Mensen hebben een interessante maar zeer ongelukkige en pijnlijke gewoonte, van het zich nogal onbuigzaam aan hun overtuigingen hechten de overtuigingen waarmee ze zich identificeren en die zij gebruiken om zichzelf te definiëren, meestal als goed en eerbaar en vervolgens aan voorschriften op basis van die overtuigingen, waarna ze beginnen ze anderen op te leggen die een andere en ‘verkeerde’ verzameling van overtuigingen hebben.  Iedere groep probeert de overtuigingen van de anderen in diskrediet te brengen en te vernietigen, eerst door middel van ‘rede’, retoriek en overtuigingskracht, en als dat mislukt, wat het onvermijdelijk doet, wordt vaak de beslissing genomen geweld te gebruiken, maar altijd zeer rechtvaardig en schijnheilig!

 


Jullie hebben dit al eonenlang gedaan, maar nu, eindelijk, zijn velen er zich van bewust of worden zich ervan bewust, dat deze vorm van probleemoplossing gewoon niet werkt  in feite is het niet echt bedoeld om te werken, alleen om een winnaar op te leveren, mijn kant en dat niemand al het recht aan zijn kant heeft.  Jullie realiseren je dat jullie mensen zijn van beperkte wijsheid en intelligentie, en om de vrede te laten zegevieren, moet je alle anderen respecteren, openlijk en eerlijk samen communiceren, en dan samenwerken, niet ‘voor het grotere goed’, maar voor het welzijn van allen.  Dat is Liefde in actie.


Momenteel wordt dit, in de Arabische wereld, op de meest brute wijze gedemonstreerd, en velen die zich hiervan vroeger onbewust zouden zijn geweest, laat staan geïnteresseerd in conflicten die zo ver van hun eigen bed plaatsvinden, zien nu in dat de enige manier voorwaarts naar duurzame vrede in de wereld, is door het eren van elkaar, niet door het oordelen en veroordelen van elkaars overtuigingen en meningen.

Met zoveel geweld dat over de gehele wereld uitbreekt, terwijl de onopgeloste, ontkende en verborgen kwesties van mensen openbarsten in het voorste deel van hun bewustzijn, en terwijl ze dat in vrees en afschuw op anderen projecteren, is het nog essentiëler voor jullie, de Lichtdragers en wegwijzers, je volledig te verbinden met jullie voortgaande spirituele taak.  Jullie kozen ervoor te incarneren om dit te doen, hen te assisteren die zeer diep in slaap waren degenen die jullie nu zich zo gewelddadig zien gedragen  en nu is het tijd om jullie inspanningen te intensiveren.  Jullie kunnen dit zeer effectief doen door continu jullie vooraf geplande intentie in herinnering te roepen voor jullie huidige Aarde-levens, wat is het zijn van de vrij stromende kanalen door welke Liefde van het goddelijke veld continu gechanneld kan worden. 

Gechanneld naar ieder gebied en ieder persoon die zichzelf bemerkt angstaanjagend verwikkeld te zijn in zijn eigen schijnbaar onaanvaardbare, zelfs slechte, persoonlijke kwesties, en ook naar hen waarop die boosheid en dat geweld van die ongelukkigen wordt geprojecteerd.  Het is inderdaad een taak van kolossale proporties, zoals jullie wisten toen jullie ervoor kozen er deel van uit te maken, maar jullie hebben absoluut onbegrensde assistentie van de onbegrensde middelen die jullie Vader zo gewillig en liefdevol biedt, en dus is jullie succes, en derhalve het succes van de mensheid, goddelijk verzekerd.


De hoeveelheid aan tijd die dat nodig heeft  en vergeet niet dat tijd ook illusoir is hangt af van de kracht en de intensiteit van jullie collectieve intentie om heldere en onbelemmerde kanalen te zijn waardoor de Liefde kan stromen.  Dat is waarom het je continu en bewust gewaar worden van deze intentie zo belangrijk is.  Jullie namen de intentie voordat jullie incarneerden, en dus stroomt de Liefde door jullie heen, en zal dat blijven doen.  Echter, door ook je menselijke aandacht bewust te focussen op deze goddelijke taak die jullie hebben ondernomen, verhogen jullie enorm de effectiviteit ervan.

Dat is waarom jullie verkozen te incarneren als mensen op dit moment in de geschiedenis, in plaats van alleen te assisteren vanuit de spirituele rijken.  Jullie zagen deze taak als een prachtige gelegenheid om fysiek de Liefde waaruit jullie allemaal geschapen zijn, te verspreiden en te delen, en zo is het. Als Lichtdragers en wegwijzers, net als de liefdevolle gidsen en leraren van vroeger tijden, zijn jullie hier op Aarde om Liefde in actie te demonstreren, en terwijl jullie dat doen demonstreren jullie dat Het werkt.  Jullie geschiedenis en jullie eigen observaties hebben je laten zien dat niets anders dat doet.  Het vergt wel moed, die jullie in overvloed hebben, maar het vergt ook bereidwilligheid om van je eigen fouten en die van anderen te leren. 

Niet door te oordelen, maar door te observeren en je vervolgens te verontschuldigen voor je eigen fouten, en door die te vergeven die anderen maken.  Als je bereidwillig bent Lief te hebben dan ben je ook bereidwillig te leren, en als mensen is er veel voor jullie om te leren, en dit weet je echt goed.  Echter, dat aan jezelf toegeven kan lastig zijn vanwege jullie ingesleten betrokkenheid bij het oordelen.  Vergeet niet, oordelen begint steevast als zelf-veroordeling welke, omdat het zo pijnlijk is, je vrijwel direct op iemand anders probeert te projecteren.  En dat werkt nooit.  Wat je hebt geïdentificeerd en geprojecteerd wordt snel ontkend en vervolgens onder je bewuste niveau van bewustzijn begraven.


De uitweg uit deze zelfgemaakte valstrik is vergeving!  Erken je fout, ongeacht hoe ernstig en onaanvaardbaar deze kan lijken te zijn.  Sta jezelf toe te begrijpen en te accepteren dat je fouten maakt – fouten die je zou beoordelen als ongewetensvol, onaanvaardbaar, of zelfs onvergeeflijk in anderen – dat het een essentieel onderdeel is van het mens-zijn, van het leven in de illusie, en vergeef jezelf vervolgens liefdevol en bereidwillig.  Als je onerkend blijft binnen de diepe en verborgen schuilhoeken van je denkgeest zijn herinneringen aan schandelijke, ‘slechte’, onvergeeflijke gedachten, woorden of daden die je hebt begaan, zullen zij naar de oppervlakte komen en je aandacht eisen.  Kijk naar hen, erken ze, en vergeef jezelf.


Jullie zijn allemaal de geliefde kinderen van God.  Er zijn geen uitzonderingen op deze goddelijke waarheid.  Jullie schiepen jezelf niet, God deed dat, en alles wat Hij schept is perfect!  Wat jullie in jezelf of anderen als minder dan perfect zouden kunnen ervaren, of zelfs geweldig slecht, is illusoir.  Gods goddelijke schepping is Reëel, Perfect, en rust eeuwig in het goddelijke Liefdesveld.  Niets anders is echt of bestaat; het is slechts een kortstondige droom, of misschien een gruwelijke nachtmerrie, afhankelijk van het levenspad dat je verkoos te volgen. Jullie zijn omvat in het goddelijke Liefdesveld dat je toefluistert, je toezingt, je toeroept om te ontwaken en het wonder van de Realiteit te genieten.  Focus op liefdevol zijn, en op overal liefde te zien – het is overal! – en sta jezelf toe te ontwaken.  Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

Bron: Denk met je hart

{fcomment id=2384}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees