Wanneer een persoon lang genoeg op het pad van ascentie geweest is, mogen zij beginnen te ervaren wat bekend staat als 'Helder Weten', en het staat ook bekend als "Bezielde Kennis" en "Goddelijke kennis". Wat is Helder Weten precies? In antwoord op deze vraag, een persoon die het geschenk/de gave van het Helder Weten bezit mag het volgende ervaren: Informatie waar de persoon geen eerdere kennis van had mag beginnen diens geest/gedachten binnen te stromen. De informatie zou over wat voor onderwerp dan ook kunnen gaan. De informatie zou specifiek kennis kunnen zijn welke voorheen onbekend voor de mensheid was en gerelateerd is met de Metafysica (het bovennatuurlijke) en de mysteriën van het leven en ons bestaan.

 


Openbaringen mogen doorkomen, en de persoon mag de bekwaamheid van het voorspellen bezitten. Bijgevolg, mogen oplossingen voor problemen schijnbaar als uit het niets vandaan komen, moeiteloos in/naar de geest van een persoon stromen die het Helder Weten ervaart. De oplossing mag informatie omvatten waar de persoon geen eerdere ervaring mee gehad heeft noch enige voorafgaande kennis van had. Een verhoogd niveau van creativiteit mag ervaren worden door een persoon met de gave van het Helder Weten. Veel innovatieve en creatieve ideeën mogen automatische in/naar hun geest stromen zonder wat voor inspanning van brainstormen of ideeën dan ook die aan hun zijde vereist zijn. De informatie stroomt eenvoudig onverwachts de gedachten van de persoon binnen.

Een persoon die gezegend is met de bekwaamheid van het Helder Weten mag ook het "intuïtieve weten" ervaren. De bekwaamheid van het bezitten van Intuïtief Weten betekent dat de persoon de bekwaamheid heeft om gewoon dingen te weten. Intuïtief Weten is derhalve niet gebaseerd op iemands geloofsysteem. Eerder, is het gebaseerd op een innerlijk weten.

Verder, een persoon die gezegend is met het Helder Weten mag ook de bekwaamheid bezitten te weten of informatie juist of onjuist is of dat de informatie alleen maar een beetje juist is. Deze specifieke bekwaamheid is gebaseerd op de resonantie van de energie van de informatie. Alles in het bestaan is energie. Er is niets in het bestaan wat niet eenvoudig energie is. Wetenschappers hebben met experimenten met water bewezen dat zelfs onze gedachten energie zijn. Wanneer negatieve gedachten naar het water gestuurd werden tijdens de wetenschappelijke experimenten, vormden de watermoleculen chaotische, willekeurige patronen. Wanneer positieve gedachten naar het water gestuurd werden, vormden de moleculen prachtige, sierlijke patronen. Mensen die de bekwaamheid van het Helder Weten bezitten mogen de resonantie van het energiepatroon van de informatie voelen, en daarom, weten zij of de informatie juist of onjuist of alleen een beetje juist is.

Interessant genoeg; een persoon die de bekwaamheid van het Helder Weten heeft mag ook de bekwaamheid bezitten van het weten of een persoon hen de waarheid of een leugen vertelt. De persoon mag onmiddellijk weten of een persoon liegt, of zij mogen het kort erna weten. De waarheid kan uiteindelijk niet verborgen worden voor een persoon die het Helder Weten bezit. De reden zijnde is, dat als wij het vijfde dimensionale bewustzijn naderen, de waarheid niet langer verborgen is. In tegenstelling tot de derde dimensie, in de vijfde dimensie, verschijnt de waarheid buiten in de openheid.  

Op dezelfde wijze, iemand die de bekwaamheid van het Helder Weten bezit mag zich ook zeer oncomfortabel voelen als zij zichzelf gewaarworden in een situatie waarin zij, zelf, tegen anderen liegen. Zij mogen ook een sterke golf van negatieve energie voelen als zij iemand een leugen vertellen. Het is alsof zij letterlijk zichzelf in een leugen vangen. Aangezien de waarheid niet verborgen kan zijn in de vijfde dimensie, kunnen mensen die werkzaam zijn in het vijfdimensionale bewustzijn de waarheid zelfs niet voor zichzelf verbergen. De waarheid zal hen hard raken alsof er een rechter daar binnenin hun geest bij hen is en de voorzittershamer op een sokkel slaat.

Terwijl de sluiers steeds meer opgetild worden en wij het vijfdimensionale bewustzijn naderen, beginnen wij gezegend te worden met vele wonderbaarlijke geschenken/gaven in bekwaamheid die multidimensionaal van aard zijn en die het derde dimensionale bewustzijn transcenderen. Helder Weten is één van deze vele prachtige gezegende geschenken.

 

Bron: Denk met je hart

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees