In de maatschappij is het normaal dat mensen een bepaalde taal hebben geleerd, een manier om met woorden te communiceren. Op scholen leert men verschillende talen zodat er gecommuniceerd kan worden met de medemensen over de hele wereld. Om wensen verstaanbaar te maken, informatie te geven, en/of te vragen hoe het met de ander gaat. Soms vertalen woorden ook de gedachten van een individu. Het is nog heel normaal om vanuit een bepaalde denkwijze te kijken en gericht informatie te vragen. Maar is het dan niet zo dat er vanuit het oude denken* wordt gedacht?

 

Met het oude denken bedoel ik ermee ” wat levert dit gesprek/ contact/informatie mij op ? “Op deze manier communiceren veel mensen nog, men is nog teveel verbonden met het (onbewust) willen winnen, toe eigenen. Door op die manier te communiceren , is er geen open communicatie vanuit het hart en juist die verbinding vanuit het hart kan hele mooie dingen creëren. Vanuit de openheid en integriteit ontstaat er automatisch een hele mooie verbinding en twee open harten creëren automatisch mogelijkheden.

Door vanuit het hoofd (de intentie) verbinding te maken ontstaat er disbalans en kan de andere persoon zich overrompeld voelen, of een bepaalde weerstand om de verbinding aan te gaan. Het kan een bepaald gevoel van onveiligheid geven door vanuit bepaalde motieven te handelen, i.p.v. alleen maar een open hartverbinding.

In mijn leven mocht ik dit ook vaker meemaken.  Waar er geen openheid en integriteit aanwezig is, kan er nooit een fijne verbinding ontstaan. Ieder mens is vrij om te doen en laten wat hij of zij wil. Mijn tip is wel: laat woorden de vertalers zijn voor gevoelens uit het hart .  Wees helder en duidelijk over de verbinding die je aangaat met de ander als je er een bepaalde gedachte bij hebt, dan ontstaat er ruimte om een hartverbinding aan te gaan.

Wees eerlijk naar jezelf toe en wordt bewust: Welke onbewuste motieven draag ik bij me en waarom wil ik mij verbinden met die persoon? of waarom juist niet ? Just sharing some insights,

 

Bron: sattvahealing

 

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees