We horen de laatste tijd steeds vaker berichten over hogere dimensies. Wat zijn dat, hogere dimensies? De Aarde heeft tot nu toe steeds bestaan in ‘de derde dimensie’. Het begrip ‘derde dimensie’ moet hier niet direct geassocieerd worden met hoogte/lengte/breedte (ruimte en tijd) maar eerder met een speciaal en geïsoleerd soort bewustzijn waarmee de mens in staat is om, met zijn fysieke zintuigen, ervaringen waar te nemen en te beleven. De derde dimensie wordt daarom ook wel ‘de fysieke dimensie’ genoemd. Materie kunnen we waarnemen omdat de energie van materie laag genoeg vibreert, binnen een bepaalde bandbreedte, om fysiek waargenomen te kunnen worden. 

 

 

Buiten die bandbreedte vibreert energie ook, maar is niet fysiek waarneembaar. Gedachten, herinneringen, ideeën, emoties enzovoort bestaan uit energie die in het niet-fysieke energie spectrum vibreren.

Een dimensie is dus eigenlijk een vorm of een bepaalde ontwikkeling van bewustzijn, waarmee we in staat zijn om waar te nemen en te ervaren.

We horen de laatste tijd steeds meer over het vermeende bestaan van andere, hogere dimensies. Volgens velen bevinden we ons nu al in de vierde dimensie en stevenen we af op de vijfde dimensie.

Hartstikke fijn, maar wat betekent dat? Wat heeft u daar aan? In welk opzicht is de vierde dimensie anders dan de derde, en hoe is op haar beurt de vijfde dimensie dan weer anders? Heeft het voordelen, en wellicht ook nadelen?

Een korte uitleg van de werking van dimensies (lees: bewustzijn) is hier dus wel op zijn plaats.

De werkelijkheid van de derde dimensie kan in het kort als volgt worden samengevat:

- Gebaseerd op je overtuigingen richt je je bewustzijn op iets
  (een idee, een doel, een uitdaging , of een probleem – dus iets wat nog niet fysiek is)

- Je laat hier regelmatig je gedachten over gaan (analyseren, plannen, piekeren, enz)

- Tijdens je overdenkingen spelen je emoties in zekere mate een bepalend rol (pos of neg)

- Je hebt een zekere mate van motivatie en vastberadenheid, gebaseerd op je overtuigingen

- Afhankelijk van de frequentie van je gedachten en de intentie van je emoties, zal hetgeen waaraan je dacht dank zij wilskracht en een zekere mate van fysieke inspanning op een gegeven moment in het fysieke materialiseren.

De werkelijkheid van de derde dimensie wordt dus in eerste instantie door intentie en met behulp van visualiserende gedachten gecreeerd, gebaseerd op de overtuigingen die je over jezelf, over anderen en de wereld hebt en gevolgd door een zekere mate van fysieke inspanning. De uitkomst kan hier mee- of tegenvallen, afhankelijk van de positieve c.q. negatieve lading van je overtuigingen, gedachten en emoties.

De vierde dimensie is ook nog steeds fysiek waarneembaar, zij het in een meer ‘vloeiende’ vorm.

In de vierde dimensie, waarin we ons nu al bevinden, zien we nagenoeg eenzelfde proces, maar de fysieke inspanning die nodig is om iets te laten materialiseren, is hier van ondergeschikt belang. De materialisatie vindt hier sneller plaats dan we vroeger gewend waren en er is  steeds minder fysieke inspanning voor nodig.

De gevoels-inspanning is in de vierde dimensie van ons bewustzijn van meer gewicht dan fysieke inspanning.

Het uitdenken en het fysieke doen om iets te bereiken is dus bezig plaats te maken voor het belang van het gevoel dat je hebt bij een beoogd doel. Dat gevoel wordt voor een groot deel beïnvloedt door je overtuigingen. Van belang is om alle negatieve overtuigingen, instellingen, gedachten en emoties los te laten en te vervangen door positieve. Dit is van hel allergrootste belang!

In de vijfde dimensie is het begrip ‘lineaire tijd’ helemaal weggevallen. Materialisatie van ervaringen vindt hier ‘instant’ plaats, afhankelijk van je gevoelens en je verwachtingen.

Negativiteit zal in de vijfde dimensie geen bestaansrecht vinden. Negatieve overtuigingen, gedachten en emoties schitteren dus door afwezigheid in de vijfde dimensie.

De vierde dimensie , waarin we ons nu bevinden, is de overgangsfase van de derde naar de vijfde dimensie. Deze dimensie is voor elk mens op aarde een ‘test-fase’, vergelijkbaar met een ‘examen-klas’. Wie slaagt, wordt toegelaten tot de vijfde dimensie. Wie zakt, blijft achter in de lagere dimensies die, als gevolg van de schoolverlatende promovendi, steeds ‘dichter’ of negatiever beleefd zullen gaan worden door de achterblijvers.

 

Bron : Plazilla

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees