Dierbare vrienden, Ik Ben Jeshua; ik houd diepgaand van jullie allemaal. Ik respecteer wie jullie zijn, zowel jullie Licht als jullie duistere zijden. Ik doe een beroep op jullie, jullie die de dragers zijn van het nieuwe bewustzijn van vandaag de dag. In mijn leven, droeg ik een toorts van Licht en wilde het met de mensheid delen. Ik was een zeer menselijk wezen, net zoals jullie. Ik had kwaadheid en wanhoop, net zoals jullie, maar er waren ook momenten van diepe verbinding met mijn ziel. Ik groeide op het innerlijke niveau, net zoals jullie. Het is belangrijk dat jullie ermee ophouden mij te zien als een volmaakt wezen, een meester hoog boven jullie. Ik ben jullie broeder, jullie vriend, en ik ben niet hier om te oordelen of te prediken. Ik wil mijn gevoelens van kameraadschap met jullie delen, dus voel alsjeblieft mijn respect voor jullie.

 

Jesus_desert

Ik zou graag "hallo" tegen jullie allemaal willen zeggen, individueel; voel mijn aanwezigheid alsjeblieft in je hart. Je bent gereed om te veranderen, gereed om toe te geven wie je werkelijk bent. Jij bent een eeuwig wezen die gedurende vele, vele levensspannen doorheen het Universum gereisd heeft, niettemin ben je gewend geraakt aan het klein maken van jezelf en aan het jezelf afmeten aan de standaards van de maatschappij. Je denkt aan jezelf als zijnde een vrouw of een man, rijk of arm, gezond of ziek, en je definieert jezelf in deze termen, maar je bent zoveel meer dan dat.

Jij bent zo vrij, en de grootste tragedie van het worden van een mens in de hedendaagse maatschappij is dat je jouw gevoel van vrijheid verliest. Gedurende aldus vele tijdperken, is de Aarde gehuld geweest in een atmosfeer van angst, en de mensen raakten ontkoppeld van hun oorspronkelijke kracht en creativiteit. Wanneer jij je afgescheiden voelt van je eigen essentie, begin jij je te gedragen op de "geaccepteerde" manier en aldus raak je uit evenwicht.

Wanneer je ontkoppeld bent van je ziel, voel jij je fundamenteel verloren, onophoudelijk, en is er leegte, een gat in je hart, wat jij dan begint te proberen op te vullen met dingen van buiten jou. Je wilt het gat vullen met bezittingen, of macht, of je verliest jezelf in visioenen van een perfecte romantische relatie, en aldus mag je verslaafd raken aan specifieke soorten van gedrag of dingen. Maar het basisprobleem is dat jij je ontkoppeld voelt van je eigen essentie, van je ziel.

Een Lichtwerker is een persoon die het niet langer kan verdragen afgescheiden van diens ziel te leven. Zij voelen een soort van verlangen, een soort van heimwee in hun hart, en als zij meer volwassen worden, beginnen zij te beseffen dat niets dat van buitenaf komt dat gat kan vullen, wat het waarom is dat Lichtwerkers zeer geïnteresseerd raken in spiritualiteit; zij worden zoekers op het spirituele pad. Zij beginnen hun zoeken omdat zij zich binnenin gekwetst voelen, maar hun kwetsuren zijn niet slechts hun kwetsuren. De kwetsuur van afscheiding wordt door de gehele mensheid gedeeld, hoewel een groot gedeelte van de mensheid nog steeds oplossingen buiten henzelf zoeken.

Lichtwerkers zielen zijn zich ervan bewust dat het antwoord binnenin ligt, en vanwege dat besef zijn zij bedoeld leraren en genezers te zijn, maar heel veel Lichtwerkers worstelen met een zeer laag zelfbeeld. Wanneer zij als een kind opgroeien, nemen zij heel veel oordelen van hun familie en maatschappij in zich op. Misschien hebben zij het gevoel dat zij niet zo ambitieus kunnen zijn als dat hun ouders graag zouden willen dat zij zijn. Zij zijn vaak zeer gevoelig en moeten zich terugtrekken en moeten rustige tijden ervaren om gecentreerd te blijven. Zij zijn vaak idealistisch en velen van hen hebben artistieke talenten.

Het is onderdeel van de missie van een Lichtwerkers Ziel om een nieuw soort van bewustzijn op de Aarde te introduceren, maar om in staat te zijn dat te doen moet je stevig in jezelf geloven. Je moet de stem van je eigen intuïtie en je gevoelens vertrouwen, niet op een ego-gebaseerde manier, zoals: "Ik ben verder vooruit dan andere mensen", maar op een hart-gebaseerde manier; door jezelf te waarderen en te respecteren, omdat dat is hoe je hart tegen jou kan spreken. De valkuil voor vele Lichtwerkers is dat zij zichzelf verliezen in gevoelens van minderwaardigheid, hun echte noden en verlangens/wensen aan de dijk zettend. Je hebt een sterke persoonlijkheid nodig om in staat te zijn te ontkoppelen van de ideeën van de maatschappij en om jezelf te zijn.

En dat is wat ik vandaag graag zou willen benadrukken: het belang van sterk en zelfbewust te zijn, hetgeen een boodschap is over de mannelijke energie binnenin jullie. Toen ik gedurende tweeduizend jaren geleden op Aarde leefde, moest ik mezelf vaak isoleren om me te herinneren wie ik was. Er waren overvloedig veel verwarrende energieën rondom mij heen, specifiek van de verwachtingen van de mensen nabij mij. Ik moest mezelf daarvan beschermen om verbonden te blijven met mijn Hogere Zelf. Vaak, ging ik alleen naar de woestijn om me echt dicht bij God te voelen, bij Spirit, en om mijn vertrouwen te behouden.

Het is hetzelfde voor jullie. Jullie zijn bewoners van twee werelden: jullie hebben één voet in de menselijke maatschappij van vandaag de dag en de andere voet in de dimensie van jullie ziel, het rijk waar jullie vandaan komen. Jullie moeten jullie voeten stevig in die dimensie houden, anderszins raken jullie in een impasse en worden angstig vanwege de druk van de maatschappij. Je Hebt je mannelijke energie nodig om ferm "Nee" te zeggen tegen de eisen en verwachtingen die voor jou niet juist aanvoelen. Dus, in die zin, moet je een strijder zijn, hoewel geen strijder die vecht en worstelt met andere mensen. Om een strijder te zijn, betekent oprecht tegen jezelf te zijn, om vaak te ontkoppelen van de wereld om je heen, en te luisteren naar wat je voelt, naar wat je bespeurt, en om op je innerlijke begeleiding te vertrouwen.

Ik vraag aan jou om nu met mij in je verbeelding naar de woestijn te reizen en daar in de avonduren naartoe te gaan. De temperatuur is omlaag gegaan en je ziet een hemel boven je gevuld met schitterende sterren. Verbeeld je dat je daar samen met mij bent, en voel het mysterie van de enorme grote ruimte rondom jou heen- voel het mysterie van het leven. Je vindt een plaats om te gaan zitten en je ontspant en gaat binnenin jezelf. De woestijn is zoals een externe toegangspoort naar je eigen innerlijke tempel waar je nu in naar binnen gaat. Binnenin die tempel voel jij je verbonden met de volledigheid van de Aarde en met alle sterren in de Hemelen.

Jij bent aldus een fantastisch en groot wezen, en je vertelt jezelf: "Ik accepteer mijn grootsheid; Ik ben anders; Ik ben hier om een nieuw bewustzijn binnen te brengen". Herinner je waar je vandaan komt: een plaats van vredige wijsheid van waaruit je opgeroepen werd om omlaag in deze tijd naar de Aarde te komen. Je bent hier om je innerlijke kwetsuren te genezen en om ook een voorbeeld aan andere mensen te verstrekken. Ik vraag jullie om jezelf serieus te nemen.

Wanneer je binnenin je innerlijke tempel bent, is er een gids daar die jou enige hulp of enig advies aan wil bieden. Herinner je dat je gidsen je vrienden zijn -- echt. Jullie zijn zoveel als zielsverwanten, maar omdat zij aan de andere zijde zijn zien zij sommige dingen duidelijker dan jij dat doet met je menselijke ogen. Wanneer jij je gidsen toestaan om dichterbij te komen, erken hen als je vrienden en voel een gevoel van familiariteit. Vraag je gidsen nu wat het is dat je op dit moment nodig hebt. Als jij je overstuur voelt, of terneergeslagen over iets in je leven, kan je hen dat vertellen. Voel dat er heel veel hulp en begeleiding van deze zijde, vanuit deze dimensie komt.

Jij wordt zoveel gewaardeerd voor wat je doet, en je gidsen zijn daar alleen om je te herinneren aan dingen die je al weet. Voordat je naar de Aarde afdaalde en incarneerde in dit lichaam, was je een zeer bewust wezen, dus voel je met je gidsen verbonden, want zij zijn de vertegenwoordigers van de dimensie van je ziel.

Stel je nu voor dat je deze tempel verlaat en breng diens energie met je mee omlaag naar de Aarde. Terwijl je hier op deze stoel zit, in deze kamer, sta de energie van je grotere zelf, je ziel, toe om volledig bij jou binnenin je lichaam te zijn, en ben je ervan bewust dat de wereld jou nodig heeft; de wereld heeft de specifieke energie van je ziel nodig.

Ik zou jullie graag willen bedanken voor jullie moed en doorzettingsvermogen. Ik eer jullie diepgaand, en zelfs als jullie je verward voelen, of je bent in pijn, kan ik nog steeds jullie Licht helder zien schijnen. Ik ben hier om jullie te herinneren aan dat Licht en om jullie te overtuigen van mijn vertrouwen in jullie.

Vertaling: Cobie de Haan

 

Bron : Denk met je Hart

© Pamela Kribbe - http://jeshua.net/

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees