wat het is dat er bedoeld wordt dat je bereikt, hoe jij je zult verbinden, zelfs om te mediteren zal altijd beantwoord worden wanneer je de tijd neemt om je volledig te focussen op deze gebieden door binnenin naar jouw antwoorden te zoeken.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees