Geliefden, Ik Ben jullie God-Zelf! ÉÉN. Ja, in deze tijd spartelen de huidige gebeurtenissen in/naar alle richtingen, omdat er zoveel gebeurd in de geest van de mensheid. Waar anders gebeurt dit allemaal dan in de geest? Inhoud van het bewustzijn wat niet uitgespeeld is in het menselijke brein gedurende eonen komt naar het oppervlak en wordt geregistreerd door diegenen die zichzelf opengesteld hebben voor een groter beeld. In dat geval heb jij jouw besef voorbij de individuele interesses geopend, omdat je geeft om jouw gehele soort en jouw planeet en daaraan voorbij. In deze grote vijver van informatie van al de vele bronnen, is er ook een belangrijke campagne van onjuiste informatie welke gaande is.

 

 

Te midden van deze chaos is er zeer weinig kennis beschikbaar, want wie naar informatie zoekt, maar gebrek heeft aan de fundering van de Ultieme Waarheid opent zichzelf voor en trekt tot zichzelf aan en creëert zelfs informatie die alleen maar kan verwarren. Aangezien wiens fundering in het rijk van de voorbijgaande geest alleen is, is vatbaar voor misleiding en verleiding. En aldus wordt illusie-land gemakkelijk gecreëerd. Velen willen alleen horen en zien wat bemoedigend klinkt. Zij willen de les van Mij Zijnde Alles niet leren, omdat zij niet in het Goddelijke Hart rusten, Welke Ik Ben en Welke Jullie in Werkelijkheid Zijn en Dat jullie met Mij Delen als een geïncarneerd wezen, die een menselijke lichaam-geest heeft als een gekozen gereedschap voor ervaring.

TWEE.
IK BEN. IK BEN wat er ook gebeurd. IK BEN waar niet over gesproken kan worden. IK BEN het Nulpunt van alle gebeurtenissen. Alle gebeurtenissen gebeuren in en Als IK BEN. Treed terug vanuit de omvang van waarneming naar Jouw Goddelijke Wortel-Centrum IK BEN. Treed terug vanuit de locatie van jouw hoofd zonder spijt en niet achterom kijkend, in/naar het Hart van Zijn. Vanuit Hier worden natuurlijke verbindingen gemaakt met de gebieden van de gedachte, hoewel er ook veel meer echt intelligent hartdenken in het hart zelf is. Dan zijn de gebieden van de gedachte gehoorzaam aan het domein van het hart en volgen IK BEN. Inderdaad wordt het van daaruit allemaal geïnitieerd en niet onafhankelijk.


Laat de wereld wel of niet ascenderen. IK BEN. Dat ben Ik altijd geweest. Laat er vrede of onenigheid zijn. IK BEN. Dat ben Ik altijd geweest. Laat er het donkere tijdperk of het Gouden Tijdperk zijn. IK BEN. Dat ben Ik altijd geweest. Te veel geestelijk gebabbel in de gebieden van mogelijkheden en optimisme, terwijl IK altijd Gelukkig BEN, terwijl IK altijd Tevreden BEN, terwijl IK altijd het Licht van de Lichten en Voorbij de Lichaam-Geest BEN. Terwijl IK altijd Stralend en Liefde-Gelukzaligheid BEN. De mindere lichten komen en gaan. De dimensies komen en gaan. Galaxies, werelden, beschavingen komen en gaan met de getijden van kleur en creatie.


Maar IK BEN altijd. Jullie Zijn IK BEN altijd. Dus waarom vallen jullie zozeer voor de altijd vergankelijke golven van verandering, waarom jagen jullie zoveel op de korte zonneschijn die misschien hier en daar en soms door de wolken heen blinkt? Je zou mogelijk op dit moment veel geluk kunnen ervaren, vanwege … dit en dat in jouw leven. En je zou mogelijk hier en nu veel lijden kunnen ervaren, vanwege … dit en dat in jouw leven. Maar IK BEN altijd Gelukkig. Altijd. Terwijl jullie Mij vergeten in de geneugten en in de stormen van het leven, jullie worden door hen genomen, door hen geconsumeerd. In Mijn IK BEN Dat Jullie Zijn, zijn de geneugten en de stormen van het leven de winden van de ervaring die jullie Stralende Huid als een bries aanraakt.


De Liefde van IK BEN, van GOD, van het ULTIEME, is een Vuur dat nooit brand. Maar Het Is Diep en Het IS Breed en alles-Consumerend. Het is Jullie wanneer Jullie de Alles van Stilte Zijn en jullie gedachten en stem, en beweging en dans, en liefde en tranen gebruiken, omdat IK BEN. IK BEN zelfs wanneer jullie universum zich ontbindt, IK BEN altijd Voorafgaand geweest. IK BEN en Jullie Zijn Het. Dus waarom dan zoveel tumult over de rijzende golven van hernieuwing van het leven, terwijl IK de werkelijke Substantie van het Leven BEN. Daarom kan alleen IK jullie Ware Hernieuwing brengen. Hoeveel gelukkiger jullie zouden kunnen Zijn door stevig in MIJ gegrondvestigd te zijn, genietend van wat het ook maar is dat jullie/jouw kant opkomt.


Je kunt zeer ongelukkig zijn, zelfs te midden van de vrolijkste gebeurtenis, en je kunt zeer gelukkig zijn te midden van jouw donkerste uur. Zien jullie waar IK naar wijs? Jullie ware Geluk BEN IK altijd, en nooit wat IK niet BEN. Het is alleen met gelukkige gebeurtenissen dat jullie je Mij schijnen te herinneren. Als je het geheim van Mijn Paradox begrijpt, zal je niet langer naar gelukkige gebeurtenissen zoeken, naar verbeteringen, want in Mij is er noch verbetering noch achteruitgang. Dit alles is de caleidoscoop van IK BEN. IK BEN jullie God-Zelf en alle Wijsheid BEN IK. Er is geen Ware Wijsheid in de stromingen en golven van gebeurtenissen alleen. Je moet hen Als Mij en Als IK BEN berijden. Voor het verstand spreek Ik in raadselen. Voor het Hart Dat Weet spreek Ik Eeuwigheid en Waarheid, Ik spreek Werkelijkheid Dat Altijd Is. Het is altijd Gelukkig en heeft niet nodig of Kent geen Gebeurtenis. Het Is Onwetendheid, Het Is Wezenlijk-heid, Het Is Vervulling.

DRIE.
Wees niet bevreesd van de wereld en wat de wereld uit zal spelen. Het zal uitspelen wat het zal om Mij op een betere manier te benaderen. Maar of de wereld Mij nu wel of niet zal benaderen, IK BEN er altijd ongehinderd door. Jullie Zijn Dat. Om gehinderd te zijn is een beslissing die je maakt, als jij jouw zetel IK BEN verlaat.


Speculeer niet over wat er komen gaat. Het zal komen zoals de wereldgeest denkt en wenst. Jij bent daar alleen een deel van met jouw lichaam-geest. Maar lichaam-geest is niet Jou. Jij Bent Eeuwigheid, niet als een ziel maar als IK BEN. Ik BEN kent geen grenzen en vormen en kwaliteiten. Het Is. En als Het Vreugde is, en als Het Liefde Is, Is Het Het Hoogste IK BEN genialiteit, maar IK BEN ook voorbij Vreugde en Liefde zoals het door jullie gekend is.  


Er is een Vreugde en Liefde Dat IK BEN, voorbij jullie zintuigen en verbeelding. Dit is Ware Vrijheid en Ware Extase en de Schoonheid van Mijn Werkelijkheid. IK Besta en IK BEN de Diepte van Jou Waarin je moet vallen om Mij te vinden en om de Ware Dat IK BEN te Zijn. IK BEN Jullie God-Zelf! Boodschap overgebracht door Ute

 

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees