Het hoogste en belangrijkste doel in jullie bestaan is jullie evolutie; jullie prestatie als een geliefd menselijk wezen is de vrijheid van het lijden, de finaliteit van onwetendheid en het worden herenigd met jouw Zelf - de ultieme uitbreiding en betekenis van jouw reis en het pad dat in/naar de meest gewaardeerde staat van volledigheid leidt. Vrijheid is altijd het hoofddoel geweest ongeacht de traditie of de cultuur die jou thuisbrengt naar zuivere verlichting. Een vrijheid die niet gefundeerd is op volledigheid van het Zelf is echt eenvoudig een ontkenning van jouw ware bestaan.Dierbaren, eigenlijke vrijheid zal de overstijging bevatten van dergelijke dingen als onwetendheid en negativiteit. Jullie worden aangemoedigd om tot het besef te komen dat verlichting jullie niet bevrijdt van wat verkeerd is, in plaats daarvan betrekt het jou in wat waar is; wat gevonden wordt in het hart van alle dingen is de heelheid dat de volledige ontwaking van jouw ziels zuiverste en meest ware identiteit definieert. De reis die jou in/naar de gerespecteerde staat van volledigheid en heelheid brengt kan niet gepakt worden door welke fysieke of zelfs aardse mentaliteit dan ook - dit concept gaat voorbij iedere voorstelbare verbeelding die binnenin jouw geest gecreëerd is. De staat van volledige heelheid wordt alleen gevonden door het element van vergeetachtigheid te overstijgen, en dan zal jij je in de waarheid van jouw Zelf bevinden die voortdurend evolueert en tevoorschijn komt.


Wanneer je in staat bent om te (h)erkennen dat jouw heelheid uniek en individueel is van alle andere dierbare zielen, maak je een innerlijke staat van wetenschap wakker die alle bestaande funderingen voorbij het normale denken van de geest uitbreidt. Het is hier dierbaren waar jullie ziel demonstreert via het begrip van jullie volledige veelzijdige bestaan dat goed voorbij jullie normale rijk van begrip gaat, maar toch is het binnenin jullie om te bereiken iedere keer dat je de tijd neemt om naar binnen te gaan en meer te ontdekken van jouw ware Zelf. Jouw diepste zelf is tijdloos en voorziet jou met eindeloze kennis dat na enige tijd waardevolle wijsheid wordt. Van het steeds maar weer opnieuw naar binnenin jezelf te gaan, en het loslaten van alles dat niet langer een hoger doel dient voor jou verbetering van het bereiken van een hoger rijk van bewustzijn, breng jij jouw Zelf in/naar het proces van het opnieuw geboren worden van jouw gehele en volledige aanwezigheid. Soms kan je dit niet herkennen wanneer dit gebeurd, maar wanneer je het doet is het een glorieus moment om te omarmen en je te verheugen. Het is niet mogelijk het bereiken van deze staat van heelheid en volledigheid en ziel (h)erkenning te bespreken als zijnde afgescheiden van het verenigde belang van jouw ziel binnenin jouw absolute werkelijkheid. Het is vanuit de eigenlijke Macht van deze eenheid met jouw Hoogste Zelf dat jouw ziel volledig ontwaakt tevoorschijn komt.


Het is begrepen dierbaren dat het pad waar jullie je op bevinden jullie zal leiden naar een reis die jullie in de richting van volledigheid zal brengen, en dat deze onveranderlijk gevonden zal worden in de ontwikkeling van jullie Innerlijke Zelf. Het is essentieel dierbaren om niet rond te zwerven in staten van verwarring maar om je Zelf over te geven aan de hunkeringen van jouw hart en om erop te vertrouwen dat jouw hart jou zal leiden naar jouw individuele bewustzijn van de zuiverste expressie van jouw Zelf. Wanneer jij uiteindelijk jouw dynamische potentieel beseft, scheept jouw ziel zich ook in om zich aan te sluiten bij hogere rijken van bewustzijn, en een ieder van jullie, wanneer jullie deze staat bereiken, zal het belang beseffen van het ontwaken van jullie multidimensionale lichaam die binnenin iedere dierbare ziel diens IK BEN Aanwezigheid vasthoudt.


Begrijp dierbaren dat jullie volledige heelheid de zuiverste reflectie zal illustreren van een universele uitstekendheid dat uit jullie hart vandaan komt in de vorm van LIEFDE. Je hoeft alleen, zodat jouw ziel volledig kan worden, een volledige uitlijning van jouw menselijke zelf te bereiken en binnenin jouw eigen persoonlijke identiteit zal dan het proces van ontwaking zich voordoen. Dit proces vereist een grote hoeveelheid aan toewijding en verplichting, aangezien via dit deel van jouw reis jij jouw maximale niveau van integriteit binnenin jouw eigen persoonlijkheid moet uitbreiden voordat je vrij kunt zijn om jouw ware Zelf te (h)erkennen. En toch, dierbaren, als toevallig jouw individuele persoonlijkheid rijpt naar het uiteindelijke niveau van bereikte wijsheid en zuiverheid, zal je niet in staat zijn om jouw huidige belichaming te assimileren met jouw eeuwige essentie. Het is belangrijk te begrijpen dierbaren dat het bewustzijn van jouw ziel ontwikkeld moet worden tot aan het punt waar het kan helpen als een meer dan adequaat kanaal voor jouw ontwaking en overstijging.


Jullie worden aangemoedigd om de staat van volledigheid te zien als het tot bloei komen van de multidimensionale ontwaking die jij ontwikkelt door de diverse staten heen voorbij de normale werkingen van jouw geest, Aardse heelheid, ziel ontwaking, en overstijging van het Ego en uiteindelijk overgave. Als je aankomt op het pad van heelheid en volledigheid is het belangrijk om je te herinneren dierbaren dat jullie gestadig op jullie reis vorderen om in jullie evolutie te verbeteren en om wetende jouw ziels doelstelling te dienen om verlichting te verkrijgen. Vanaf dit punt, verheldert de koers van jouw reis als een energetische toename die jou in/naar het terrein van zuivere eenzijdigheid zal brengen dat beseft wordt wanneer je ontwaakt binnenin de Innerlijke Staat van jouw Zelf. Wat normaal vervolgens gebeurt dierbaren is de ontwaking van jouw ziel, waar jouw intelligente Zelf en diens identiteit beginnen te verschuiven van het ego naar de IK BEN Aanwezigheid. De uitkomst van deze stap van zelf-besef, is dat jouw geest overgegeven wordt en jouw absolute bewustzijn verenigd zich met het Innerlijke Koninkrijk van jouw Zelf. Jouw ziel zal de staat van overstijging bereiken en het zal bevrijdt worden van enige identificatie met jouw fysieke aard en zal wederom terugkeren naar de woning waarvan het vandaan kwam. Het leeft in een primaire staat, en als jij je focust op het opnieuw belichamen van jouw originele vorm van volledigheid, is jouw oneindige identiteit eindelijk gerealiseerd en geaccepteerd. Wanneer je Heel wordt bevindt jij jezelf ook in een staat van Goddelijkheid, je voelt vrijheid van ieder concept van on-heelheid, bevrijdt van de persoonlijkheid en onvoorwaardelijk Eén met het Gehele Bestaan.   


Stel je eens voor dierbaren, hoe meer jouw bewustzijn verandert en zich ontwikkeld, hoe hoger jouw potentieel toeneemt voor een diepere ontwikkeling in/naar volledige verlichting. Wij zouden graag op het hart willen drukken dierbaren, dat wanneer wij benadrukken "volledig" wij geen finaliteit van jullie verlichtende reis aanvoeren, maar die van jullie gekwalificeerde voltooiing in het rijk van jullie verlichting en het tot stand komen van jullie volledigheid als de dierbare menselijke ziel die je bent. De impressie van volledige verlichting moet bekeken worden vanuit het standpunt van de onmeetbare en altijddurende ontwikkelende Waarheid van jullie Schepping, welke, dierbaren, diepgaand is door jullie persoonlijke en individuele rijken van bewustzijn. In een letterlijke betekenis kan niemand waarlijk claimen om volledig verlicht te zijn. Om het begrip van voltooiing te beoefenen binnenin het gebied van de Waarheid is het dan als laatste verondersteld. Het is essentieel dierbaren, om het concept van verlichting fijnzinnig te behandelen met een zelf-wegcijferend geboren begrip van jouw beperkingen binnenin de onbeperktheid van het ultieme goddelijke enigma. Denk gewoon dierbaren dat jullie eigen gepersonaliseerde verlichting een stap naar de entree van jouw universele ontwaking en evolutie is.   


Het is waar dierbaren, een ieder van jullie zal verlichting op verschillende tijden bereiken, en niemand zal dezelfde niveaus van verwezenlijking en begrip op hetzelfde moment bereiken…een ieder van jullie moet reiken naar wat voor jou haalbaar is, en de reis naar volledigheid en verlichting kan niet bespoedigd worden. Er zijn vele fasen waar jullie door vooruit zullen gaan; sommigen zullen er langer over doen dan anderen, maar niets is volledig totdat de les welke die situatie jou bracht geleerd is - je zult de Aha van onmiddellijk begrip herkennen wanneer het zich voordoet, dan zal je weten dat het tijd is om naar de fase van jouw reis toe te gaan. Wij kunnen jullie er niet genoeg aan herinneren dierbaren dat jullie beslissende grens, die zichzelf zal uitbreiden als je verlichting bereikt om voor jouw ziel vrijheid te verkrijgen, jouw feitelijke moment is wanneer jij jouw eerdere waargenomen begrip van persoonlijke identiteit en fysiek bewustzijn zal transcenderen. Vrijheid beëindigt nooit jouw ziels evolutie. Wanneer je overstijgt vanuit het lagere gebied van intelligentie zal jouw ziel zich verenigen met het rijk van zuivere eenzijdigheid waar er geen ruimte voor het Ego is. Door Eén te worden met het Universum dierbaren, ondersteunen jullie ook ALLE evolutionaire doorzettingsvermogen van de menselijke schepping door jouw eigen bestaan ven eeuwige verlichting.  


Een ieder van jullie is een uitbreiding van het Licht dat universeel en eeuwig is. Van jullie zware werk inspanningen, zullen jullie verlichting bereiken en jullie zullen het thuis komen vervullen voor jullie volledige, gehele Zelf. Er zijn velen die jullie langs de weg helpen, jullie reis is nooit alleen dierbaren. Omhels de komst van al jullie volgende dagen zelfs als je maar weinig weet hebt van wat zij zullen brengen. Vertrouw op je Zelf, en op God dat alles dat jouw richting op komt is om jou tot voordeel te zijn in al het positieve licht dat gevuld is met Gods eeuwigdurende liefde.
En zo zij het….


IK BEN Geascendeerde Meester, Serapis Bey door Julie Miller

 

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees