Op deze laatste dag van april kunnen we terugblikken op een maand die volgepakt zat met transformatiemateriaal. We hebben van ons Hoger Zelf en ons lichaam duidelijke boodschappen gekregen, die we niet meer kunnen negeren, want ze zullen steeds sterker naar voor komen tot we de nodige aanpassingen hebben gemaakt die meer harmonie en aflijning brengen. Loslaten stond op een of andere manier elke dag wel op het programma. Er borrelden zeer oude emoties naar boven, uit ver vervlogen tijden en levens. Dit zal het hele jaar door aan de orde zijn, omdat we ons nu eenmaal in een afwerkcyclus bevinden (9-jaar).

 

Mei 2015

Maar wanneer we dit aanvaarden en niet in weerstand gaan, en het nodige schoonmaakwerk doen elke dag, verdampt dit alles zeer snel en scheppen we op die manier ook telkens weer wat nieuwe ademruimte, en ruimte voor alle nieuwe dingen die al staan te dringen in ons om zichtbaar te worden.

Naast al dat loslaten hebben we ook onze fundering voor deze nieuwe fase steviger en dieper gemaakt, door diepe inzichten, door nieuwe voornemens, door concrete stappen, door veranderingen die al zijn aangebracht. Op maatschappelijk vlak was er veel beroering, maar net hierdoor begint de noodzaak tot verandering en aanpassing steeds duidelijker voelbaar te worden, en wordt het draagvlak voor deze veranderingen steeds breder. Spijtig genoeg gaat het op maatschappelijk vlak net zoals in ons eigen leven: soms zijn we pas bereid om diepgaande veranderingen door te voeren wanneer het zo moeilijk wordt en we zo diep zitten, dat we niet anders meer kunnen dan veranderen.

Zoals altijd nemen ons lichaam én de Aarde deel aan het hele proces. Opvallend waren de zware aardbevingen in Japan en Ecuador, extreme droogte in India, vulkanen die tegelijkertijd uitbarstten, een aardbeving in Frankrijk (kracht 5), en het koude weer in onze streken, dat mensen de schaduwkanten in zichzelf en rondom zich nog duidelijker liet voelen.

Mercurius retrograde is begonnen, (de schaduwperiode was al een tijdje voelbaar), en dit kan veel communicatie stroperig en stroef maken, of misverstanden en vertraging brengen. Toch is deze periode, die loopt tot 23 mei, zeer nuttig, want op een of andere manier leren we veel over onszelf. We zien bepaalde dingen van onszelf duidelijker via spiegels rondom ons, zowel het heel mooie als het minder mooie, en hierdoor zijn we in staat om aan te passen wat nodig is om het harmonischer te maken binnenin. Harmonie binnenin is steeds een zegening voor het geheel waarvan we deel uitmaken. Deze retrograde zal ons ook veel duidelijk maken in verband met zelfwaarde, zelfzorg en materiële behoeften. 

Nog tot september, wanneer Pluto uit retrograde gaat, is het aan te raden dagelijks auraschoonmaak te doen, en zeer bewust om te gaan met ons energieveld. Er beweegt immers zoveel in mensen, en lang niet iedereen is zich bewust van wat hij/zij uitstuurt, en van wat uitgestuurde negatieve ladingen in de aura van anderen kunnen teweeg brengen. Ook wijzelf dienen hier alert op te zijn, om, wanneer we ons slecht voelen om een of andere reden, dit niet op anderen te projecteren die toevallig in ons blikveld verschijnen. 

De 14/5-vibratie van mei is makkelijker dan de 13/4 van april. Het geeft aan dat er sowieso verandering in de pijplijn zit, dat er veel beweging komt, maar allemaal ten goede, en velen zullen op een of andere manier voelen dat dingen op hun plek vallen, een soort herademing. Maar met zoveel planeten die retrograde lopen weten we dat dé grote vooruitgang er nog niet inzit, daarvoor is er teveel afremming. Afremming die noodzakelijk is, ook al zien we dat vanuit ons ego niet zo. Bij grote omwentelingen, zowel in ons eigen leven als maatschappelijk, is de factor tijd niet te onderschatten. Vaak is het zo dat we bij veel forceren en proberen het gevoel hebben geen millimeter vooruit te komen, maar wanneer we ons dan ‘overgeven’ en de tijd zijn werk laten doen, merken we dat – mits de intenties goed in het hart worden gehouden – er als vanzelf dingen zich beginnen te ontvouwen. We krijgen dan ook van onze Beschermengel duidelijke aanwijzingen over dingen die op het eerste zicht onbeduidend lijken, maar in realiteit de voorbode zijn van veel grootsere dingen die klaar zijn om zich te gaan ontplooien, en dat maakt dat we het hele proces makkelijker aanvaarden. 

Vrijdag 6 mei krijgen we al een eerste duw in de goede richting, met de Nieuwe Maan in Stier, waarvan we de opbouwende kracht kunnen versterken door spiritueel werk en het plaatsen van intenties. Op 9 mei valt er al een afremmende kracht weg, wanneer Jupiter uit retrograde komt. 

Dit is ook een maand om een inventaris op te maken van al onze healingtools, en om opnieuw te gaan checken, zelfs al hebben we bepaalde dingen al lang niet meer gebruikt, wat ze voor ons op dit moment kunnen betekenen. Het is een geschikte tijd om nieuwe tools op te halen en te integreren, of om bepaalde aspecten in onszelf die stroef lopen diepgaander te gaan aanpakken. Wat een steeds belangrijker plaats inneemt in ons healingproces zijn kristallen: we kunnen met onze mind nooit helemaal vatten wat ze precies doen, maar dat ze in deze fase een grote hulp zijn is duidelijk. Ga dus eens opnieuw experimenteren met alle kristallen die je in huis hebt, bij alle klachten die je hebt, zowel mentaal, emotioneel als fysiek. Laat je niet zozeer leiden door info uit boeken, maar ga zélf voelen en uitproberen. 

En vanaf volgende week gaan de temperaturen eindelijk weer omhoog: een sein dat de intensiteit van ons innerlijk werk wat gaat dimmen, en zeker een uitnodiging tot (nog) meer genieten en ‘buiten spelen’, en dat hebben we nu wel nodig!  

Keep the Faith  

Fran Tielemans

Bron: Maitreya

Bezoek ook onze Webshop en Facebook Pagina voor producten op basis van Aloë Vera.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees