Bewustzijn

 

Bewustzijn
Het bewustzijn van de mens is oneindig, het wordt steeds onderdrukt door de maatschappij. Eens men anders gaat denken wordt het bewustzijn groter. Hier vind men een mooi overzicht van verschillende artikels die het bewustzijn vergroten. 
 


 

Wat is magie? Bestaat magie echt? Is er een logische verklaring voor magie? Een onverklaarbare verschijning of gebeurtenis wordt door de één als een magisch fenomeen en door een ander juist als een zinsbegoocheling bestempeld. Het betreft dan meestal een fenomeen dat niet met de ons bekende, fysieke wetten kan worden beredeneerd. Wie zo’n fenomeen als een zinsbegoocheling ziet, bestempelt het impliciet als ‘niet echt’; wie het ‘magisch’ noemt, laat ruimte open voor de ‘echtheid’ van dat fenomeen. Wanneer is iets “echt”, en wanneer niet? Wie tot de groep behoort die van mening is dat iets pas “echt” is als het beredeneerd kan worden, gebaseerd op fysieke wetten, ziet zichzelf niet zelden als een realistisch persoon die stevig met beide benen op de grond staat, en zal daarom dan ook alles wat maar naar ‘magie’ ruikt naar het rijk der fabeltjes, sprookjes en bijgeloof verwijzen.

Op 21 december 2012 houdt de long-count kalender van de Maya’s op met tellen. Volgens velen zal dan de wereld vergaan. Niets is minder waar! De long-count kalender van de Maya’s betreft een cyclus van precies  1.872.000 dagen welke op zich weer  is onderverdeeld in 13 periodes van elk 144.000 dagen. We bevinden ons momenteel in de 13e en dus laatste cyclus, die op 21 december 2012 zal zijn voltooid. Omgerekend was de startdatum van de ‘long-count’ kalender op 11 augustus 3114 v.Chr. Volgens de NASA berekeningen staan de planeten van ons zonnestelsel binnenkort op een rechte lijn met een centrale zon in het Pleiaden stelsel. Tevens bereikt ons zonnestelsel rond 12 december 2012 een fotonenbelt waar het (dus ook de aarde) in ongeveer 1000 jaar doorheen zal trekken.

Oogstmaan - onsterfelijkheid- 30 september 2012 - 5u20  Bij deze volle maan kunnen we oogsten wat we hebben gezaaid. De afgelopen maanden hebben we de kans gekregen om op zoek te gaan naar wie we zijn en wat we werkelijk willen. We hebben ervaringen opgedaan en kunnen nu uitmaken wat er werkelijk bij ons past. We hebben nu meer ruimte om onszelf te zijn en kunnen datgene doen waar we goed in zijn. Ieder van ons heeft een gave, ieder van ons kan zijn bijdrage leveren in onze samenleving. De energie van de voorbije maanden heeft ons geholpen om dichter bij onszelf te komen. Op die manier hebben we stap voor stap kunnen ontdekken wie we werkelijk zijn en waar we werkelijk naartoe willen. Achter al onze emoties en blokkades ontdekten we onze ziel, onze kern. We zijn nu steeds meer verbonden met de bron, de onuitputtelijke bron die ons voorziet van alles wat we nodig hebben.

Een jongen van twaalf jaar heeft kanker. Op een gegeven moment helpen de behandelingen niet meer. Het gezwel groeit, zijn buik wordt steeds dikker. Op het laatst lijkt het de buik van een zwangere vrouw. Op dat moment zegt hij tegen zijn moeder die dag en nacht bij hem zit: “Jij bent veel te dik, je moet vermageren. Je mag geen suiker meer in de koffie en de thee en als je gaat eten, mag je maar één aardappel.” Vanaf die dag bewaakte hij haar eten als een Cerberus.( Noot Gordon: een figuur uit de Griekse mythologie: een monsterlijke hond met drie koppen) Zo leerde ik dat kinderen in het ziekenhuis de taal van het symbool, de taal van het beeld gebruiken om uit te leggen wat er aan angst en zorg in hen leeft. Tien jaar lang ben ik pastor geweest in een ziekenhuis. Zieken en stervenden zijn daar mijn leermeesters geworden, zoals vandaag trouwens drie mensen onze leermeester waren. Ik wil u in een aantal korte stappen laten zien wat zij mij geleerd hebben.

Elk mens heeft van tijd tot tijd te maken met onzekerheden. Wanneer deze onzekerheden de overhand krijgen en je leven sterk gaan beïnvloeden, is het tijd hier verandering in aan te brengen. Om je een handje op weg te helpen, geven we jou 30 tips om je sterker en zekerder te gaan voelen.

Lichamelijk en geestelijk gezond blijven is een zeer complex proces, waarbij dagelijkse gewoontes, noem het voor mijn part rituelen een belangrijke rol spelen. Een zeer oude vorm van een ritueel is het dragen van een amulet. Een gewoonte die we in alle oude en nieuwe culturen in een of andere vorm terug vinden.

The Science of Miracles do, aug 27, 2009 Spiritualiteit, Video, Wetenschap en Natuur Onze planeet bevindt zich in een cruciale ontwikkelingsfase, aldus de Amerikaanse ingenieur en spiritueel coach Gregg Braden. Hij zegt dat er maar één kracht is die de mensheid kan helpen om deze fase goed door te komen en naar een hoger niveau van bewustzijn en ontwikkeling te tillen: de kracht van liefde. “Uit metingen is gebleken dat onze hartstreek de grootste magnetische straling heeft. Het veld rondom ons hart is bijvoorbeeld zo’n vijfduizend maal sterker dan het veld dat de hersenen uitzenden. Emoties, gevoelens en intenties die vanuit het hart worden gevoeld, hebben dus het grootste scheppende effect. Je zou kunnen zeggen dat onze gevoelens de sleutel zijn tot de schepping.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees