De Maaneclips heeft heel wat karmisch stof doen opdwarrelen doorheen het collectief, en dat zijn we nu nog altijd aan het verwerken/opschonen. Het kan dus best dat je tijdens de dag er alles aan doet om je denken en doen zoveel mogelijk vanuit 5D te laten gebeuren en alle negativiteit te vermijden, maar dat je zeer onrustige nachten hebt of wakker wordt met het bekende gevoel dat er ’s nachts veel energetisch is gebeurd, net omdat je ego dan niet meer in de weg staat, en er heel wat geïntegreerd, verschoven en schoongemaakt wordt. Velen onder ons hebben ’s nachts hard gewerkt…Opmerkelijk is ook dat Liefde en de nood aan nog veel meer Liefde steeds duidelijker naar voor wordt geschoven in het collectief, en dat is ook uniek in de humane geschiedenis.

 

april2016

Interessant is ook wat zondag 27 maart op Spaceweather geschreven werd: ‘ Het Zonne-minimum heeft gevolgen. De heliosfeer krimpt en brengt interstellaire ruimte dichter bij de Aarde. Galactisch/kosmische stralen dringen relatief makkelijk door tot in het binnenste van ons zonnestelsel.’ Dat geeft wetenschappelijk aan wat we vanuit ons 5D-bewustzijn weten, namelijk dat we in deze fase heel wat nieuw Sterrenlicht en licht uit de verre Galaxies opnemen en integreren. Vandaar ook dat je zo’n sterke energetische verschuivingen met alle bijhorende symptomen kan voelen, en toch geen melding van zonnevlammen aantreft op Poollicht.be. Een Sterrenmens zijn is allang niet meer gewoon een van de talrijke New Age-quotes, maar is steeds meer een dagelijkse concrete energetische realiteit, waarvan de gevolgen tot in het fysieke voelbaar zijn voor velen, maar nog bijlange niet als dusdanig (h)erkend worden. Hierover zal de komende jaren waarschijnlijk nog veel informatie ter beschikking komen via allerlei kanalen. 

Dit einde van maart is een heel intense en belangrijke periode. De komende weken lopen er zeer veel zielscontracten af, nog veel meer dan de vorige jaren in bepaalde periodes het geval was. Natuurlijk lopen er het hele jaar door zielscontracten af, bij iedereen, maar er zijn periodes waarin dat veel duidelijker collectief afgetekend gebeurt dan in andere periodes, en dit is er nu zo één. April draagt een 13/4-trilling, wat al aangeeft dat er veel zal losgelaten worden. De voorbije maanden hebben we allen gemerkt dat bepaalde verbindingen ver aan het wegdrijven zijn. Er hangt geen spanning of onrust meer omheen, wat tekenend is voor contracten die klaar zijn. Maar we konden de voorbije maanden ook duidelijk veel innerlijke beweging voelen rond andere verbindingen, hetzij aangenaam, omdat er duidelijk op te voelen is dat er positieve groei en vreugde en leven in aanwezig is, ofwel omdat er nog spanning, emoties, en onrust rond hangt. De komende weken zullen we dit alles helder krijgen in onszelf, en zullen we ook inzien waarom we het zo moeilijk hebben met het ene of het andere. Onze ziel en onze Beschermengel zullen ons duidelijke aanwijzingen geven over welke contacten horen bij onze volgende fase, en welke definitief aan het aflopen zijn. 

In april worden de energieën herschikt en aangepast waar dat nodig is. We hebben de afgelopen maanden daartoe de nodige aanwijzingen gekregen, en als we tot nu toe de concrete stappen om een of andere reden nog niet hebben genomen, dan zullen we daartoe in april duidelijke impulsen krijgen. Er zal voor velen een soort van innerlijk ‘groen licht’ gaan oplichten rond heel wat dingen, en het definitief gaan achterlaten van oude wegen, oude visies en oude energie schept onmiddellijk ook veel ruimte en openingen voor de nieuwe weg en voor nieuwe visies, intenties en concrete stappen. 

De kiemen en zaadjes tot nieuwe groei die de vorige maanden zo sterk in onszelf naar boven zijn gerezen, worden stilaan ontdaan van alle overtollige ballast in de vorm van oude weerstanden, beperkend denken en vasthouden aan het oude vertrouwde. In de plaats daarvan zullen we steeds meer in staat zijn om onze weg en de concrete nieuwe stappen daarop te zien vanuit onze hogere lagen: er komt steeds makkelijker vreugde omheen, een warm gevoel dat het wel degelijk op onze weg hoort, en plezier in het ontdekken van al het nieuwe potentieel, ook al zijn er hier en daar nog angsten aanwezig. Angsten die heel normaal zijn wanneer we grote stappen voorwaarts nemen, en die we kunnen loslaten door te gaan kijken vanuit onze hogere visie, vanuit ons hart. De 4 (13/4) maakt dat we echt aan de slag gaan  deze maand, met vernieuwing, met actie en voortgang, én dat ons lichaam deze maand extra zorg en aanpassing nodig heeft. Loslaten én opbouwen vergt wat van ons lichaam, en als dat in optimale staat wordt gebracht/gehouden, kunnen we moeiteloos doorheen dit veranderingsproces en kunnen we de transformatie en hogere frequenties makkelijk fysiek neerzetten. 

Saturnus die sinds 25 maart en tot 13 augustus retrograde loopt, geeft wel aan dat vernieuwing niet met grote snelheid verloopt, maar dat we alle kansen krijgen om degelijke solide vernieuwing neer te zetten, goed doordacht en zeker goed afgelijnd en verbonden, én vanuit vreugde. Daarnaast loopt ook Pluto opnieuw retrograde, van 17 april tot 26 september, en het loont de moeite om even terug te blikken op de vorige periode, van vorig jaar zelfde tijd tot in september. Dezelfde thema’s als toen  kunnen opnieuw oplichten als dat nodig is voor je, tot ze volledig doorwerkt en geneutraliseerd zijn. En vanaf 23 april tot 22 mei loopt good old Mercurius nog eens retrograde, wat opnieuw alle processen waar dat nodig is kan vertragen, wat ons de kans geeft om extra inzichten en aflijning aan te brengen. 

Maar naast dit alles komt er ontegenzeglijk veel vernieuwing naar boven, doorheen alle poriën van het collectief weefsel. Het valt niet meer tegen te houden, de definitieve vernieuwing zet nu door, en dat zullen we de komende maand overal om ons heen zien, ook in ons eigen leven. Deze vernieuwing zal ook alle nieuwetijdskinderen opnieuw heel wat meer ademruimte geven, en het zal dan ook stilaan makkelijker worden voor hen/ons om zich neer te zetten en te doen waarvoor ze/we gekomen zijn. En dat geeft heel veel voldoening en diepe vreugde, zeker wanneer ze elkaar ontmoeten, en af en toe voelen dat ze eenzelfde zieledoel delen, en dat ze ook bereid zijn om eerst en vooral het Hogere te laten doorstralen, en daarbij waar het nodig is persoonlijke ego-verzuchtingen opzij te zetten. Om dan te ervaren dat wanneer men dit doet, alle mogelijke overvloed als vanzelf naar je toe komt…  

Keep the Faith  

Fran Tielemans

Bron: Maitreya


Bezoek ook onze Webshop en Facebook Pagina voor producten op basis van Aloë Vera.

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees