Op 21 april 2012 is het nog precies negen maanden, voordat we de 'magische' data van 21.12.12 / 12.12.12 bereiken. Hoewel ik – me baserend op mijn innerlijk weten – weet dat alles gaat zoals het zou 'moeten' gaan, krijg ik meer en meer het gevoel dat het niet overbodig is om – juist nu – alle verschillen in visie, ego's en andere belemmerende beperkingen nog meer dan daarvoor, achter ons te laten en ons met elkaar te verbinden. Hoewel ik er normaliter een handje van heb, de dingen allemaal zelf te doen, wil ik langs deze weg een oproep plaatsen. Een oproep die vanuit intuïtief schrijven tot stand is gekomen. Een oproep die is gericht aan alle Lichtwerkers, Starseeds, Indigo's of hoe je het Zelf ook graag noemt. Mij zou het mooi lijken wanneer deze Lichtwerkers – en dan in het bijzonder de Lichtwerkers in het Nederlandse taalgebied – zich meer en meer aan elkaar kenbaar gaan maken en oordeelvrij met elkaar zouden verbinden.

 

Het feit dat jij dit leest, wil hoogstwaarschijnlijk zeggen dat jij er één van bent.

In de resterende negen maanden is er nog een hoop te doen en ook jij speelt daarin een grote rol. Het is de hoogste tijd om je conditioneringen, de illusie van zekerheid en al die andere beperkende factoren – voor zover je dat nog niet hebt gedaan – nu voor eens en voor altijd achter je te laten. Richt je samen met al die 'anderen' op de taak waarvoor je uiteindelijk hier naar aarde bent gekomen. Namelijk het breken van de systemen, gewoontes en conditioneringen – de MATRIX –, het informeren en bijstaan van en – vanuit Liefde, Licht en Compassie – uiteindelijk, vrij van oordeel, verbinden met hen, die op dit moment nog niet 'wakker' zijn. Wees vanuit jouw authenticiteit, kracht en potentie het lichtende voorbeeld, waarvan je ergens diep van binnen al een hele poos weet dat je dat bent.

Zij die nog niet wakker zijn zullen jouw 'hulp' in de zeer nabije toekomst, hard nodig hebben. Niet dat jij 'de baas' over hen gaat – of mag gaan – spelen. Niet dat je je nu ineens extra bijzonder mag gaan voelen. Er is namelijk niemand boven je, maar ook niemand onder je. Toch kun je waarschijnlijk wel stellen, dat jij één van de voorlopers bent in deze transformatie naar een nieuwe tijd.

Misschien ben je al tijden bezig met je bewustwordingsproces, misschien ben je op een dag ineens 'wakker' geworden. Hoe het ook zij, jij bent op dit moment – samen met al die 'anderen' die 'wakker' geworden zijn – zo ver dat je jeZelf in alle glorie mag gaan ontdekken en aan de mensheid mag tonen wat voor een krachtige wezens wij eigenlijk zijn. Op dit moment is er een strijd gaande tussen het Licht en het Duister. In alles is dit – voor hen die voorbij de sluiers kijken – inmiddels duidelijk. De energieën nemen steeds verder toe en deze energieën zijn er nu rijp voor om – nog meer dan tevoren – je Licht te kunnen en vooral mogen laten schijnen.

Veel van ons zijn daar al een tijd mee bezig. Voor anderen is juist nu het moment aangebroken om deze stap te mogen maken. Het niveau waarop je je nu bevindt is daarbij niet eens zo vreselijk belangrijk, omdat ook wij als Lichtwerkers elkaar weer verder kunnen 'helpen', wanneer we daar – zonder argwaan en zonder oordeel – voor openstaan. De tijd om hulpeloos af te wachten op wat er komen gaat, ligt achter ons. Het is tijd dat wij als 'voorlopers' aan de wereld gaan laten zien wat nu eigenlijk de potentie is van ons 'mensen'. Ik schrijf mensen expres tussen aanhalingstekens, omdat ik weet – net zoals jij dat ergens diep van binnen weet – dat wij veel meer zijn dan dat. Wij zijn multidimensionale lichtwezens, hier op aarde gekomen om ervaringen op te doen en vanuit die ervaringen onze Liefde, Licht, Dankbaarheid en Compassie, vrij van (ver)oordelen, te mogen gaan verspreiden, zodat de Liefde en het Licht zich als een olievlek en in een steeds hoger tempo mag gaan verspreiden. Velen van jullie vroegen zich – net als ik – af, wanneer het nu eindelijk een zou gaan beginnen. Ik kan je vertellen: 'De tijd is nu'!

In tegenstelling tot dat wat wij eerst dachten, namelijk een spiritueel wezen te zijn die in menselijke gedaante ervaringen opdoet, zal het steeds meer duidelijk worden, dat het veel verder gaat dan dat. We zijn multidimensionale wezens van Licht die op verschillende plaatsen en verschillende niveaus, ver voorbij de beperkingen van tijd en ruimte bestaan. Naarmate de energieën die met deze transformatie naar een nieuwe tijd - nieuwe vorm van bestaan, hoe dat er dan ook uit mag zien - sterker worden, zal het voor een ieder mogelijk worden om deze in aanleg in een ieder aanwezige kracht te benutten en het Licht wat zij in zich dagen te gaan (h)erkennen.

Wanneer de veranderingen echter steeds sneller van zich zullen laten spreken, is de kans groot dat er bij een groot gedeelte van de mensheid – zij die nu nog volop in de illusie leven – een groot gevoel van onzekerheid, angst en onbehagen de kop op (kan) steken. Dat is de deadline waarop wij als Lichtwerkers onze taken – in lijn met het contract wat wij op Zielsniveau gesloten hebben - 'moeten' gaan uitvoeren. Het is echter niet nodig om dat moment af te wachten. Het moment is nu! Realiseer je dat jij hier bent gekomen om jouw Licht te verankeren, in je kracht te gaan staan en jouw Liefde en Licht te laten schijnen, opdat een ieder die dat wenst, daarop kan meeliften.

Misschien ben je bang dat je raar aangekeken zult worden wanneer je met je omgeving deelt waarmee je bezig bent, misschien ben je bang dat je de mensen die je meest liefhebt op die manier in verwarring zal brengen of misschien denk je: 'durf ik dat wel'? Begrijp echter goed, dat de periode die we nu ingaan, op geen enkele manier te vergelijken is, met alle periodes daarvoor. Zij die het zich herinneren, weten dat we eerder voor zulke hete vuren hebben gestaan. Zij weten dat wat nu plaatsvindt eigenlijk al lang gebeurd is en dat de afloop van alles, uiteindelijk een feestelijk geheel zal zijn. Alles wat uitgaat van angst – angst voor het onbekende, angst voor 'anderen' (in welke vorm dan ook) en bijvoorbeeld angst voor falen – zal deel blijken te zijn geweest van de illusie die we onszelf hebben voorgehouden.

En hoewel angst niet op zijn plaats is, is de kans groot dat, voordat we 12.12.12 / 21.12.12 bereiken er door hen die alles bij het oude willen laten, zij die de wereld graag onder hun controle zouden brengen en de mensheid voor altijd gevangen zouden willen zetten in de onzichtbare gevangenis van systemen, denkbeelden en beperkingen, nog één laatste kaart zullen spelen. Wat dit precies zal zijn, is bij mij niet bekend. Er kan een dreiging met een alles vernietigende oorlog 'worden gespeeld', men zou een ander rampenscenario kunnen loslaten op de aarde en de mensheid of men zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen een invasie van kwaadwillende buitenaardsen te ensceneren. Bij hen die nog niet 'wakker' zijn, zal dit een groot tumult teweegbrengen. Jij weet echter – doordat jij je baseert op jouw innerlijk weten, jouw Liefde, Licht en Compassie – dat dit allemaal maar schone schijn zal zijn en dat de uiteindelijke uitkomst, namelijk het ontstaan van een nieuwe tijd niet meer te stoppen is. Zorg dat jij er klaar voor bent om, wanneer zoiets onverhoopt zou plaatsvinden, het baken van Licht te zijn waaraan 'anderen' zich kunnen verlichten.

Daarom medereizigers, is het zo belangrijk dat jij staat waarvoor je staat en dat zonder dat je daarbij nog enige terughoudendheid tentoonspreidt, laat zien wie je bent en waar die 'anderen' je in tijden van nood, kunnen vinden. Daarom vraag ik een ieder die dit leest en zich door de boodschap aangesproken voelt, zich – al is het maar in de kringen van 'andere' Lichtwerkers – bekend te maken. Om dit te faciliteren, heb ik op Facebook een Nederlandstalige groep gemaakt, waar een ieder die zich door bovenstaand verhaal voelt aangetrokken – en behoefte heeft aan het uitwisselen van informatie en energie - lid van kan worden. Op die manier hoop ik er aan mee te mogen helpen dat mensen die behoren tot één en dezelfde Zielengroep, alsmede verschillende Zielengroepen onderling, met elkaar in contact kunnen komen. Uiteraard is het mij bekend dat er meer van dit soort initiatieven zijn, maar de meeste van deze initiatieven hebben een internationaal karakter. Uiteraard is het niet zo dat mensen uit jouw Zielengroep – en/of andere Lichtwerkers – zich alleen maar in Nederland en België bevinden, wat al die andere groepen bestaansrecht geeft. Toch vind ik het persoonlijk prettig om ook een plek te hebben waar ik mijn informatie, in 'mijn eigen taal' met 'andere' Lichtwerkers kan delen. De groep dient dus niet als vervanging van de andere – reeds bestaande – groepen, maar kan gezien worden als een aanvulling daarop. Ook wanneer er al andere initiatieven – in het Nederlandse taalgebied - zijn, verneem ik dat graag. Waar het namelijk zeker niet om gaat is een nog verdere verdeling en afscheiding binnen 'de wereld van de Lichtwerkers'.

Misschien dat je je afvraagt wat het voor nut heeft om 'samen te komen', wanneer het uiteindelijk zo is, dat een ieder zijn of haar eigen pad gaat. Hoewel ik weet dat een ieder zijn of haar pad bewandelt, is het in mijn beleving zo, dat het pad wellicht voor een ieder anders is, maar dat de weg – of de reis – die we gaan – of maken - in essentie dezelfde is. Daarom hoop ik er op dat jij – en wanneer je nog steeds aan het lezen bent, lijkt het me logisch dat jij één van hen bent, waarop ik met deze oproep een beroep doe – je aan zult melden, zodat wij in de komende negen maanden – met het eindpunt 12.12.12 / 21.12.12 in zicht – onze krachten kunnen bundelen. Wanneer dit alles niet met je resoneert, ben je uiteraard nog steeds van harte welkom. Wel vraag ik – hoe je er instaat maakt mij daarbij helemaal niet uit – zonder oordeel en met respect voor elkaars mening, innerlijk weten, opvattingen et cetera, deel te nemen.Verdeeldheid is er al genoeg en discussie is – daar waar ik met dit verhaal vandaan kom – een zinloze zaak. Informatie delen kan ook zonder aanval en verdediging.

Voetnoot: Het bovenstaande verhaal en het initiatief wat daar aan vast zit – de Facebook groep – is ontstaan vanuit 'een gesprek' met – en een niet aflatend 'drammen' van - mijn innerlijk weten. Nadat ik het terug las, wilde ik in eerste instantie – ingegeven door mijn ego?, angst?, de 'new age achtige' zweverigheid ervan? – afzien van publicatie. In het kader van 'Leven naar wat je weet', heb ik echter besloten het stuk, zonder verdere aanpassingen, met jullie te delen en ik hoop daarbij op jullie begrip.

Voetnoot 2: De groep op Facebook heet 'Lichtwerkers op naar 12.12.12'. Klik de link om naar de groep toe te gaan en je aan te melden. De groep heeft – omdat niet iedereen een begripvolle omgeving heeft – een besloten karakter.

Lieve groet,

Marcel Graumans

 

Bron : Stap Uit De Matrix

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees