Wanneer je iemand bent die kiest voor een leven van spirituele groei, bewustwording en zelfrealisatie, dan ben je je bewust van de samenhang die er bestaat tussen mens, zon, maan, planeten, universum, en dan merk je ook de ritmische cycli die eigen zijn aan al wat leeft. Je bewust zijn van die samenhang en cycli, maakt dat je je jaar pro-actief kan instappen en op een bewustere manier in het hier en nu kan staan, door alles in je uiterlijke en innerlijke leven te kunnen kaderen in een grotere individuele en collectieve context. Onze gemeenschappelijke numerologische context bijvoorbeeld, geeft ons bij het begin van 2016 aan om alert te zijn op alles wat gelinkt is aan de energieën van 9 en 16/7.

 

Hart4

Vooral in deze thema’s kunnen we ons dit jaar verder brengen, en kunnen we stap voor stap ons denken, voelen en handelen uit de extremen en polariteiten halen die maken dat we ons ongelukkig en onvervuld voelen. De volgende tips kunnen je helpen jouw werkelijkheid en je eigen patronen te checken, om te kijken waar je ergens uit balans gaat. Op die manier kan je je denken en handelen aanpassen om tot groter evenwicht en dus een groter welzijn en goed gevoel te komen. 

  • Ga voor jezelf aan de hand van de gebeurtenissen de afgelopen jaren oplijsten waar je afsluiting en voltooiing nodig hebt. Welke situaties, plaatsen, relaties zijn klaar om losgelaten te worden? Roep je Hoogste Goddelijke Wijsheid op die je Bent om in te zien wat ingezien dient te worden, je Hoogste Goddelijke Kracht om concrete beslissingen te nemen en te handelen waar nodig, en de Hoogste Goddelijke Liefde om dit alles in liefde te laten gebeuren.

  • Gebruik spiritueel en fysiek energiewerk en alle technieken die je in huis hebt om belastende emoties los te laten. Kijk hiervoor even terug op je leven van je geboorte tot nu, voel waar er nog oude pijn rond zit en neem er heel bewust afscheid van, zodat je volgend jaar schoongespoeld en helder aan een nieuwe start kan beginnen.

  • Durf afbakenen en nee zeggen, uit onvoorwaardelijke liefde naar je Zelf toe. Grenzen stellen is dit jaar een hot item, zowel in de internationale politiek als in ons eigen leven. Om gezonde grenzen te stellen dienen we echter te weten wat onze grenzen zijn, en dat kunnen we alleen door voldoende stilte, door zelfreflectie, door bewust te kijken naar ons verleden,  te beslissen wat of hoe we het echt niet meer willen en vooral intenties te plaatsen hoe we het wél willen nu en in de verdere toekomst.

  • Exploreer je gevoeligheid, ga je hypersensitiviteit steeds meer zien als een kwaliteit en steeds minder als een last, door die gevoeligheid te gaan exploreren, door zeer bewust te worden van je eigen energieën, je lichaam, en de energieën om je heen. Gebruik bewust energiewerk om jouw fysieke en subtiele lichamen telkens weer schoon te maken, te voeden en te healen, zodat leven hier op Aarde fijner en vervullender wordt, doordat je veel beter in je vel gaat zitten.

  • Durf te delen, geniet van delen, maar wees alert op je balans tussen geven en ontvangen. Check al je verbindingen van de laatste jaren op die balans, en ga concreet aanpassingen doorvoeren daar waar je je niet oké voelt bij die balans. Ook hier weer: roep je Hoogste Goddelijke Wijsheid op die je Bent om in te zien wat ingezien dient te worden, je Hoogste Goddelijke Kracht om concrete beslissingen te nemen en te handelen waar nodig, en de Hoogste Goddelijke Liefde om dit alles in liefde te laten gebeuren.

  • Maak balans op van je leven, en maak een lijst van wat je wil met de rest van je leven. Schrijf heel heldere concrete en prioritaire intenties neer.

  • Verzorg de balans tussen je uiterlijke en je innerlijke leven. Verschuif je activiteiten zodanig dat je evenwicht vindt tussen spiritueel werk en aardse dingen. De balans vinden – telkens weer – tussen spanning en ontspanning is dit jaar cruciaal.

  • Zorg dit jaar voor regelmatige ontgifting. Dit is voor iedereen een jaar van loslaten en afsluiting, en ons lichaam voelt dit. Periodes met meer zuurstof, lichte voeding en voldoende beweging zijn zeker nodig om onze organen tot rust te laten komen.

  • Zoek voor jezelf voldoende activiteiten of technieken waarbij je jezelf kan ont-laden, zoals yoga, tuinieren, fietsen, wandelen, koken, knuffelen, zingen.

  • Laat voldoende humor en zelfrelativering in je leven. Laat het kind in jezelf leven en doorbreek je eigen ketenen!

Keep the Faith  

Fran Tielemans

Bron: Maitreya

Bezoek ook onze Webshop en Facebook Pagina voor producten op basis van Aloë Vera.

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees