Bewustzijn

 

Bewustzijn
Het bewustzijn van de mens is oneindig, het wordt steeds onderdrukt door de maatschappij. Eens men anders gaat denken wordt het bewustzijn groter. Hier vind men een mooi overzicht van verschillende artikels die het bewustzijn vergroten. 
 


 

Dit artikel is geheel gewijd aan de vele lichamelijke verschijnselen die zich tijdens het veranderingsproces (Ascentie) kunnen voordoen.Het is een compilatie van 23 profetische publicaties uit het recente verleden over de gevolgen voor het menselijke lichaam tijdens de aardeveranderingen, aangevuld met onze eigen kennis en ervaring.Laat echter nooit een specialistisch medisch advies achterwege wanneer de klachten aanhouden en/of blijven toenemen. Met dit stuk willen we mensen informeren over wat zich voordoet ten gevolge van de huidige veranderingen, zodat eenieder gemakkelijker zijn of haar eigen innerlijk kan raadplegen op een eventueel te nemen volgende stap. Bedenk wel dat je te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor je groei, je transformatie naar een volledig bewust wezen. Leer dus zelf je lichaam kennen en neem die beslissingen die nodig zijn om je eigen veranderingsproces te ondersteunen.

Psychometrie of psychoscopie is het waarnemen van gevoelsinformatie aan de hand van een foto of een voorwerp. Maar hoe gaat dit nu precies in zijn werk en in welke situaties kan men hier gebruik van maken?

Deze inleiding  is de eerste van een serie artikelen over energie cycli die het leven van de mens al sinds mensenheugenis beïnvloeden. De wetenswaardigheden in deze artikelen zijn een compilatie van verbazingwekkende en uiterst nuttige informatie welke gepresenteerd wordt in een door de Rozenkruisers in 1929 uitgegeven boek, “Self Mastery and Fate with the Cycles of Life”, geschreven door H. Spencer Lewis Ph.D., F.R.C. – Former Imperator of the Rosicrucian Order for North and South America. Het gaat hierbij om een ongekend en uniek systeem van een serie gerelateerde, ritmische energie cycli, waarvan de kennis op zeer betrouwbare wijze kan worden toegepast in het persoonlijke dagelijkse leven. Dagelijks moeten we allerlei keuzes maken en beslissingen nemen om gestelde doelen te bereiken.

De hele dag door doen we energie op of kost iets energie en dat is inherent aan het proces. Daar is ook niets mis mee, behalve als je energie laat lekken. Hoe geef je goed invulling aan je energieniveau en vang je energielekken op?

STAP 1 - Observeer je gevoelens en luister naar de conversatie in je hoofd zonder oordeel voor wat je observeert. Als je je boos, wrokkig, gekwetst, droef, angstig, of alles wat anders dan vreugdevol is voelt, - of als wat je in je hoofd hoort iets anders is dan liefdevol, dan heeft je ego het stuur overgenomen en blokkeert het je perfecte afstemming met je God-Gerealiseerde Zelf, en het houdt je uit de stroom van Liefde van de Bron, door de frequentie te verlagen en je te houden in de “matrix van miserie”. 
STAP 2 - Bevestig zo vlug mogelijk je intentie om terug in overeenstemming te willen komen nadat je herkent dat je je niet-verbonden, niet-afgestemd voelt. Uit de intentie om je over te geven aan je God-Gerealiseerde Zelf; het aspect van jou dat altijd in overeenstemming is met de Bron en dat zodoende immer liefdevol is, alwetend, en voortdurend in een staat van zegening. Als je bent afgestemd op je Bron van Liefde, dan is dat de oplossing voor al je problemen !

De zeven lagen van de aura corresponderen met de zeven lagen die samen ons wezen vormen. Van boven naar beneden: de Goddelijke, de Monadische, de Spirituele, de mentale, de Emotionele, de Etherische en tot slot de Lichamelijke al deze lagen zijn omgeven door een omhulsel, dat het auraschild heet. Elke laag is onderverdeeld in zeven sublagen, zodat er in het totaal 49 lagen met energetische activiteit zijn. De hoogste is de Goddelijke, waar het Opperwezen wordt ervaren. Daaronder zit de Monadische laag, het middel waarmee de ziel zich uitdrukt. Gezegd wordt dat de ziel de lagere lagen gebruikt om te rijpen en ervaring op te doen voor zijn groei en genezing.De spirituele laag fungeert als geleider naar hogere aspecten door meditatie, gebed en innerlijke reflectie. De mentale laag bestaat uit onze houdingen ten opzichte van het leven.

Staan wij op het punt een nieuwe stap in de menselijke evolutie mee te maken? Er is een bepaalde staat van bewustzijn die sommige mensen hebben meegemaakt zonder dat ze het begrijpen. Het gaat om meer mensen dan in het algemeen wordt gedacht. Al sinds het begin van onze jaartelling vertellen oude culturen ons over deze vorm van bewustzijn.  We hebben hiervan gehoord door de Egyptenaren, de Amerikaanse Indianen en de Griekse filosofen. Deze vorm van bewustzijn noemt men in het Nederlands “uittreding” en in het Engels out-of-body experience (OBE). Een ander woord wat men ervoor gebruikt is astrale projectie.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees