Zoals velen van jullie al vastgesteld hebben, dit heen en weer gegooid worden in deze golvende golven van energie is in geen geval al voorbij, maar wij hopen dat jullie allemaal in staat zijn geweest om op z'n minst eenmaal een mondvol met frisse lucht gehaald te hebben tijdens deze processen. Wij nemen het risico om voor velen van jullie te veronderstellen, dat de effecten van al deze voortdurende stromingen van golfachtige energie ietwat anders aan zullen voelen van waar jullie eerder aan blootgesteld werden, en met recht.

 

Het Kan Bij Tijden Moeilijk zijn om in dit Nieuwe Licht te Staan

 

Want jullie zijn inderdaad omhoog gegaan,niet slechts een volgende inkerving deze keer, eerder, zijn jullie allemaal verhoogd naar een geheel nieuw niveau van bestaan om het zo te noemen, en daarom, zijn de effecten die voortdurend op/naar jullie planeet en in/naar jullie gehele systeem gestraald worden drastisch veranderd. Voor jullie fysieke lichaam, zal het ongeveer hetzelfde aanvoelen, maar in feite, zijn er enige ongelijkheden in vergelijk met eerder. Maar terwijl zij in sommige gevallen eerder subtiel zijn, kan je het moeilijk vinden om de andere resonantie die dit door jouw gehele systeem heen maakt te horen. Want de wijs is inderdaad veranderd en zo ook jullie, en als zodanig, is de melodie die door een ieder van jullie uitgespeeld wordt ook veranderd. En gezamenlijk, heeft het koor dat jullie samenstellen diens wijs op een dermate manier verandert, dat de gehele Schepping in staat is om het te ontvangen. En ja, dit zal ons inderdaad allemaal beïnvloeden, en als zodanig, zullen de reacties daarop ook veranderen. Op subtiele manieren, maar ook op enige meer opmerkzame manieren. Want denk eraan, daar zijn nog steeds diegenen rondom jullie heen die met al hun macht proberen om deze geluiden van openbaring te dempen, en als zodanig, zullen zij zich ook gedwongen voelen om de inzet op iedere manier die zij kunnen te verhogen. Vandaar de ietwat verrassende intensieve aanvallen die sommigen van jullie de laatste tijd ervaren hebben. Want denk eraan, jullie stemmen en jullie loutere aanwezigheid kondigen de aankomst van een licht aan dat steeds meer luisterrijk wordt, en voor die ogen die nog steeds meer gewend zijn om zichzelf af te schermen door voortdurend gefocust te zijn op de meer schemerige regionen van jullie planeet, zal dit verhelderende licht aanvoelen alsof het bijna hun hersenen doorboort, zelfs tot in hun ware kern. Dus voor hun bescherming halen zij uit, en iedereen die hen in de weg staat mag de volle laag van deze aanvallen voelen.

Dus het kan bij tijden moeilijk zijn om in dit nieuwe licht te staan, want het stelt zoveel bloot en niet alleen binnenin jullie zelf, maar ook binnenin diegenen rondom jullie heen, en dat kan inderdaad op zo heel veel manieren pijnlijk zijn. Want wat jullie zien is niet altijd gemakkelijk te verteren. Maar wij zeggen wederom, jullie zijn precies daar waar jullie bedoeld zijn te zijn, en ongeacht wat er in de volgende paar dagen naar boven komt, ofwel het binnenin jouw eigen gebied is of het is op een meer macroniveau, weet dat alles goed is en dat alles met een reden gebeurd. Denk eraan, dit is niet "de dag des oordeels" op geen enkele bijbetekenis van de woorden. Want dit is noch de ondergang nog een definitieve afrekening van ieders uitvoerbaarheid. Want dit is slechts de definitieve opruiming van alles dat nog steeds in de weg kan staan van deze pijlen van licht, en als zodanig, geef dankbaarheid aan wat er ook voor jou in jouw leven tevoorschijn mag komen op dit moment. Want het komt niet naar voren om jou je op wat voor manier dan ook slecht te laten voelen, verre van dat. Het komt alleen maar naar voren om jou te tonen dat je de laatste overblijfselen van wat voor bagage dan ook dat je nog steeds ergens op jouw persoon verborgen kunt hebben zitten overboord te gooien, en deze bagage moet gaan om jou te helpen om de laatste stap voorwaarts te zetten.

Dus nogmaals zeggen wij, dit is een proces dat verbijsterend kan lijken te zijn, aangezien jij jezelf zult voelen als heen en weer gegooid te worden tussen een volledige staat van gelukzaligheid het ene moment, om daarna in verwarring gegooid te worden door iets dat plotseling recht voor jou materialiseert. Maar zelfs als dit misschien voor jou teveel lijkt te zijn, dit is geen geval van één stap voorwaarts en twee stappen terug. Want ongeacht wat je nu ervaart, ofwel er naar gekeken kan worden als soepel zeilend of vechtend voor een ademteug, zij kunnen allemaal beschouwd worden als stappen voorwaarts. Dus laat jullie vermoeide hoofden en jullie verwarde lichamen rusten, en weet dat jullie onophoudelijk voorwaarts worden gestuwd, op de beste manieren. Want wij helpen jullie om de ene voet voor de andere te zetten, terwijl wij erop toezien dat jullie zachtjes begeleid worden om in de richting te kijken die jullie de beste kansen geven om de meest effectieve manier te vinden om te avanceren. En denk eraan, jullie zijn hier niet alleen in, en zelfs als het op een ieder van jullie aankomt hoe je deze reis wilt aanpakken, zullen jullie toegang hebben tot alle hulp en ondersteuning die jullie nodig zijn om in staat te zijn deze queeste voor glorie te volbrengen. En glorie is wat jullie zullen vinden, ongeacht hoe diep jullie soms bij tijden betrokken zijn bij de oude vuiligheid. Want jullie zitten daar niet vast, op geen enkele manier, en op het moment dat jij dat beseft, zal je geen tijd meer verspillen om tegen dat alles te vechten. Want overgave is wederom het sleutelwoord hier, en overgave is niet het opgeven, het is louter om dit proces te accepteren voor wat het is. En wanneer je dit doet, zal je inderdaad bij jezelf ontdekken dat je voort gedragen wordt op een snelle stroming naar die laatste rustplaats, waar je eenvoudig in jouw volledigheid kunt stappen en al dit geploeter en getob achter je laat. 

 

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees