Bewustzijn

 

Bewustzijn
Het bewustzijn van de mens is oneindig, het wordt steeds onderdrukt door de maatschappij. Eens men anders gaat denken wordt het bewustzijn groter. Hier vind men een mooi overzicht van verschillende artikels die het bewustzijn vergroten. 
 


 

Als wij het hebben over astraal reizen dan hebben we het over bewustwording van de 5de dimensie. De 5de dimensie speelt zich af als wij dromen, bij uittredingen, bij bijna dood ervaringen en bij de dood zelf. Zodoende kan het bewust astraal reizen op twee manieren worden geleerd, namelijk door visualisatie/concentratie en bewust opstaan tijdens dromen.Elke nacht gaan wij dus bewust of onbewust naar de 5de dimensie tijdens onze slaap. Je kunt in de astrale wereld overal naar toe reizen en ervaringen opdoen, die je in de fysieke wereld ook kunt doen, maar dat is een grote tijdverspilling.

Naar mijn inzien en gevoel, vergezeld van wonderverhalen die heden ten dagen nog steeds worden verteld en beleefd geloof ik werkelijk dat ieder van ons op deze aardbodem een 'Engelbewaarder' heeft. Misschien hebben sommige mensen moeiten om hierin te geloven en staan er sceptisch tegenover. Volgens spirituele auteurs en uittreders bestaan Engelen echt! Engelen zijn Goddelijke lichtwezens die ons hier op deze aarde -indien wij daar ontvankelijk voor zijn- een boodschap willen brengen...

Een mens zoekt voortdurend naar echte waarden in het leven. Door bewust te leven en positief te denken kan men gezondheid en geluk ervaren. Het niveau van bewustzijn zal verschillen op elk levensgebied. Om de weg naar het bewustzijn te bewandelen moet men de ander tegemoet treden, zonder gebruik te maken van de egogerichte tactieken. Wanneer men tevreden is met zichzelf en ook de ander het beste gunt, is men goed op weg om bewust gelukkig te zijn! Wie gelukkig is straalt uit!

Een grote verandering is gaande op aarde. De economie verkeert in een recessie, de politieke daadkracht stagneert, de kerk heeft aan geloofwaardigheid ingeboet en het klimaat is zeer wispelturig. Ook ons eigen leven staat regelmatig onder druk vandaag de dag. Waarom gebeurt er zoveel in ons leven? Door onderscheid te maken tussen leven in licht en leven in duisternis, kunnen we de huidige ontwikkelingen begrijpen en accepteren. En door het licht te zien, kunnen we ons voordeel ermee doen.

Iedere dag probeert de 'doorsnee burger' zich aan de wet aan te houden want dat moet…. Jammer genoeg zijn er nog steeds maar weinig mensen die zich iets aantrekken van de Universele Wetten want die zijn niet verplicht.Alles wat je overkomt, doe je zelf. Iedereen manifesteert zijn of haar eigen werkelijkheid. Dat is één van de Universele Wetten, de Wet van Aantrekking. Deze laat zien hoe we de dingen, gebeurtenissen en mensen scheppen die in onze levens opduiken. Onze gedachten, voorstellingen, gevoelens, woorden en daden leveren trillingsfrequenties op die op hun beurt soortgelijke frequenties aantrekken. Gedachten met een lage trilling (de negatieve) trekken lage aan en gedachten met een hoge trilling (de positieve) trekken hoge aan. Deze wet heeft veel publiciteit gekregen in het boek en de film "The Secret".

Het einde der tijden is van start gegaan, het leven op aarde zal spoedig eindigen. De aarde krijgt rust en het leven zal zich verplaatsen naar elders in het universum. Of we het einde der tijden beleven als ramp of als zege ligt aan ons, aan de wijze waarop wij in het leven staan.

Om het ‘waarom’ te kunnen beantwoorden, zal voor menigeen eerst het ‘wat’ beantwoord moeten worden. En dan nog is het aan een ieder om iets met een mantra te gaan doen (of niet). Het is heel persoonlijk en moet als zodanig ook toegepast worden. Het gegeven dat het een hype zou zijn, omdat we het spirituele in het leven proberen op te zoeken, is inmiddels achterhaald. De evolutie van de mens gaat door en ook zijn/haar spiritualiteit.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees