Lichtwerkers

LichtwerkerAls je bezig bent met liefdevol je licht te laten schijnen naar jezelf en je omgeving dan ben je lichtwerker. Je helpt jezelf en je medemens en bereikt de hoogste trilling van liefde.

Deze Wesak-periode is uniek, met groot potentieel om je in een hoger vibrationele staat van zijn te katapulteren. Wees alert voor de kansen en je zal krachtige brandstof hebben voor je verlichting. Je kan grote hoeveelheden oude disfunctionele patronen weggooien en in je hogere doel stappen veel makkelijker dan voordien.

 

Nova Aarde

Om volledig De Nieuwe Jij te begrijpen is het belangrijk dat wij Nova Aarde begrijpen, en alles dat er met die term geïmpliceerd wordt. Nova Aarde en Nova Wezen zijn termen die door de raad van Liefde gedurende een goed decennia gebruikt werden. Om dit te weten te komen ging ik door grote hoeveelheden aan papier van gechanneld materiaal heen om gewoon de volmaakte verklaring van Nova Aarde te vinden en terwijl ik ongelooflijke liefdevolle omschrijvingen vond van hoe Nova Aarde eruit zal zien en aan zal voelen, bevatten al deze channelings begeleiding en inzichten in/naar de verschuivingen binnenin de menselijke conditie die nodig zouden zijn om Nova Aarde naar voren te brengen en te verankeren.

Vele van ons bereiken het punt in ons leven, waar we ons gaan realiseren welke vergissingen we maakten zowel in het verleden als in het heden. Wanneer we ons dit eenmaal gaan realiseren, kunnen we verscheurd worden door schuldgevoelens, verwarring en schaamte over dingen die we hebben gedaan of gezegd die anderen pijn deden. Tot op heden heb ik nog nooit iemand ontmoet die geen dingen heeft gedaan, gezegd of gevoeld, die hij later niet betreurde dat hoort bij het proces van leren wie we werkelijk zijn en is de katalysator die ons doet groeien. Ongemakkelijk ja. Soms ondraaglijk … zeker weten!

Zielenreis

Steeds meer mensen worden zich bewust dat er meer tussen hemel en aarde is dan “het aardse” alleen. Het zielenreizen vormt hierin een hoofdstuk apart. Alhoewel het voor velen zweverig overkomt wordt het steeds meer mensen duidelijk dat er ook zoiets bestaat als reizen naar binnen toe, waarbij contact wordt gemaakt met je eigen innerlijk. De ziel, die de ware essentie is van wat jij werkelijk bent.

 

 

Prachtige, dierbare harten, wat we vaak in vele van jullie zien is een diepgewortelde angst dat jullie eigen licht niet sterk genoeg is. Jullie zijn nooit ontoereikend; ieder van jullie heeft een kracht binnenin die zonder weerga is. Wij hechten geen waarde aan de omvang van de rol die jullie tijdens deze reis spelen, omdat elke missie en elk doel voor elk individu speciaal en belangrijk is. We vragen van jullie, van ieder van jullie, om te stoppen met terugdeinzen, enkel om anderen te plezieren en hen zich niet onzeker te laten voelen in jullie gezelschap. Als jullie eindelijk jullie eigen Briljante Licht laten schijnen, dierbaren, geven jullie onbewust aan anderen de kracht door om precies hetzelfde te doen.

Jij bent de Leraar van de Maatschappij

Lieve Vrienden, Ik ben hier met zoveel Vreugde. Voel mijn Vreugde. Ik houd ervan om te zien dat jullie hier verenigd zijn als Broeders en Zusters. Dit is wat de Nieuwe Aarde inhoudt. Als mensen elkaar met een Open Hart ontmoeten, als ze samenkomen in een Cirkel als Deze, gebeurt er iets nieuws, iets groters dan de totale som van de enkelingen. Voel dus deze Energie die jullie de laatste paar dagen samen gecreëerd hebben. Het is Jullie Energie. Wees trots op jullie Zelf, jullie zijn de Dragers vandaag, van de Christus Energie. En ik wil de toorts aan jullie overdragen. Verbeeld je dat je een toorts in je rechterhand hebt en voor je uit houdt, wees niet geïntimideerd. Kijk nu om je heen. Wat is het eerste dat je ziet?

De Invloed van het Licht Groeit in Ieder Moment

Jullie reguliere media zal nog steeds niet de vooruitgang rapporteren die de mensheid als een collectief maakt met het zuiveren van de duistere zielen uit jullie collectieve maatschappij en invloed vandaan, en dit is omdat dergelijke media nog steeds grotendeels in het bezit van deze individuen is. Jullie zullen in de aankomende tijd ontdekken dat vrije pers een absolute is en net zo zal het zijn met jullie regeringen, zielen in jullie reguliere media die kwaadwillige of dienstbaarheid-aan-zelf-gebaseerde agenda's ten toon spreiden zullen vriendelijk weggehaald worden van hun posities en, afhankelijk wat hun hogere zelven en hun gidsen voor hen persoonlijk willen, zullen zij misschien gerehabiliteerd worden van de negativiteit die een kwaadwillig perspectief aan zou kunnen drijven.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees