Geliefden, Nu is de tijd om de inventaris op te nemen van jullie prachtige prestaties in deze reis van jullie ascentie. Jullie mogen het gevoel hebben dat alles nu in chaos is, of misschien hebben jullie het gevoel dat jullie jezelf niet meer kennen. Alles is goed, dierbaren, want jullie zijn nochtans een volgende fase van jullie Ascentie binnen gegaan. Laat het verteld en bekend zijn dat Alles goed is. Alles is zoals het zou moeten zijn. Jullie hebben een zeer cruciale tijd bereikt in jullie ontwikkeling en het is tijd om alles te her/erkennen wat jullie bereikt hebben en alles te her/erkennen wat jullie doorstaan hebben op deze prachtige reis van Ascentie.

 

yeshua4-1

 

Met iedere stap op de ladder van ascentie, komen jullie nieuwe uitzichten tegen, nieuwe manieren van naar de dingen te kijken, en vanaf dit moment mag het toeschijnen alsof allen in/naar een vorm tuimelden welke niet helemaal waarneembaar of begrijpelijk was voor jullie “blote ogen” van jullie nieuwe spirituele inzicht.

Echter, jullie mogen beseffen dat dit een noodzakelijke stap in jullie evolutie is. Jullie weten mogelijk niet wat precies om weg te gooien of wat precies na te streven, maar geef het tijd en jullie zullen beginnen het duidelijk te zien. Jullie zijn in een gevorderd stadium van jullie ontwikkeling. Het mag toeschijnen dat minder tijd toegestaan wordt voor jullie assimilatie van elk stadium. Echter, jullie zouden dit niet tegenkomen als jullie niet gereed waren om jullie assimilatie te versnellen, en met voortvarendheid verder te gaan naar het volgende stadium.

 

Heb vertrouwen in je bekwaamheden om al deze binnenkomende energieën te assimileren en sta hen toe om vorm aan te nemen op wat voor manier dan ook dat zij in jullie mentale, emotionele, fysieke en spirituele lichamen mogen vallen. Je Hogere Zelf weet hoe deze energieën te gebruiken en je zult weldra naar al deze veranderingen kijken waar je met eerbied doorheen gaat. En met het vertrouwen dat je door alles heen kunt gaan met gratie en Liefde en doorzettingsvermogen.

Sta jullie zelf toe om over het volgende na te denken, geliefden: Jullie zijn aldus opgemaakt uit ingewikkeldheden en mogelijkheden. Het is tijd om deze toe te staan om met gemak en acceptatie in jullie bewustzijn te vallen. Want jullie zijn dus capabel van het toestaan van het stromen van deze nieuwe aspecten van jullie zelf om binnenin jullie te assimileren en te verankeren.

Jullie zijn luisterrijk aangaande jullie voortgang. Ben er zeker van om je veranderingen in al je lichamen niet te oordelen of te ontcijferen in overeenstemming met je oude manieren van denken. Het neemt nu een frisse, onschuldige en nieuwsgierige blik om deze veranderingen te observeren en hen te bekrachtigen om binnenin jou vorm aan te nemen in overeenstemming met je hogere plan en doel.

Dus aanschouw de veranderingen en koester hen en houd van hen en sta hen toe om met jullie mee het onbekende binnen te lopen. Leer om hier gemakkelijk te zijn, geliefden, want jullie zullen zo dankbaar zijn dat jullie jezelf toestaan te stromen met alle veranderingen zonder te proberen om er betekenis of een kwalificatie op te plaatsen gebaseerd op jullie oude manieren van denken.

Zij (de veranderingen) vereisen een nieuwe methode van waarneming en acceptatie, dat wat het ook is dat er binnenin jou zich voordoet, en bijgevolg buiten jou, betekenis heeft op een dieper niveau dan immer tevoren en alle lessen en inzichten en observaties van daar af aan gerecycled zullen worden in/naar een nieuw perspectief en doel voor jullie leven.

Dus ben alsjeblieft geduldig met deze snelle periode van uitbreiding en vertrouw je Hogere Zelf om je op deze reis te gidsen. Je mag niet alle gevolgen begrijpen van waar je doorheen gaat, maar geplaatst onder de lens van je hogere perspectief, zal het spoedig volmaakt zin voor je maken. Je mag je voelen alsof je blindelings voorwaarts loopt, maar weet dat je inderdaad het oude opruimt voor de prachtige schitterende Nieuwe Jij om in jullie Nieuwe Wereld te gedijen.

Voel vrede in het feit dat al deze nieuwe stukjes die jullie binnenin jullie zien een verhelderend aspect van jullie zijn, en jullie zullen leiden naar een nieuwe versie van jullie dat vervuld is met Liefde en Vrede en Goedgunstigheid.

Namaste.

Jullie liefhebbende broeder, Yeshua 

Vertaling: Cobie de Haan

 

Bron : Denk met je Hart

Copyright © 2011-2015 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com    www.franheal.wordpress.com   http://www.ouremergingdivinity.com

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees