In een wereld van beperkingen is je doel om te bewegen, te zien, te voelen, te denken en te bestaan voorbij de invloed van beperkingen. Heel veel mensen beseffen dit niet wanneer zij op de Aarde bestaan, in plaats daarvan accepteren en absorberen zij alle uitdagingen en beperkingen als die van henzelf, een deel van hun werkelijkheid waar niet aan ontsnapt kan worden. Beperkingen kunnen ook omschreven worden als illusies; beide zijn hetzelfde. Illusies welke onjuiste overtuigingen, begrippen en besef zijn, veroorzaken beperkingen binnenin je wezen en werkelijkheid. Wanneer je illusies accepteert, of zij nu door jou gecreëerd of in je wezen geprogrammeerd werden door anderen, verstrik jij jezelf in wat toeschijnt als een onontkoombare ruimte.

 

Alleen als wij elkaar omhelzen

Alles dat je wenst te ervaren schijnt buiten je onontkoombare ruimte te zijn en toch, iedere keer dat je richting je wensen en dromen verhuist benadeel en breng jij jezelf schade toe door de barrières van de ruimte. Het is niet totdat jij je bewust wordt van de beperkingen en illusies die je accepteert, wat de muren van je gevangenschap creëert dat je hen toe kunt staan om weg te vallen.

De illusies die je bewust en onbewust affirmeert als zijnde waar in je dagelijkse werkelijkheid, creëer je de omvang en het bereik van je ascentie op de Aarde. Als jij jezelf toestaat vrij te zijn van de programmeringen van de illusies, beperkingen en het gebrek, dan sta jij je ascentie reis, proces en ervaring toe om uitgebreid te worden en voorbij je verbeeldingskracht te komen. In waarheid, sta jij jezelf toe om de ascentie bijna ogenblikkelijk te ervaren, de grote verlichting ervarend welke jouw waarheid binnenin je wezen is. 

Met dit begrip, kan beseft worden dat je Ascentie niet belemmerd kan worden door je onbekwaamheden, door je gebrek aan spirituele gevoeligheid of de noodzaak om wijsheid te verslinden. Dit alles is eenvoudig een resultaat van je geloof in de beperkingen en illusies van je eigen werkelijkheid, welke je dagelijks verstrikken om een niet vervullend leven te ervaren waar je ascentie langzaam beweegt. Je mag geloven dat er vele dingen, mensen en ervaringen zijn welke je terughouden in je werkelijkheid, er is echter slechts één geloofsysteem welke geëvolueerd is om je wezen te consumeren en te bestaan binnenin je bewuste en onbewuste geest. Dit geloof is van beperkingen en illusies, echter, in diens kern is je gebrek van het geloof in de uitbreidende en vervullende natuur van de Schepper. 

Beperkingen en illusies ondersteunen jullie welzeker in te bestaan op de Aarde; zij helpen je met geaard te zijn in je werkelijkheid, gelovend in de serieusheid van je leven en jou aanmoedigen om te voelen, te ervaren en betrokken te worden. Echter, De Aarde en Haar mensheid bereiken hogere vibraties van Licht binnenin hun structuren en dus is er niet langer de noodzaak om beperkingen en illusies als een anker te gebruiken. Vele mensen her/erkennen de waarde van het leven op de Aarde en hoe het een krachtige versnelde ascentie kan creëren. Stel je voor dat je niet langer geaard was in je Aardse werkelijkheid, je de keuze in ieder moment had om op de Aarde of de innerlijke vlakken te bestaan. Het is zeer waarschijnlijk dat je zou wensen om terug te keren naar de innerlijke vlakken, wat verschuldigd is aan de ontberingen en het gevangenschap die je op de Aarde ervaren hebt.

Illusies en beperkingen hebben zielen in de Aardse werkelijkheid gedurende vele beschavingen geaard, de mensheid is nu echter in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen spirituele evolutie op de Aarde. Als beperkingen en illusies verwijderd werden, zou je in staat zijn om de luister te zien van de Aarde met de aanwezigheid van de uitgebreide en vervullende Schepper in alles. Dit op zichzelf zou jullie aanmoedigen op de Aarde te blijven om door te gaan in eenheid te evolueren met de Schepper. Ik, Sanat Kumara, wenst met jullie de boodschap te delen dat de beperkingen en illusies niet langer meer jullie anker in de Aarde hoeven te zijn, in plaats daarvan zullen het jullie zuivere intenties en Liefde zijn.

Vele Meesters en Engelen hebben jullie aangemoedigd om van jezelf te houden en om van prachtige Moeder Aarde te houden; dit is omdat jullie Liefde jullie nieuwe anker in de Aardse werkelijkheid zal worden; jullie pure Liefde voor Moeder Aarde. Jullie aldus de vrijheid toestaand om een werkelijkheid vanuit Waarheid te creëren. Wanneer jij en de mensheid van Moeder Aarde houden, dan zullen de illusies en beperkingen geboren vanuit jezelf en anderen niet langer je wezen beïnvloeden of relevant zijn. Het is waarlijk je meedogende en Onvoorwaardelijke Liefde voor jezelf, anderen en de Aarde, wat de muren van de illusies en beperkingen zal ontbinden welke onontkoombaar schijnen te zijn.

Ons doel met het creëren van een Tijdperk van Liefde op de Aarde, is om jezelf toe te staan om in vrijheid gesteld te worden om als je waarheid te bestaan.

Er zijn talrijke ideeën en vormen van conditionering, programmering en hersenspoeling waar jij en anderen dagelijks actief aan deelnemen. Stel je voor; als vele mensen een bekwaamheid ontwikkelden om alleen de waarheid te herkennen, door de misleiding heen kijkend, zou waarheid het natuurlijke onderdeel van de Aardse werkelijkheid worden. Jullie hebben deze bekwaamheid nu; dat hebben jullie altijd gehad en dat zullen jullie altijd hebben, echter, het zijn de beperkingen en de illusies welke jullie accepteren en absorberen welke anderszins vertellen en demonstreren. Er zijn vele niveaus van conditionering, persoonlijk en van andere mensen, echter, er is een bepaalde conditionering die ik wens te adresseren voor zielen die zich focussen op de spirituele ontwaking.

Geloofsystemen die ik wens uit te wissen en te transformeren zijn:

Vals: De enige manier om spiritueel te groeien is door uitdagingen, of je Ziel houdt van uitdagingen aangezien dit meer groei creëert.

Waarheid: Je kunt spiritueel groeien door de belichaming van Liefde, Liefde expressie en liefdevolle ervaringen, dit vervult en voedt je Ziel.

Vals: Spirituele Zielen moeten vervulling, rijkdom en overvloed ontkennen, aangezien hun doel is om van dienstverlening te zijn, daarom is het ontkennen of veronachtzamen van hun eigen behoeften te prefereren.

Waarheid: Vervulling, rijkdom en overvloed zijn je goddelijke recht om te ontvangen. Van dienstverlening te zijn is waardevol als het je Ziel vervult en voedt, nochtans, dienstverlenend te zijn betekent niet dat jij jezelf op moet offeren. Vervulling is voor jou eeuwig beschikbaar.

Vals: Er is een noodzaak om van dienstverlening te zijn of iets te doen om de ondersteuning en de Liefde van de Schepper te ervaren.

Waarheid: Alles dat je hoeft te doen is Aanwezig te Zijn met jezelf en de Schepper om de Liefde en ondersteuning van de Schepper te ontvangen. Om Aanwezig te Zijn betekent te her/erkennen dat de ondersteuning en Liefde van de Schepper eeuwig beschikbaar voor jou zijn, en alles dat je hoeft te doen is om in overvloed te accepteren en te ontvangen.

Het is tijd om de beperkingen en illusies te beseffen welke jullie gevangenschap en inperkingen van de ervaring van vervulling en uitbreiding op de Aarde creëren. Waar geloof je in dat niet waar is? Wat hebben anderen je verteld dat niet op jou van toepassing is en dat je nochtans geaccepteerd hebt? Welke negatieve situaties geloof je bewust of onbewust dat die met jou in dit leven zullen gebeuren? (verouderen, ziekte, armoede, eenzaamheid) Met welke angsten ga je dagelijks om welke je tegenhouden van geluk en vervulling te ervaren? In waarheid, in welke illusies geloof je en welke beperkingen accepteer je als zijnde echt en je waarheid?

Het is tijd om na te denken, te ontdekken en binnenin je wezen en geest te ontdekken en te verkennen, je de geloofsystemen realiserend geboren vanuit je bewuste en onbewuste geloof/overtuiging in je gebrek van verbinding met de uitbreiding en vervulling van de Schepper. Dit geloof bestaat binnenin alle wezens en wordt in deze tijd met de kracht van Liefde losgelaten. Om het proces te versnellen, kan je bewust je gewoontes loslaten betreffende jezelf en je perspectief, terwijl jij je binnenin je wezen een grote Lichtbron en bewustzijn verbeeldt, welke geboren werd vanuit de Schepper. Deze innerlijke bron straalt de vervulling en uitbreiding van de Schepper uit, het bevestigend in ieder deel van je wezen. Dit dagelijks te bereiken, je innerlijke gloed her/erkennend, zal jou niet alleen toestaan je gigantisch gelukkig en opgetild te voelen, het zal je ook een diep-gezetelde genezing toestaan om plaats te vinden binnenin je wezen, hetgeen je perspectief over jezelf naar een Schepper-enthousiast-liefdevol-perspectief zal transformeren. Je zult jezelf in vrijheid stellen, beseffend dat alles mogelijk is in je werkelijkheid op een fysiek en spiritueel niveau.

Het is alleen je gebrek aan geloof in de vervulling en uitbreiding van de Schepper welke je spirituele evolutie, ascentie en vervulling belemmert, alsook je Aardse werkelijkheid. Wanneer je van jezelf, anderen en de Aarde houdt, activeer je en sta je de uitbreiding en vervulling toe van de Schepper om door je wezen en werkelijkheid heen te spoeden, miraculeuze transformaties creërend die jou met je waarheid uitlijnen.

Ik ben bekend als een Heer van de Uitbreiding, doe alsjeblieft een beroep op mij om je eigen uitbreiding te ondersteunen:

“Sanat Kumara, ik doe een beroep op uw energie, Liefde en aanwezigheid om mijn eigen vibratie, bewustzijn en uitbreidingsfrequentie te stimuleren, verbeteren en te ontwaken. Laat mij omringd zijn door uw energieën van uitbreiding, mij begeleidend in/naar de kern van de Schepper uitbreiding binnenin mijn wezen. Hier kan ik mijn eigen genezing en ontwakende vibraties van uitbreiding her/erkennen, hen synthetiserend met mijn volledige wezen en werkelijkheid. Ik ben en ervaar de uitbreiding. Dank u wel.”

Ik Ben Sanat Kumara

Natalie Glasson 

Vertaling: Cobie de Haan

Bron: Denk met je Hart

Bezoek ook onze Webshop en Facebook Pagina voor producten op basis van Aloë Vera.

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees