Lichtwerkers

LichtwerkerAls je bezig bent met liefdevol je licht te laten schijnen naar jezelf en je omgeving dan ben je lichtwerker. Je helpt jezelf en je medemens en bereikt de hoogste trilling van liefde.

Dierbare Geliefde Kinderen van het Universum, Terwijl de tijd in de draaiende richting van de Zon gaat en de tegengestelde richting van de Maan, uitbreidend en samentrekkend, heeft het daardoor een draaikolk gecreëerd en jullie lineaire tijd zoals jullie het kennen wordt steeds minder definitief en meer wazig en onvoorspelbaar. Want het magnetische gebied van jullie eigen voertuigen correspondeert met het magnetische gebied van GAIA. En terwijl het magnetische gebied van jullie planeet geherstructureerd werd, zo verschoof ook het magnetische gebied van jullie voertuigen in/naar een andere staat van zijn/bestaan, overeenkomstig aan het directe effect van de veranderingen die zich binnen het magnetische gebied van jullie planeet voordoen.

Er schijnt één ding te zijn waar iedereen het op het moment mee eens is - alles is aan het veranderen en zeer snel. De manier waarop wij onszelf gewaarworden en onze plaats in de wereld is zeer rap aan het veranderen. Na de 2012 Sterrenpoort, zijn wij een zeer ander ras geworden. Onze geesten zijn vaak nog steeds in shock als we ernaar streven om de enorme grote veranderingen te integreren die we overal om ons heen kunnen voelen. Soms lijkt het alsof niets echt veranderd is, en toch kunnen we het verschil voelen. Ik heb dit ook in mijn spirituele werk gevoeld, we zijn ergens anders naartoe verschoven en wat wij voorheen wisten is op de één of andere manier niet "genoeg' voor het hier en nu.

Ondanks jullie twijfels en angsten komt het moment van jullie grootse ontwaken steeds dichterbij.  Het lijkt alsof we jullie dit al jaren hebben verteld, en dat hebben we, maar het is nog steeds waar, en dus blijven we jullie eraan herinneren, het idee versterkend van het ophanden zijn ervan, want het is jullie collectieve intentie en wil dat op het punt staat om het te laten gebeuren. Jullie hebben de collectieve intentie gemaakt om te ontwaken, maar er is veel geaarzel bij jullie ten gevolge van angst over wat jullie ontwaken eigenlijk betekent, en omdat jullie gewend zijn aan de illusie en bekend met alle problemen die het jullie continu voorschotelt. 

Dierbaren, Raak niet verstrikt in wat er zou kunnen gebeuren tijdens de energie uitbarsting van de volgende twee weken. Je vindt materialen die doorgeven wat er met jou zal gebeuren - jouw verwachtingen of jouw angsten verhogend. Of dat iedereen beïnvloed wordt - hetgeen juist is - maar niet noodzakelijkerwijs zoals jij verwacht. Jij bent een uniek individu, net zoals iedere entiteit dat op Aarde is. Dus overtuigingen dat iedereen op een gelijke manier beïnvloed zullen worden zijn onlogisch. De sterren en jij zijn aan het verschuiven dus kan jij jouw uniekheid opeisen. Iets dergelijks is niet mogelijk als jij jezelf voorbereid op een groepsevenement.

Lady Nada

Van alle zielen in het Universum, zijn jullie speciaal. Een IEDER van jullie is in jullie eigen recht speciaal. Geen enkele ziel bezit wat jullie/jij aan te bieden hebt. Het belangrijkste is om dat te weten en om dan in de gemoedsstemming te zijn en in het hart om het aan te willen bieden, ongeacht van wat jouw buren of vrienden of collega's of geliefden doen of zeggen of zichzelf aanbieden. Jij weet dat een ieder van jullie uniek is.In deze tijden van immense veranderingen is het zelfs meer belangrijk om dit te weten en dit te erkennen.

Voor nu, is het alsof jullie je adem aan het inhouden zijn, stopgezet in een stilte van Hemel en Aarde, de verwachtingen lopen hoog op, de zenuwuiteinden tintelen immer zo lichtelijk als zij de binnenkomende getijden van welwillende naderende stralen bespeuren. Want wederom zijn jullie in afwachting van de op handen zijnde aankomst van afgezanten van voorbij jullie hemelen, afgezanten die jullie allemaal op manieren zullen verheffen welke jullie nochtans gewaar moeten worden. En dus zeggen wij, ga binnenin jullie hart, des te beter waar te nemen wat er zich zal gaan ontwikkelen.

Voor het geval dat er nog steeds enige twijfel is, wij staan binnenin een moment die extreme veranderingen in het menselijke bewustzijn inzaait. De buitengewone verschuivingen die wij nu ervaren zijn tot nu toe de meest krachtige en transformatieve. Dit is niet alleen waar voor dit tijdskader of dit leven; deze veranderingen sporen terug dwars door recente bogen van incarnatie. De energieën die wij nu ervaren werpen gebieden van beïnvloeding af die in alle richtingen uitbreiden: in/naar toekomstige tijdlijnen, in/naar verleden tijdlijnen, en in/naar aangrenzende parallelle tijdlijnen. Deze energieën hebben een invloed op ons binnenin alle tijdlijnen en op alle niveaus. Zij helpen zielen om aspecten van hun wezen dwars door levensspannen heen te verenigen en een voltooiende fase binnen te gaan.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees