Bewustzijn

 

Bewustzijn
Het bewustzijn van de mens is oneindig, het wordt steeds onderdrukt door de maatschappij. Eens men anders gaat denken wordt het bewustzijn groter. Hier vind men een mooi overzicht van verschillende artikels die het bewustzijn vergroten. 
 


 

Door de jaren heen zijn de verschillen tussen het oude gedachtegoed en het nieuwe gedachtegoed duidelijker zichtbaar geworden. Meer en meer spreek ik mensen die gevoeliger zijn dan de oude denkers. Als ik ze in een begrijpelijk hokje zou moeten stoppen worden deze mensen Nieuwetijdskinderen genoemd.Een aantal kenmerken en steekwoorden die passen bij de Nieuwetijdsenergie zijn : samenwerking, gelijkwaardigheid,overvloed, meesterschap, zelf verantwoordelijkheid nemen,liefde, natuur,eenheid,medezeggenschap, onvoorwaardelijke liefde voor zelf en anderen.

Het schijnt dat wij in moeilijke tijden op aarde hulp krijgen van de beschaving die woont in wat wij de Holle Aarde noemen of ook wel Agartha. Iemand die hier veel over weet is Robert Potter die al sinds 1975 buitenaardse contacten heeft en die samenwerkt met een man die bekendstaat onder de codenaam “Cobra”. Via deze Cobra ontvangt Robert Potter informatie over de beschaving uit de Holle Aarde en hoe zij zich inzetten om onze planeet te helen. Waar het op neerkomt is dat er twee soorten buitenaardsen zijn. De “slechterikken” zoals de Grey’s en de Reptilians en de “goeden” die onderdeel vormen van de Galactische Federatie.

In de voorgaande blogs ” Op het pad van bewustwording sneuvelen illusies” en “Wat is dat, de ziel? ” heb ik uitgelegd hoe zuiver, vrij en puur de essentie van de ziel is. Ook leg ik in deze blogs uit dat het in de maatschappij door de eeuwen heen normaal is geworden om aangepast gedrag te vertonen, jezelf een rol aan te meten. Opgelegde wetten, regels, normen en waarden, zowel privé als in de buitenwereld.  Daardoor wordt het ‘ego’  (degene wie we denken dat we zijn/ wat ons aangeleerd is) goed gevormd. Een voorbeeld hiervan is dat ‘ echte mannen en vrouwen’ hun emoties niet tonen, omdat dat een teken van zwakte zou zijn.

Euthanasie in relatie tot de ziel van de mens is geen gemakkelijk onderwerp. Als je het wezenlijk vanuit diepte wilt belichten, dien je uit zielenkennis te spreken en daar de ziel onzichtbaar is, vraagt het een heel verfijnd niveau van aanvoelen, van waarnemen en van beluisteren om op dat niveau de kennis vrij te kunnen geven. Zolang we op aarde lopen en leven is de ziel gehuisd in het stoffelijk lichaam: de Tempel van de ziel, zoals het ook wel eens genoemd wordt. De ziel bevrijdt zich weer wanneer letterlijk overlijden plaatsvindt, niet eerder dan dat het hart stopt met kloppen. Dan volgt de fase die nodig is om de ziel te onthechten van het stoffelijk lichaam.

In mijn vorige blog noemde ik dat we als mens op jonge leeftijd de normen en waarden leren van de omgeving en de maatschappij. Zo wordt het ego gevormd: hoe we denken dat we zijn, wat we onbewust hebben geleerd en meegekregen van onze (voor)ouders en leraren, hoe we onszelf zien. Er wordt in de maatschappij ook verwacht dat je een bepaalde identiteit neerzet, ‘wie je bent’. Ik noem een voorbeeld. Toen ik de verpleegkunde opleiding deed, kregen we op school een kwadrantenspel. Er werd gevraagd wat voor ‘rollen’ je als mens hebt. Ik gaf het antwoord: ik ben een leerling in het leven, ik zie mezelf niet in rollen. Het bleek dat ik iets anders had moeten zeggen, maar toch voelt het al een tijd voor me op deze manier.

Wat zijn de werkelijke effecten van vaccinatieprogramma`s? Wat is de waarheid met betrekking tot chemtrails? Wat is nu het werkelijke verhaal achter 9/11? Hoe zijn de reguliere media georganiseerd? Hoe komt het nieuws tot ons en wat zijn de motieven achter de keuze voor het nieuws dat we voorgeschoteld krijgen? Waarom gebruiken we nog steeds massaal vervuilende energie terwijl vrije energie allang beschikbaar is én geïntroduceerd had kunnen zijn? Waarom zit er eigenlijk aspartaam in ons eten? Wat doen genetisch gemodificeerde ingrediënten in het eten met ons? Wat doet chemische fluoride in het drinkwater en tandpasta?

De transformatie naar de vijfde dimensie is ongeveer vanaf de franse revolutie begonnen. In deze tijd kwamen er revolutionaire gedachten naar voren die streden voor gelijkheid, vrijheid en broederschap. Vlak na het eind van de franse revolutie werd mevrouw Helena Petrovna Blavatsky geboren in het jaar 1831. Zij heeft vele boeken geschreven o.a. het bekende boek ‘de geheime leer’. Door vele mensen wordt zij gezien als de grondlegster van de New Age beweging.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees