De voorbije maand voelde aan alsof we aan hoge snelheid in een rollercoaster doorheen het ascensielandschap scheurden en we haast geen mogelijkheid hadden om even uit te stappen en te ontsnappen aan de quasi onophoudelijke stroom kleine en grote uitdagingen. We leken met zijn allen een soort eindexamen te doen, met een heleboel vragen die in onszelf opgelost dienden te worden, vooraleer we weer wat achterover konden leunen en uitblazen, en dit tegen een achtergrond van weinig zon, maar veel wolken, wind en regen, wat de mentale en emotionele weerstand van mensen sowieso al vermindert.

 

Juli 2016

Dit was het resultaat van de hoge trilling van juni, in combinatie met planetaire standen. Maar al wie de moed heeft gehad om door weerstand heen te breken en volop te gaan voor verruiming, verandering in overtuigingen, voor de ware prioriteiten, en daarbij een boel angsten en twijfels en onzekerheden heeft losgelaten, zal intussen al ontdekt hebben dat diepere aarding, hogere aflijning, meer helderheid, vreugde en engagement de beloningen zijn. Er is een grote sprong gemaakt, in relatiebewustzijn, in contact met ons Hoger Zelf, in dienstbaarheidsbewustzijn en nog veel meer. 

Sinds 29 juni loopt Mars opnieuw direct (alhoewel nog in schaduwperiode tot in augustus), en dat heeft al een hoop stress en innerlijke druk weggenomen, wat de vorige dagen al voelbaar was. Vandaag (4 juli) om 13u is er Nieuwe Maan in Kreeft. De energie begint zich dus opnieuw wat op te bouwen, wat dit een ideale dag maakt om ons lijstje nog eens tevoorschijn te halen waarop we onze prioriteiten en intenties voor de komende tijd en jaren hebben verzameld. 

Tijd ook om even stil te staan bij de eerste helft van dit jaar: balans en synthese opmaken, om van daaruit de krijtlijnen uit te tekenen voor de tweede helft. Wanneer we goed kijken met ons innerlijk oog, zien we duidelijk de tendensen die zich aftekenen in ons leven: wat er aan het afnemen is, wat er zich aan het uitbreiden is, wat teveel aandacht heeft gekregen de voorbije maanden, en wat er meer aandacht en focus nodig heeft om ons gelukkiger, vervulder, meer ‘heel’, en vredevoller te voelen. 

Juli heeft een 7-trilling, wat in se rustiger vaarwater aangeeft. We kunnen verwerken wat er zich de vorige maanden heeft afgespeeld innerlijk en/of uiterlijk, er is tijd om te verstillen en afstand te nemen van dat waar we zo intens mee aan de slag waren, maar er is ook voldoende ruimte en gelegenheid tot veel communicatie, plezier maken, creativiteit, en al wat kleur geeft aan het leven. Ook het relatiethema blijft ergens vooraan staan: er gebeurt nog altijd veel ‘afwerking’ op dat vlak, de energie blijft zich sterk herschikken tot na de equinox in september. 

De laatste weken van juli zouden minder rustig kunnen zijn, want vanaf 29 juli loopt Uranus retrograde, en dat kan heel wat beroering op vele vlakken geven, zeker ook in relaties en thuis-situaties. Maar deze stand zal maken dat er oude structuren verder ineenstorten, dat dingen die niet meer vol te houden zijn in oude energie plots ophouden, dat er doorbraken komen zodat noodzakelijke verandering en vernieuwing zich doorzet nu. Daar deze maand een 7-trilling heeft, die toch wel zelfreflectie, meditatie en spiritualiteit in zich draagt, kan het nuttig zijn de hele maand innerlijk stil te staan (letterlijk J ), bij alle plekken waar je je op een of andere manier gevangen voelt, waar je aan uitbreken toe bent uit een oud stramien, uit sleur, uit gewoonten en patronen, verbindingen en groepen die niet meer afgelijnd zijn op je hoogste liefde, vreugde, voldoening en vrede. 

Deze maand is het vooral goed om de ogen open te houden en te kijken met het hart. Je zou veel inzicht kunnen krijgen over ego-mechanismen in jezelf en om je heen. Je zou kunnen zien hoe oude ‘afgoden’ van hun voetstuk vallen, omdat je bewustzijn pose en aanstellerij en dergelijke al van ver zal doorzien, en dat gebeurt ook steeds meer op maatschappelijk vlak, wat zal maken dat – hoewel met baby-stapjes – waarachtigheid en authenticiteit steeds meer naar waarde zullen geschat worden, op alle vlakken. 

Markant is ook dat we tot nu toe in 2016 9 dagen zonder zonnevlekken hadden, en dat is al van 2010 geleden! Dat betekent dat de Zon-activiteit afneemt. Ter vergelijking: in 2015 was er geen énkele dag zonder zonnevlekken, in 2014 1, in 2013 en 2012 geen énkele, in 2010 51 en in 2009 zelfs 260! 

Wat of hoe dan ook: dit is een tijd om zomer te vieren in jezelf. Om te genieten van wie je bent, van je kwaliteiten en talenten die je hier kan neerzetten, van al het potentieel dat in je leven nog kan gaan manifesteren, van alle moois en zegeningen dat er nu in je leven al aanwezig is, van alle vruchten van al die jaren spirituele groei die je nu al kan plukken, van al wat je te delen hebt met anderen, en van al wat je mag ontvangen van anderen. Van de natuur die zo rijkelijk overal aanwezig is, en die steeds haar armen naar ons uitstrekt, om ons welkom te heten en ons te helpen in balans te brengen. Van het heerlijke zomerfruit, de meer relaxte sfeer overal, de uitstapjes en terrasjes die wachten, en alle leuke plannen en ideeën die er nog naar boven zullen komen de komende tijd. Sta jezelf vooral toe voldoende te genieten… 

 

Keep the Faith  

Fran Tielemans

Bron: Maitreya

Bezoek ook onze Webshop en Facebook Pagina voor producten op basis van Aloë Vera.

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees