Hoe komt het dat wij mensen zo gemakkelijk zijn te controleren en te manipuleren? Dat wij zo eenvoudig tot slaaf worden gemaakt? Wat is de reden denk je, dat je in de media zoveel berichten ziet over oorlog, racisme, haat, materialisme, moord en angst? Als je bewustzijn de grootte heeft van een golfbal en je leest een boek dan zal je begrip ervan ook de grootte van een golfbal zijn. Als je erin slaagt om je bewustzijn groter te maken dan dat balletje dan zal ook je begripsvermogen toenemen. De sleutel ligt in het bewustzijn en er ligt een oceaan aan potentiëel daarvan opgeslagen in ons allemaal.Materie is eigenlijk iets wat niet bestaat. Alles ontstaat en bestaat dankzij een kracht/energie die ervoor zorgt dat deeltjes in een atoom gaan vibreren en dit minuscule zonnestelsel in evenwicht houden. We moeten daarom aannemen dat er zich achter deze kracht een bewustzijn, een intelligentie bevindt. Dit brein is de matrix van alle materie, aldus Max Planck.

In feite is alle materie die je kunt zien en voelen een illusie. Alles bestaat bij de gratie van frequentie. Als je die wijzigt dan zal de structuur van materie veranderen. Alles wat ooit ontstaan is en ooit zal ontstaan is gebaseerd op geluid, frequentie. Daarmee is de aarde gevormd, de oceanen en de bergen. Zelfs in de Bijbel wordt hier aan gerefereerd. In den beginne was er het woord van God. Een lege ruimte waarin het woord van God klonk, geluid, waardoor alles is ontstaan wat wij nu om ons heen zien. Het woord staat symbool voor geluidsfrequentie.

Als we kijken naar de restanten van de oudste monumenten op aarde dan zien we de meest fantastische vormen gebaseerd op heilige geometrie. Alles wijst er wederom op dat onze verre voorouders een kennis hadden van deze zaken die ons begrip ver te boven gaat. Hun wetenschap hebben ze getracht door te geven in al deze symbolen, maar voor het grootste deel worden deze door ons (nog) niet herkend. Deze kennis vormt tevens de basis van al die geheime genootschappen waar dit wél bekend is, maar wat volledig wordt afgeschermd voor de rest van de bevolking.

Vandaag de dag kan men door kwantum fysica eindelijk aantonen wat men in de oudheid al lang wist, namelijk dat materie niet bestaat. De substantie waarvan het universum is gemaakt, is bewustzijn. Dat feit alleen al maakt het onzinnig om je vast te klampen aan materiële bezittingen. Dingen die een illusie zijn en in feite niet bestaan.

Wat voor veel mensen moeilijk te begrijpen is, is dat bewustzijn de werkelijkheid die wij beleven creëert. Al van jongs af aan wordt ons geleerd rationeel te denken met onze linker hersenhelft en dat veroorzaakt meer schade dan je op het eerste gezicht zou vermoeden.

De linker hersenhelft houdt zich bezig met logica, details, feiten, rekenen en wetenschap. De rechter hersenhelft houdt zich bezig met gevoel, intuïtie, symbolen, beelden, het nemen van risico, filosofie en religie. Door de onderwijssystemen zoals die door de overheden in het leven zijn geroepen wordt alleen aandacht besteed aan de linker hersenhelft. Een niet aflatende stroom aan herhalingen moet ervoor zorgen dat kinderen onbewust accepteren wat ze leren.

Kinderen die vragen stellen over of het waar is wat ze leren worden niet beloond, maar belachelijk gemaakt. De idiote paradox in het verhaal is dat de kinderen die geen vragen stellen, maar alles accepteren wat hen wordt voorgehouden, beter doorstromen en later belangrijke posities bekleden; de mensen die ons later regeren in spé.

De mens kent slechts twee basisemoties, liefde en angst. Alle andere gevoelens zijn afgeleiden van deze twee. Ook gevoelens zijn weer gerelateerd aan frequenties. Angst heeft een lage, langzame vibratie terwijl liefde een hoge, snelle heeft.

Nu schijnt voor de eerste keer in de historie te zijn aangetoond dat er een direct verband bestaat tussen emoties en de activatie van je DNA. De lage en langzame golven van angst zullen veel minder van je DNA activeren dan de hoge en snelle golven van liefde. Het is via het DNA dat je de wereld rondom jou schept. En dat is de boodschap die de mensen uit de oudheid ons probeerden door te geven. In ons DNA zitten een soort aan/uit knopjes. We hebben er daar 63 van en we gebruiken er momenteel maar 20. Lage vibraties golven met lange bewegingen en zullen minder vaak een DNA cel ontmoeten en aan kunnen zetten dan de hoge, snelle frequentie golven van de liefde.

Ook de Illuminati weten dit en zij gebruiken die kennis om de mensheid bewust in een lage frequentie te houden door middel van dingen als oorlogen, agressie, racisme, materialisme en angst. Omdat bijna iedereen in een lage frequentie zit is het voor hen gemakkelijk om ons als slaven onder controle te houden.

Daarom, op deze maandag, begin met het redden van de wereld en jezelf door aardig te zijn voor elkaar en lief te hebben. De tijd is nú!

 

Video

 

 

Bron: Niburu

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees