Bewustzijn

 

Bewustzijn
Het bewustzijn van de mens is oneindig, het wordt steeds onderdrukt door de maatschappij. Eens men anders gaat denken wordt het bewustzijn groter. Hier vind men een mooi overzicht van verschillende artikels die het bewustzijn vergroten. 
 


 

Voor velen zijn buitenaardsen niets anders dan een fantasie, onzin een waan of hallucinatie. Iets wat alleen voorkomt in films, waar ze dan vaak worden afgeschilderd als kwaadaardige monsters die de aarde over willen nemen. Toch worden er wereldwijd meldingen gedaan door mensen die “ontvoert” zijn door buitenaardsen. Voor mij is het weer een aantal jaren geleden dat ik voor het eerst contact kreeg met wat ik mijn “blue-ish” (de blauwachtigen-Gordon) ben gaan noemen. Dit omdat de huid van degene waar ik contact mee had een lichtblauwe gloed afgaf. Praten over de contacten die ik had, heb ik nooit gedaan, maar Zonar en Kyera maken voor mij deel uit van mijn werkelijkheid.

De torus is een fundamenteel onderdeel van de geometrie en nauw verbonden met de kern van het bestaan. Om echt in je hart te kunnen komen is het belangrijk de bron van je bestaan te bereiken, en daarmee het bronveld van het universum. Een torus ontstaat door een cirkel te wentelen om een lijn die zich in het vlak van de cirkel bevindt. Als deze lijn de cirkel niet snijdt of raakt, is het resultaat een open torus met de vorm van bijvoorbeeld een binnenband van een auto of fiets. De elektromagnetische frequentie van ons hart beweegt ook in de vorm van een torus. De as van de torus strekt zich uit van de bekkenbodem tot de schedel.

Veel mensen voelen zich gedurende deze wereldwijde ontwaking en enorme paradigmaverschuiving alleen en geïsoleerd. Partners dringen niet tot elkaar door, familieleden en vrienden denken dat je gek bent geworden en de spreekbuizen van de mainstream matrix blijven de spot drijven met eenieder die het waagt om anders te denken. Iedereen die wakker wordt lijkt ermee te maken te krijgen. Maar als we een organisch, door de kosmos beïnvloed lichaam van kristallijne zenders en ontvangers zijn in een levend, alwetend universum zijn we misschien precies daar waar we moeten zijn.

Kwantummechanica beschrijft het gedrag van zeer kleine deeltjes, deeltjes die zo klein zijn dat de gewone Newtonse natuurkunde niet meer op gaat. De kwantumfysica heeft de wereld van de wetenschap op zijn kop gezet door aan te tonen dat in de wereld van de kleinste deeltjes van de materie geheel andere natuurwetten gaan gelden dan de tot nu toe algemeen aanvaarde natuurwetten. Zo blijkt dat alle materie dus ook de kernen van atomen voor het grootste gedeelte uit lege ruimte bestaat. En dat hetgeen dan nog overblijft zich onder bepaalde omstandigheden niet als materie maar als golven energie gedraagt. Ten diepste is dan alles wat we waarnemen gewoon een vastere vorm van energie. Een soort gestolde energie.

Men zegt dat kinderen die een bijnadoodervaring hebben gehad en daarin een ontmoeting in een andere sfeer dan de aardse hebben gehad, als geestelijk volwassenen terugkomen. Hun inzichten in de zin van hun leven zijn gerijpt op een niveau waar volwassen mensen een leven voor nodig hebben en dan nog lang niet klaar zijn met hun levensvragen, gesteld dat ze er ooit al aan toe zijn gekomen in deze voortrazende maatschappij van aanpassing en nivellering. Waardoor zouden juist kinderen deze "sprongmutatie" maken, terwijl je bij veel volwassenen met een BDE een veel moeizamer ontwikkeling ziet? Ik meen hierover een gedachte te mogen neerleggen, zonder enige pretentie de bewering van de eerste zin hiermee stevig te onderbouwen.

Voor meer en meer mensen wordt het volstrekt duidelijk dat we nu een zeer bijzondere tijd meemaken, waarin een fundamentele transformatie plaatsvindt. Ook al geeft het geheel soms een chaotische indruk, toch wordt voor steeds meer mensen duidelijk dat er een samenhang is en er een bedoeling achter zit. Dat kunnen we ‘het grotere plaatje’ noemen. Wie zelf op onderzoek uitgaat, die komt er vroeg of laat achter dat de overheid, de media, de wetenschap, de zorg en de religies ons volstrekt niet helpen om dat grotere plaatje te zien. Sterker nog, ze doen misschien wel hun uiterste best om te voorkomen dat we dit grotere plaatje gaan ontwarren.

Koude fusie verwijst naar de hypothese dat kernfusie in bepaalde omstandigheden kan plaatsvinden bij kamertemperatuur. Dit type kernfusie werd gebruikt om in 1989 de rapporten van elektrochemici Martin Fleischmann en Stanley Pons uit te leggen. Zij produceerden overtollige warmte die alleen met behulp van een nucleair proces kon worden verklaard. Bij het kleinschalige experiment van beide wetenschappers werd elektrolyse toegepast in zwaar water op het oppervlak van een palladiumelektrode. Veel verschillende media deden verslag van de resultaten en mensen waren hoopvol dat snel een goedkope energiebron voorhanden was.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees