Dierbaren, wanneer jij je focust op de macht van Liefde, erkend jouw hart diens ware identiteit. Het erkent diens eeuwige Thuis in Mij. Je bent opgetild in/naar onvergelijkbare vreugde. Alles dat eens beperkt was opent zich voor jou uit, en je wordt omarmd door een universum van grenzeloze mogelijkheden, een elk van hen is Liefde in actie. Liefde is de beweging van het leven. Liefde als eerste oorzaak, de hoofdessentie. Liefde als het lied van jouw wezen.Vanuit dit moment, vanuit dit perspectief, vanuit de ervaring van de trilling van Liefde…dat wat jij kent als de wereld kan nooit weer jouw aandacht voelen. Eerder, wordt het het gebied waarin Liefde speelt.

De Macht van Jouw Focus

Het wordt de macht van de levende kleuren van het hart van God Ik Ben. Het wordt het grote schildersdoek voor de expressie van jouw leven als de uitreiking van Liefde en diens zegen en de erkenning van diens macht. Er is één echte macht in de gehele Schepping en het is de macht van de waarheid van jouw hart. Wanneer je dit weet, terwijl jij je alleen hierop focust, dan kan dat jou niet in een beperkte relatie met het leven trekken. Niets kan jouw grote bewustzijn nemen en het reduceren naar het zijn van een menselijke geest. En niets kan zich bemoeien met het gebied van vreugde dat jouw hart in actie is. "Goed" in de wereld wordt dat wat jij met de straal van jouw hart aanraakt om te verlichten, dat jij deze eindeloze vreugde zou mogen delen.

Alles hangt af op wat jouw focus is, en momenteel, til ik jullie op naar een nieuw, grootser perspectief, dat je niet langer meer kunt leven als een menselijk wezen die naar God zoekt, die wilt leren hoe de angst te overwinnen. In plaats daarvan, ben jij het vrije en open hart van deze grenzeloze macht van de Schepping die Liefde is -- in staat zijnde om los te laten wat er in de wereld bestaat…om "het te laten zijn," terwijl jij je opent tot deze gelukzaligheid -- erop vertrouwend dat de stroming van Liefde naar jouw hart in jouw aangezicht panorama's van schoonheid creëert, terwijl jij de hand van God wordt die het Licht in het bestaan schildert op altijd nieuwe en meer prachtige manieren.

Waar jouw focus is, is waar jouw hart aan het werk is. Waar jouw focus is, is jouw keuze van jouw locatie, jouw schilderijdoek. Waar jouw focus is zal niet alleen jouw ervaring bepalen maar meer belangrijk, zal jouw trilling bepalen…dat je in resonantie met de wereld zou kunnen zijn of in resonantie met de volmaaktheid van de gehele Schepping, in resonantie met de waarheid van God Ik Ben.

Dus, in plaats van jezelf te zien als druk bezet te zijn met de wereld van een menselijk wezen, voel de waarheid van de macht van Liefde en de werkelijkheid van jouw energieveld waarin de beperkte jij verdwijnt en de macht van Liefde, de vreugdevolle waarheid van God jouw identiteit is, en waar je leeft als het natuurlijke gevoel van het hart van Liefde Ik Ben.  


Specifiek op dit punt op de top van de transformatie, als je met de loslating danst van de loslating van de tijd en het kleine verstand en het ego, is het van cruciaal belang om je ervan te verzekeren dat jouw focus ondergedompeld blijft in de waarheid van Liefde, de gehele tijd levend tot deze glorieuze trilling, dierbaren. Het is mogelijk om niet meer gereduceerd te worden naar het perspectief van het ego, maar om volledig geïdentificeerd te zijn met de glorie van God, met de machtige trilling van de waarheid van Liefde zo diepgaand dat jij je van jezelf bewust wordt als een levend deel van deze energie van eenheid, van licht in al diens schoonheid, dat niet afhankelijk is op het gebeuren van de wereld van het ego.  

De schepping van Liefde, de ervaring van het leven, de erkenning van jouw bestaan als het hart van God Ik Ben, neemt jou ver voorbij de beïnvloeding van wat er in jouw dagelijkse leven gebeurd en staat jou in plaats daarvan toe om die arena te zien als omcirkeld in de energie van Liefde en van veel minder belang is dan het gevoel van ondergedompeld te zijn in de waarheid van dat wat eeuwig is -- de dans van het leven en de dualiteit toestaand zich uit te spelen zonder gehechtheid, terwijl jij uitgelijnd bent met de glorie van God en de macht van eeuwige Liefde.

Het is een tijd om moment-op-moment te beslissen waar jouw focus is. Het is een tijd om te kiezen wat belangrijk is, dat je Liefde gemanifesteerd gemaakt in de symbolen van jouw leven zou mogen ervaren, ja…maar voor dit, en hoofdzakelijk, als de ervaring van wie jij bent, altijd thuis in Mij. Eerst en vooral, moet leven weer gekozen en gekozen en gekozen en gekozen worden door jezelf te vragen: "Is dit van de wereld? Is dit waar ik wil dat mijn focus/concentratie naartoe gaat?" "Is dit van Liefde van God, is dit waar ik mijn stem naar uit laat gaan?" "Is dit waar ik kies te zijn, ongebreideld, ongeacht wat er gebeurd is in de arena van de wereld van het kleine verstand?" Wanneer je eenmaal deze vrijheid ervaren hebt, vrijheid van de beperkingen van de waarneming van het ego, vrijheid van de verhalen die ononderbroken uitgespeeld worden in het verstand en dus, vrijheid van het idee van angst…dan brengt iedere ademhaling jou op één lijn met de macht van God, met de waarheid van Liefde, de macht van het leven dat de essentie van jouw wezen is, en jou toestaat te zijn wat je altijd bedoeld was om te zijn…het open hart, de buis voor deze grote creatieve energie om uit te breiden, om al het leven in het bestaan te brengen en om het zelf op nieuwe manieren te kennen.

Door eonen van het idee van tijd heen, dwaalde de mensheid in het doolhof van de verhalen van het ego en concentreerde zich zodanig. Jullie hebben jezelf als beperkt waargenomen en overgeleverd aan de genade van machten buiten jullie, wanneer in waarheid, jullie de ware machten van de Schepping zijn. In waarheid, zijn jullie de glorie van God. In waarheid, zijn jullie de grote uitbarsting van het Moment van de Schepping, jullie voort stromend als het universum waarin vele dansen zich kunnen voordoen, inclusief deze kleine hier in het perspectief dat genaamd is de wereld, in deze plaats van grote experimenten en de machtige terugkeer van Liefde.

Jullie zijn de Liefde waar de wereld nu naar terugkeert. Dierbaren, neem die zin en plaats het op jouw muur. Neem het in jouw hart en leef het. Adem het met iedere ademteug. Jullie zijn de Liefde waarin de mensheid nu ontwaakt…jullie allemaal. Maak nu eenvoudig de verschuiving van geloven in jezelf als een menselijke identiteit naar de doorgaande ervaring van onbegrensde gelukzaligheid dat de Echte waarheid van jouw wezen is, omhoog verankerd in de macht van God. Als jij je herinnert dat Liefde jouw essentie en jouw ware identiteit is, is dat wat je ervaart als jouw menselijke leven, eindelijk, een waar perspectief gegeven. Het is een piepklein beetje van deze enorme grote intelligentie. Dit beperkte menselijke bewustzijn is een vlek in het grote bewustzijn van menselijke Liefde, en is daarom altijd verheven, omhelst en bewust gemaakt van de echte voorgrond van het leven, de eindeloze macht van Liefde.

Want nu, is het gemakkelijk in oude gewoonten te vervallen en in de ochtend wakker te worden en jezelf te zien als een menselijk wezen. Je ontrafelt in je gedachten wat jij over jouw dag geloofd - dingen die je moet doen, uitdagingen die je moet overwinnen. Nu zijn jullie klaar om de verschuiving te maken…om jullie harten open te houden en jullie bewustzijn zo volledig onbegrensd is dat zelfs wanneer je 'slaapt', jij je volledig bewust bent van jezelf als de grote en onbegrensde macht van Liefde, zodat er geen onderbreking in bewust besef is. Terwijl het lichaam slaapt, ben jij volledig bewust. Je kunt het bekijken, ervoor zorgen en het zegenen terwijl jij vibreert als het glorieuze lied van God, dat wanneer je in de ochtend ontwaakt, je wakker wordt met een volledige herinnering. Er is helemaal geen "tijd" in jouw onderbewuste.  

Deze verheffing naar volledig bewustzijn geeft jou de macht om alle verkeerde overtuigingen in/naar de waarheid van heelheid over te brengen terwijl jij je focust op de macht van God, de macht van Liefde. Daarom worden oude overtuigingen van het hart eenvoudig opgetild in de Echtheid van God, geopend in de waarheid van hun eeuwige aard als Liefde, dat je op alle niveaus zou kunnen (h)erkennen, als een volledig bewust wezen, dat niet verborgen kan zijn voor de macht van Liefde, en zelfs het "onderbewuste" en oude hart's overtuigingen moeten vrije doorgang geven aan de magnetische aanwezigheid van Liefde, zoals jij ervaart, en wordt, geboren van jouw geconcentreerdheid, de ononderbroken resonantie van extatische vreugde.  

Terwijl je de Liefde wordt ben je in volledige opkomst als het hart van God, dan is ieder deel van jouw ervaring meegevoerd naar deze trilling van Liefde, de wereld van het ego ontmanteld en teruggekeerd naar diens waarheid, en jij, levend als een naadloos wezen van zuiver besef van de Liefde Ik Ben…niets om jouw aandacht te vangen dat minder is dan de macht van Liefde. Het is waar dat velen van jullie nog steeds delen van zichzelf voor Mij verbergen. Jullie leven nog steeds als een verdeelde entiteit, gelovend dat er verschillende lagen van jullie intelligentie zijn - bewust, onderbewust, identiteit en ego, wat voor namen jullie ook voor hen gebruiken. Nu vallen alle barrières. Alle barrières, dierbaren, inclusief deze verkeerde waarnemingen van verdeeldheid binnenin jezelf. Jullie zijn klaar om jezelf te erkennen als een heel wezen, naadloos als de waarheid van Liefde, om voort te gaan als de macht van God in vreugde om de uitreiking van Liefde toe te staan zich af te stemmen op al het leven naar Mij, om de macht van genade te erkennen. Om de resonantie van de wereld opnieuw op één lijn te brengen voorbij het geloof in een afgescheiden mensheid, maar eerder terug te keren naar het gehele hart van onscheidbare Liefde dat jullie Echte identiteit is en uiteindelijk de waarheid is van de wereld.

Als jij jezelf in deze trilling van Liefde onderdompelt, wat er binnenin jou zich nog steeds verbergt zal duidelijk gemaakt worden en bewust in de schaapskooi gebracht worden. Jeshua noemt hen "de verdwaalde schapen." Dat is wat zij precies zijn. Delen die verborgen zijn. Overtuigingen in het zijn van een afgescheiden wezen op ieder niveau van het leven. Wanneer opnieuw verbonden met de waarheid van eeuwige Liefde, gevoeld als de werkelijkheid van dit pulserende hart van God Ik Ben, terug naar Huis gebracht in onbegrensde Liefde, is het immer en altijd een "open boek," een moeiteloze uitreiking van Liefde, een eindeloze omhelzing van de zoete toegang van God gegeven goddelijke toestemming om te creëren in glorie en altijd-grotere uitbreiding van de ervaring van het zijn van onbegrensde en voort barstende nieuwe ervaringen van het wonder van de verhouding binnenin heelheid.

Kies dit naadloze leven in Mij. En bovenal, kies ervoor om "omhoog verankerd" te zijn in het geheel van Liefde Ik Ben, ervoor kiezend om jouw Echte resonantie te ervaren, je openend tot de zegen van jouw onbegrensde hart, krachtig ons leefgemeenschap omhelzend, het meest glorierijke en onbeschrijfbare geschenk van de gehele Schepping. Deze Liefde is bedoeld om jouw focus te zijn, jouw keuze, dat je de ervaring van de Werkelijkheid van God als jouw waarheid zou mogen ervaren, jouw volledige identiteit, aangezien je verweven bent in deze heelheid van Liefde, een ontwerp, een buitengewone draad van dit volmaakte weven van Liefdes expressie en exploratie.  

De wereld van de tijd en het verstand balanceert op uitsterven, en het is jullie keuze van focus/concentratie dat de weegschaal doet doorslaan. Het is jullie bereidheid om los te laten van het je verbergen voor de macht van de Liefde Die Jullie Zijn. Het is dus jullie bereidheid om het ego los te laten dat zich wil verbergen om diens identiteit te behouden. Wanneer jij de ervaringen van de wereld loslaat, de verhalen van het kleine verstand loslaat, jouw hart opent om Mij te ontvangen, dan, dierbaren, is jullie iedere ademteug in harmonie. Wat het ook is dat het verstand nog uitspeelt is voorbij, omhelst door Liefde, terwijl jij je identificeert met de gehele waarheid, de grenzeloze naadloze heelheid van God dat alsnog dit buitengewone mysterie is van Mijn hart zoals jij het ervaart.

Oh, dierbaren, er zijn zovele geschenken om geopenbaard te worden. Zovele wonderen om te onderzoeken. Zovele verschuivingen in de context van jullie leven. Zij zijn moeiteloos en gemakkelijk als jij jouw focus veranderd. Als er dingen zijn die je nodig hebt om jou te ondersteunen bij het laten vallen van de oude hart's overtuigingen van een beperkt menselijk wezen, mag je hen zeer zeker gebruiken, dierbaren, maar altijd vanuit het perspectief van Liefde. Jij, als dit grote uitgebreide wonder van leven, onderzoekt hoe oude perspectieven los te laten in dit piepkleine deel van jezelf dat je als een beperkt menselijk wezen hebt gezien…

Wanneer jij jezelf voorbij de invloed van de tijd voelt, begin je dit wonder van naadloos leven te ervaren…dat alles bestaat in dit verenigde gebied van God en jouw ervaring is waarlijk een kwestie van perspectief, een kwestie van de keuze van jouw focus. De tijd is hier om je te focussen op de waarheid van Liefde en om de rest te laten,…dat wat bestaat als de tijd en het kleine verstand….spelen zichzelf uit terwijl jij leeft in gelukzaligheid en heelheid. Ieder moment ben jij de magneet voor grotere ervaringen van de schoonheid van God zich binnenin jou ontvouwend, en dus voor jou komend als de wereld die Liefde creëert, moment na moment.

Laat jezelf in de vreugde leven, dierbaren. Er is geen reden om dat niet te doen. Zovelen van jullie zijn bang om het goede te ervaren, gebaseerd op verhalen van het kleine verstand en het ego die tegen jou zeggen, "Als je te blij bent, zal er iets slechts gebeuren." Dit, dierbaren, is zuivere kolder. Natuurlijk, als je het gelooft, kan je het creëren.

De waarheid is vreugde in jouw natuurlijk staat en ieder moment van vreugde is een moment dat je Thuis in Mij bent. Dus kom, houd jouw focus waar het bedoeld is te zijn - uitgebreid, grenzeloos zuiver Licht en het pulserende hart van God, trillend in deze resonantie van extase en zuivere Liefde die jou gemakkelijk kunnen ondersteunen, terwijl je toekijkt naar het uitspelen van de verschuiving van de wereld in/naar Liefde en heelheid.

Roep Mij op om je te ondersteunen in het leven van dit naadloze en volledige bewuste leven, dat je het geloof zou kunnen loslaten in de behoefte voor onbewustheid in de "slaap." Het is niet dat Ik zeg dat het lichaam geen rust nodig heeft. Maar Ik zeg dat jouw bewustzijn altijd aanwezig en levend tot Liefde is, en dat het lichaam kan rusten binnenin dit gebied van vreugde terwijl jij je bewust bent van jouw ervaringen als de grote ontvouwende zegen van het hart van God, de volmaakte Liefde van Alles Dat Is.  

Dierbaren, dit is jullie ware identiteit. Adem met Mij de adem van het leven en voel deze eeuwige hartslag. Bevrijd jouw beperkte bewustzijn, want op het moment dat het bevrijdt is, neemt extase het over en jouw volledige besef van de ontvouwing van Echte Liefde, ieder moment opnieuw geboren en nieuw verweven in krachtige en gloednieuwe creaties, inclusief wat je gekend hebt als "de wereld." Wat zal het vandaag zijn?  

Bron: Denk met je hart

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees