De boodschap van De Arcturiaanse Groep van vandaag is er één van hoop, omdat dierbaren velen van jullie bezig zijn de hoop te verliezen. Jullie kijken naar buiten naar jullie wereld en zeggen dat niets aan het veranderen is, maar veel is aan het veranderen dierbaren. Wij zien het Licht van jullie wereld iedere dag in toenemende mate helder worden aangezien steeds meer zielen tot waarheden ontwaken die zeer anders zijn dan de waarheden waar jullie in het verleden naartoe geleid werden om te geloven.

 

 

Veel van de chaos welke jullie zien reflecteert de acties van diegenen die staan voor het vergaren van verdeeldheid (gevoel van afscheiding) omdat zij bespeuren dat zij hun vaste voet op de grond aan het verliezen zijn … hun leugenachtige woorden worden niet meer zo gemakkelijk door de meerderheid voor waar aangenomen. Alles dat de dualiteit en de afscheiding in de manifestatie vasthoudt is het geloof erin … de staat van bewustzijn van het individu dat zich manifesteert als… Jullie hebben niet geweten dat jullie scheppers zijn, machtige wezens die met de energie van hun woorden en gedachten creëren, maar nu ontwaken jullie tot jullie macht als expressies van het Goddelijke. Dit is evolutie. Als de mensheid ontwaakt tot het besef dat er alleen ÉÉN is … één leven, één geest, één bewustzijn, één werkelijkheid, één wet, zal de bron van de dualiteit en afscheiding geen inhoud hebben en kan niet langer bestaan.


Het is niet de intellectuele kennis van de waarheid die de veranderingen maakt, want dat is alleen maar de eerste stap. Het is de uitoefening … het nadenken, het reflecteren, het leven van de waarheid totdat het jouw staat van bewustzijn wordt. Dat is het werk dierbaren, de uitoefening en het leven van de waarheid in elk en ieder moment. Mettertijd zal dit zeer gemakkelijk worden omdat het geïntegreerd zal zijn in jullie wezen en het zal de "nieuwe jij" zijn. Dit is waarom het erop lijkt dat de dingen nog niet aan het veranderen zijn, want er moet nog werk gedaan worden voordat het zich kan manifesteren, maar het komt eraan dierbaren, jullie creëren een nieuwe wereld met jullie ontwaking.

Spendeer niet veel tijd aan het luisteren naar het nieuws of het lezen over negatieve manifestaties in de wereld, want dit staat de verschijningsvormen intrede in jullie bewustzijn toe en tenzij jij je ontwikkeld hebt voorbij het zijn van beïnvloed te worden, voegt het eenvoudig jouw energie aan hen toe. Wees je bewust van wereldse evenementen, maar laat jezelf er niet bij betrokken raken, en vertaal in plaats daarvan verschijningsvormen in/naar de waarheid. Bijvoorbeeld; wanneer jij je bewust wordt van een huidige oorlog en conflicten, zeg tegen jezelf; "Ja, ik zie deze chaos, maar ik weet dat de waarheid is dat er geen wet is die dit ondersteund, dat het de manifestatie van het geloof in de dualiteit en de afscheiding is. Ieder persoon die erbij betrokken is, is een Goddelijke expressie maar zij weten het niet en daarom zoeken zij naar vrede/vreedzaamheid en liefde op de enige manier waarvan zij zich op dit moment bewust zijn overeenkomstig jegens hun geloofsysteem." Stuur Licht en de Violette Vlam naar deze mensen en plaatsen zonder er enige richting aan te geven met betrekking tot wat het moet doen.


Begrijp, dat je verschijningsvormen niet ontkent, maar je vertaalt hen door de waarheid achter hen te weten. Dit is de manier waarop je de rug breekt van verschijningsvormen welke geboren worden vanuit het geloof in de dualiteit en de afscheiding en dit is hoe je de wereld helpt te verhuizen in/naar een hogere dimensionale energie en de corresponderende hogere dimensionale manifestaties.Alles gaat volgens plan te werk. Vrees nooit dierbaren, want deze reis van ontwaking is vooruit aan het gaan of je het nu wel of niet geloofd. Een ziel kan niet voor eeuwig in duisternis en onwetendheid blijven tenzij het diens keuze is. Iedere ziel ontwikkeld zich richting het leven en het begrijpen van de waarheid van hun wezen … het zou op geen andere manier kunnen zijn want dit is de enige werkelijkheid … er is niets anders.


Veel zit er zeer spoedig aan te komen, veranderingen in de wereld welke jullie zullen helpen om voorbij de verschijningsvormen te kijken en te her/erkennen dat verandering inderdaad aan het plaatsvinden is. Probeer wereldse evenementen niet als achteruitgaande stappen te zien, maar als een verheffing van alles dat oud en afgelopen is om met nieuwe ogen onderzocht en gezien te worden voor wat het is. Duistere holen langdurig aanwezig in regeringen, kerken, corporaties, het leger, enzovoorts, ervaren nu dat het licht in/naar hen geschenen wordt en wat er gezien wordt is vaak schokkend. De wereld leefde gedurende een lange tijd onwetend met deze duistere holen, gelovend dat zij ofwel er niet waren, of dat het eenvoudig was zoals de dingen functioneren … maar niet langer meer. Vele dappere zielen stralen licht in/naar deze holen van duisternis en het is het werk van een ontwikkelde wereld om er nota van te nemen.


Wij van de Arcturiaanse Groep samen met vele anderen kijken toe en zegenen jullie te allen tijde. Velen ondersteunen jullie bij deze overgang en spoedig zullen jullie je bewust van ons worden. Wij kunnen niet op jullie planeet stappen en zeggen; "Hallo, hier zijn we," want de huidige staat van jullie wereld zou ons niet willen verwelkomen, maar weldra zullen genoeg van jullie gereed zijn. Er zijn velen vanuit andere systemen nu tussen jullie in, maar jullie herkennen hen niet want zij zijn aldus zeer gelijk aan jullie.  


Jullie hoeven de oude voorspellingen en onjuiste leringen over het einde van de wereld niet te vrezen, want jullie inspanningen hebben veranderingen jegens de energie die vele jaren geleden op diens plaats was bewerkstelligd. Jullie hebben het recht verdiend om te ascenderen terwijl jullie in jullie fysieke lichamen zijn, en wie het dan ook is die tussenbeide zou willen komen vanaf andere minder ontwikkelde planeten zijn niet langer toegestaan om hier te zijn in deze krachtdadige tijd. Jullie zijn beschermd voor diegenen niet van het hoogste niveau, dus verwelkom jullie broeders en zusters vanaf andere planeten wanneer zij arriveren. Ook zij zijn verhuisd in/naar de hogere energieën door evolutie en zij begrijpen wat jullie ervaren. Zij bezitten alleen de wens om jullie te helpen met wat zij spiritueel en technologisch geleerd hebben en willen jullie buren zijn.


Het is belangrijk om jezelf te centreren en om te leren te mediteren als je dat nog niet gedaan hebt, want in jullie stille besef van IK BEN stellen jullie jezelf open voor de hogere energieën, lijnen jullie je uit met jullie Hogere Zelf, en geven jullie toestemming om meer begeleiding en hulp te ontvangen. Herinner je, begeleiding komt gewoonlijk niet met luide woorden zoals jullie films vaak uitbeelden, maar het komt als een subtiel "weten" … informatie welke je dan in/naar woorden vertaald. Dat is waarom het mediteren vaak genoemd wordt: "Luisteren naar de stille kleine stem". Met liefde en zegeningen sturen wij jullie, onze broeders en zusters, Licht en Waarheid. Wij zijn de Arcturiaanse Groep. 8/17/2013

 

Bron: Denk met je hart

{fcomment id= 2379}

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees