Vanuit de uitgestrektheid en de warmte van mijn hart breid ik mijn liefde nu naar jullie uit als een begroeting die voor eeuwig bij jullie zal blijven. Mijn liefde voor jullie blijft nooit in gebreke noch wordt het teruggetrokken; ik houd onvoorwaardelijk en eeuwig van jullie. Het is mijn grootste doelstelling om jullie toe te staan en te ondersteunen de liefde binnenin jullie wezen te voelen, te ervaren, te erkennen en te accepteren als een grote uitgestrektheid van liefde dat jullie bezitten. Ik zou ook willen vragen dat dit jullie doelstelling voor jullie zelf en voor anderen wordt, om jezelf en anderen te ondersteunen bij het voelen en ervaren van de liefde die aanwezig is.

 

 

 

Iedere actie die jij op je neemt op de Aarde, ofwel je ermee bereikt jezelf te ondersteunen of een ander, is om jou toe of de ander te staan, of in waarheid beide, de liefde binnenin jullie wezens te ervaren. Een dergelijke prachtige intentie die vastgehouden kan worden zal een grotere en meer overvloedige ervaring van liefde binnenin jouw wezen en werkelijkheid toestaan. Er is niet zoiets als gebrek aan liefde, er is alleen overvloedige, altijd stromende eeuwigheid en onvoorwaardelijke liefde. Het is belangrijk om echt mijn woorden en hun betekenis te beseffen en te begrijpen, want zij kunnen, als je dat kiest, jouw ervaring van de liefde en de liefdevolle aanwezigheid van de Schepper veranderen.Duw jij liefde weg? Voel jij je alsof je gebrek aan liefde hebt of dat andere delen van jouw werkelijkheid en wezen dat missen? Zijn deze geloven/overtuigingen die je gecreëerd en opgebouwd hebt echt of behulpzaam voor jou als een wezen die ernaar zoekt om één met de Schepper te worden? Kan jij erkennen dat gebrek een ander gevoel of geloof in vermomming is, terwijl je afwijzend bent en jij jezelf verder wegduwt van de overvloedige liefde van de Schepper?


In het centrum van de meeste ervaringen van gebrek is angst, maar angst kan aldus zeer veel verschillende vormen aannemen zodat het niet langer herkend wordt als angst. Angst op zichzelf is een illusie, angst bestaat niet en toch zou je er vaak voor kunnen kiezen om het te creëren. Er is alleen de essentie binnenin jouw wezen, en de gemakkelijkste manier voor jullie om deze essentie te ervaren en te herkennen is om het met liefde kennis te laten maken. Om lief te hebben zoals de Schepper dat doet en om geliefd te zijn kan één van de meest waardevolle en moeilijke lessen zijn op de Aarde om je eigen te maken, omdat er zoveel niveaus en vormen van zijn binnenin jullie wezen en werkelijkheid waarop deze les zich manifesteert, zodat je het kunt ervaren en overwinnen. Vaak manifesteren lessen die verbonden zijn aan liefde zich zonder dat je het bewust beseft en dus kan het een grote zelfobservatie vergen om hen waarlijk te her/erkennen en te begrijpen, jezelf toestaand om je tot liefde open te stellen. Het ervaren, belichamen, accepteren en tot uitdrukking brengen van de liefde van de Schepper kan zowel iets zijn dat je diepgaand verlangd en ook tegelijkertijd als een angst.

Wanneer je ermee begint om de behoefte los te laten, de gehechtheid en het verlangen om de liefde van de Schepper te ervaren, specifiek als een expressie door anderen, dan maak jij jezelf vrij. Het is vaak dat wanneer in een fysiek lichaam de ervaring van afscheiding dermate ernstig is dat je geconcentreerd kunt raken op de behoefte, de gehechtheid en het verlangen om de liefde van de Schepper te verlangen, daardoor zo geconcentreerd rakend op het zoeken naar liefde dat je vergeet dat wat je zoekt altijd aanwezig en beschikbaar voor jou is om te ervaren. Het is vaak de voeding/koestering van de essentie of de liefde die al binnenin jouw wezen aanwezig is, en dit alles is dat vereist is, maar iemand kan ook vaak gefocust raken op het zoeken naar voeding/koestering voor de innerlijke liefde, welke handelt als een afleiding.
 
Her/erkenning, wetendheid, herhalende focus van de aanwezigheid van liefde eeuwig groeiend binnenin jouw wezen zal wederom aan jou de vrijheid schenken die er nodig is om te genieten van dat wat er binnenin jou is en het te ervaren. Wanneer jouw eisen richting de Schepper en diegenen rondom jou heen ophouden dan is er geen andere keuze over wat er binnenin jou overblijft te observeren. Het kan vaak lijken, dat wat er binnenin jou overblijft zwak en onwaardig is voor jouw focus maar dit is alleen omdat je nog alles dat je bent en alles dat de Schepper binnenin jouw wezen is moet her/erkennen. Deze her/erkenning is eeuwig en dus is er een behoefte om bekend te raken met het proces van het her/erkennen van de Schepper en/of liefde binnenin jouw wezen. Het proces van het her/erkennen van de Schepper wordt jouw constante kameraad. De vrijheid die ervaren kan worden wanneer al jouw behoeftes, eisen, verlangens en verwachtingen voor en vanuit de liefde van de Schepper verworpen worden, staat feitelijke een onmiddellijke reactie toe welke ervaren kan worden als stromende liefde in/naar of vanuit jouw hartchakra, of eenvoudig de opening van de hartchakra om de liefde binnenin te openbaren. In waarheid kan het zijn als een ademteug van frisse lucht.

Het is mijn overtuiging dat de focus op jouw gedachten en het vocabulaire dat je gebruikt jou kan ondersteunen bij het oplossen van gehechtheden, eisen en verwachtingen aangaande jezelf en anderen en zelfs de liefde van de Schepper. Sta jezelf voor een paar dagen toe de be/verwoordingen die je gebruikt om jezelf en jouw essentie tot uitdrukking te brengen te observeren. Terwijl je waarneemt, sta jezelf toe om op een natuurlijke wijze actieve veranderingen te maken met het oog op het genereren van een gevoel van vrijheid en liefde in jouw vocabulaire. Jouw verwoording is buitengewoon belangrijk, aangezien het met jouw geest jouw eigen werkelijkheid en manifestaties om te ervaren creëert. Jouw verwoording kan feitelijk alle kwesties van weerstand, illusies en gebrek waar jij je nog steeds aan vasthoudt met jou delen. Bijvoorbeeld, "Ik moet naar het werk toegaan, ik moet een vriend ontmoeten of ik moet mediteren," misschien benadrukt dit dat jij niet in controle bent van jouw werkelijkheid, dat je geen opties of mogelijkheden hebt en dat jij je begrensd voelt. Misschien zou het helpen als je zou zeggen, "Ik kies ervoor om naar het werk toe te gaan, Ik kies ervoor om een vriend te ontmoeten, het zou mij van dienst zijn om te gaan mediteren." Een ander voorbeeld zou zijn, "Jij/ik zou moeten doen…."wat omgezet zou kunnen worden naar "Jij/ik voel me (mogelijk) gegidst om te doen…." Sta jezelf toe om jouw vocabulaire te bezielen met liefde en positiviteit in plaats van gebrek, angst en druk op jezelf. Het is om een positieve verklaring te creëren terwijl je niet de bedoeling van de verklaring wegneemt, een grotere ervaring van liefde en vrijheid creërend binnenin jouw vocabulaire; daarom zal jij liefde en vrijheid in jouw werkelijkheid en binnenin jouw wezen ervaren.  


Een andere mogelijkheid om een groter gevoel van vrijheid te ervaren in jouw ervaring van de liefde van de Schepper is om jouw werkelijkheid te observeren vanuit het perspectief dat jij de schepper bent van jouw volledige werkelijkheid. Sta jezelf voor deze oefening toe om alle vormen van beschuldiging en oordeel aangaande andere mensen binnenin jouw werkelijkheid weg te halen. Sta jezelf in een staat van meditatie en contemplatie tijd toe om de handelingen van anderen richting jou te observeren of zij nu geliefden of vreemden zijn, met deze observatie geef jij jezelf permissie om je te realiseren dat jij iedere handeling, reactie, woord of ervaring creëert. Denk eraan dat deze observatie slechts gedurende de tijd is die je terzijde gezet hebt als een meditatie oefening. Stel je zonder oordeel aangaande jezelf voor dat alles dat je ervaart jij uitkiest om in jouw werkelijkheid te plaatsen om te ervaren. In plaats van stil te blijven staan bij de ervaring, de handeling of de reactie, sta jezelf toe om de les of het inzicht te interpreteren die voor jou beschikbaar is om te groeien en te ontwikkelen in dit moment. Observeer jouw gevoelens, gedachten en geloven/overtuigingen, en laat jezelf naar een begrip komen van waarom jij koos te ervaren wat het ook is waarop jij je gefocust hebt. Dan begin jij jezelf meer volledig te begrijpen en kan je bijna voorbij de illusie van de Aarde kijken. Met jouw herkenning en met jouw liefde van jouw gidsen en voor jezelf kan je de oorsprong van de creatie herstellen, een transformatie toestaand om plaats te vinden binnenin jouw werkelijkheid omdat dat herstel geprojecteerd zal worden van binnenuit jou in/naar jouw werkelijkheid voor jou om te ervaren.


Het is belangrijk om te beseffen dat jij jouw werkelijkheid met anderen co-creëert, hun creaties kunnen een impact op jouw werkelijkheid hebben zo ook kunnen jouw creaties de levens van anderen beïnvloeden, maar wanneer jij jezelf toestaat om achteruit te gaan staan, om je te onthechten en de verantwoordelijkheid neemt, neem je een stap om jezelf meer volledig te kennen, jezelf te genezen/verbeteren en jouw fysieke werkelijkheid te veranderen. Zelfs het nemen van verantwoordelijkheid tijdens deze meditatie ervaring kan jou toestaan om innerlijke kracht, mededogen, een groter gevoel van waarheid te ontwikkelen, en kan jou ondersteunen bij het vermijden verwikkeld te raken in onnodige creaties binnenin jouw werkelijkheid. Om op deze manier verantwoordelijkheid te nemen staat een groter gevoel van vrijheid toe en voor jou hartchakra zich te openen om de natuurlijke liefde te openbaren dat binnenin jouw wezen bestaat, welke jouw kracht is, jouw waarheid en jouw essentie. Jouw natuurlijke liefde essentie is jouw goddelijk recht om te ervaren. Ik houd jullie altijd in een liefdevolle omhelzing, Ik Ben Meester Kuthumi

 

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees