Een grote verandering is gaande op aarde. De economie verkeert in een recessie, de politieke daadkracht stagneert, de kerk heeft aan geloofwaardigheid ingeboet en het klimaat is zeer wispelturig. Ook ons eigen leven staat regelmatig onder druk vandaag de dag. Waarom gebeurt er zoveel in ons leven? Door onderscheid te maken tussen leven in licht en leven in duisternis, kunnen we de huidige ontwikkelingen begrijpen en accepteren. En door het licht te zien, kunnen we ons voordeel ermee doen.

 

 

 

Leven in licht en duisternis


Wat is het verschil tussen leven in licht en leven in duisternis? Licht is zien, weten, oftewel bewust-zijn. Duister is niet zien, onwetendheid, oftewel onbewust-zijn. Leven we in licht dan weten we dat het leven eindeloos groot is en uit een en dezelfde goddelijke bron voortkomt. Mensen die het licht hebben gezien, hebben hun belangstelling voor aardse zaken ingeruild voor een zoektocht naar hun ware aard en doel in dit leven. Zij weten dat de mens slechts een tijdelijke uitdrukking is van zijn onsterfelijke ziel. En de opbrengst van hun zoektocht wordt vrijelijk gedeeld met anderen.

Mensen die in duister leven, zijn zich niet bewust van de grootsheid en eenheid van het leven. Hun beperkte bewustzijn is gericht op aardse zaken, zoals hun gezin, werk, huis en vrienden. Door het ontberen van een sterk eenheidsgevoel zetten ze hun eigen belang voorop en benutten ze hun kwaliteiten voornamelijk voor zichzelf.

Op en top mens zijn


Vanuit deze optiek kunnen we vaststellen dat de afgelopen 2000 jaar het duistere hoogtepunt waren van het leven op aarde. God en de hemel werden grootheden buiten ons, waardoor het aardse leven ons geestelijk leven ging overschaduwen. Waarom is het licht uitgegaan, oftewel, waarom zijn ons grote bewustzijn en eenheidsgevoel lamgelegd? Alleen als we het leven zien als een leerschool, kunnen we een zinvol antwoord dichten. Het leven is niet per ongeluk ontstaan, we leven niet om te lijden of voor de lol, maar om ervan te leren, om te groeien in bewustzijn. Gebeurtenissen in het leven geven ons die kans. Zij dagen ons uit om te groeien in wijsheid, kracht en liefde. Ontwikkelen we in het licht ons grote bewustzijn en gevoel van eenheid, in het duister ons beperkte bewustzijn en gevoel van afgescheidenheid. Door de tijd heen is het licht op aarde langzaam gedoofd. Hierdoor konden we, los van de geestelijke wereld, helemaal mens zijn en delen van onszelf ontwikkelen die in het licht onderbelicht blijven.

Een wereld vol dualiteit


Wat zijn die delen van onszelf? Naast ons  fysieke lichaam vallen nog vier aspecten op: onze emoties, verstand, ego en wil. Door de afwezigheid van de geestelijke werkelijkheid en het ontberen van een sterk eenheidsgevoel, voelen we ons diep van binnen eenzaam en verlaten. Hierdoor krijgen onze wil en ego de kans zich te ontwikkelen. Om op te vallen en aandacht te krijgen, gaan we aan de weg timmeren. We weten wat we willen en zullen het krijgen ook. Deze behoefte is zo sterk dat we anderen zelfs gaan overvleugelen. Ik ben sterker, slimmer en beter dan jij. In de strijd worden onze emoties geraakt. We worden bang en verdrietig als het niet lukt en blij als we succesvol zijn. Zie hier, de wereld van vandaag, een wereld vol dualiteit. We voelen ons niet verantwoordelijk voor het grote geheel, we wantrouwen vreemdelingen en gaan de strijd aan met andersdenkenden. Maar nu zijn we op een punt in de tijd aangekomen waarop het licht terugkeert op aarde. We hebben genoeg lessen in duister gehad en de oogkleppen mogen weer af.

Het licht keert terug


Waaraan kunnen we merken dat het licht op aarde terugkeert? Door huidige ontwikkelingen in het licht van een groter bewustzijn en eenheidsgevoel te plaatsen, vallen tal van zaken op. Zo ruilen steeds meer mensen knellende levensopvattingen in voor inspirerende visies en ervaringen. Nieuwe spirituele magazines worden zo goed gelezen, dat oude bladen spiritueel getinte artikelen opnemen. Bewustmakende workshops en cursussen zijn als paddestoelen uit de grond geschoten de laatste jaren.

Maar het terugkerende licht gaat verder dan spannende literatuur en kortstondige uitdagingen. Mensen voelen de behoefte om schoonschip te maken in hun leven. Alles wat in onbalans is, alles wat uitgesproken en afgehandeld moet worden, dringt zich op. Spanningen negeren helpt niet, de behoefte aan opheldering en gelukkig zijn borrelt steeds heftiger op. Hoe langer we deze gevoelens negeren, hoe ontevredener we worden. Een mooi voorbeeld hiervan wordt door Elizabeth Gilbert beschreven in haar autobiografische boek Eat Pray Love, dat inmiddels wereldwijd een bestseller is.

Ook neemt nu de behoefte toe om in vrijheid, gelijkheid en saamhorigheid te leven, de pijlers van het terugkerende eenheidsgevoel. Dankzij het toegenomen bewustzijn doorzien we manipulatie en willen we onze achtergestelde positie verlaten. We willen gelijke kansen en met respect worden behandeld. Daarnaast is de doodsangst, die ons eeuwenlang heeft geknecht, opgelost in het licht. Dit balletje is in het Midden Oosten gaan rollen en zal pas stoppen als ze de hele aarde over is gegaan.

Door de terugkeer van het licht komen ook steeds meer zaken tevoorschijn die het daglicht niet kunnen verdragen. De media staan dagelijks vol nieuwe onthullingen over list en bedrog. Misdaad loont niet langer en leugentjes werken niet meer. Iedereen gaat met de billen bloot, niets blijft verborgen, alles komt aan de oppervlakte. Dit geeft dader en slachtoffer de kans om met zichzelf, met elkaar en met het leven in het reine te komen.

Ook oude instituten, opgericht in de achter ons liggende eeuwen van duisternis, staan te trillen op hun grondvesten. Denk aan politiek, economie en kerk. Politieke daadkracht stagneert, de economie ligt aan het geldinfuus en de kerk heeft fors aan geloofwaardigheid ingeboet. Zij zijn gebouwd op dualistische principes die niet passen in het harmonieuze licht van de nieuwe tijd. De nieuwe politiek is gericht op samenwerking, de nieuwe economie op gelijkheid en het nieuwe geloof op vrijheid.

Tot slot de aarde zelf. Ook de planeet waarop wij verblijven, is een levend wezen. Het grote aantal aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, windhozen en overstromingen zijn onderdeel van haar opschoon­proces, waardoor ook zij kan terugkeren in het licht.

Meegaan met de stroom


Het leven van nu, vol ingrijpende gebeurtenissen, dwingt de mens zijn blikveld te verruimen. Oude visies geven onvoldoende antwoord op nieuwe ontdekkingen, oude recepten werken niet meer. Nieuwe visies zullen ontwikkeld moeten worden en nieuwe recepten beproefd. Maar hoe kunnen we met de stroom meegaan en het licht omarmen? Door het licht te zien, kunnen we ons voordeel ermee doen, door het licht toe te laten worden we medescheppers van een harmonieuze wereld. Willen we het licht in ons aardse leven toelaten, dan moeten we inzien dat wij het leven scheppen met de keuzes die we maken. Het leven is geen toevallige samenloop van omstandigheden, maar een uiting van ons handelen. Willen we liefdevolle keuzes maken, dan dienen we het licht in onszelf toe te laten. En dat kan alleen door het duister in onszelf op te ruimen.

De ontdekking van de hemel


Nu we alle duistere uithoeken van het leven op aarde hebben onderzocht, mogen onze menselijke delen een stapje terugdoen. Waartoe ze in staat zijn, is gebleken in de geschiedenis: een leven vol tegenstellingen en strijd. Dit blijft zolang we ons laten leiden door ontembare emoties, beperkte rationele opvattingen, onverzadigbare verlangens en competitiedrang. Dit verandert zodra we bereid zijn deze aspecten te helen en ons hart achter het stuur van ons leven plaatsen. Wij zijn niet onze emoties, verstand, ego en persoonlijke wil, wij zijn een uitdrukking van onze wijze en liefdevolle ziel. De ontdekking van de hemel is de weg naar vrede, de openbaring van het geestelijke leven de weg naar harmonie. Maar pas dan als we erkennen dat de hemel ín ons is en niet buiten ons en pas dan als we bereid zijn de blokkades in onszelf op te heffen.

Spiegelen en helen


De weg is vrij, de aarde wordt overspoeld met licht. We kunnen ons voordeel ermee doen door de blokkades in onszelf op te ruimen. Hoe belichten we het duister in onszelf? Allereerst moeten we onszelf een spiegel voorhouden en erkennen dat we duistere stukken hebben. Denk aan hebzucht en superioriteit, jaloezie en angst, verdriet en verslavingen, minderwaardigheid en negatieve gedachten. Vervolgens moeten we toegeven aan de drang van binnenuit om te willen veranderen. Eigenlijk moeten we de delen van onszelf helen, die de afgelopen duizenden jaren het voortouw hebben genomen in ons aardse leven: emoties, verstand, ego en persoonlijke wil.

Het opruimen van blokkades


Allereerst onze emotionele blokkades, zoals oude angst, verdriet en boosheid. Door ze uit schaamte op te kroppen werden we ziek, door ze in liefde te helen komen we weer in balans. We helen ze door opgekropte emoties alsnog te uiten en schokkende gebeurtenissen van nu geven ons de kans daartoe.

Hoe helen we de inhoud van ons hoofd? Onze gedachten worden gevoed door hetgeen we zien, lezen, horen, etc. Voeden we ons met geestelijke kost, dan zal de geestelijke werkelijkheid weer deel gaan uitmaken van ons bewustzijn.

En hoe kunnen we ons ego laten opgaan in het licht? Bijvoorbeeld door succes te relativeren. Zijn we succesvol als we een dikbetaalde baan hebben en in een grote auto rijden, of zijn we succesvol als we simpelweg gelukkig zijn met wat is en niet is?

Tot slot onze persoonlijke wil. Door deze aan banden te leggen, geven we Gods wil de ruimte om zich te openbaren in ons leven. Dat doen we door ons zuivere gevoel of intuïtie te volgen.

Het licht is terug


Het licht is terug op aarde. We mogen weer onze geestelijke afkomst herinneren en kennismaken met de grootsheid van het leven. Een ieder die gehoor geeft aan de oproep te ontwaken uit de aardse slaap, zal medeschepper worden van een leven in licht en liefde. Een ieder die nog geen afscheid kan of wil nemen van zijn pure aardse opvattingen en bezigheden, zal zijn reis door de nacht voortzetten en later ontwaken. Het is geen zaak van goed of slecht, want ieder mens bepaalt zelf de route van zijn levensweg. Alles is goed zoals het is, alles gaat zoals het gaat.

In oneindige liefde voor Gods schepping,


Ismaël Sananda

 

Bron: New Earth Creation

 

 

 

 

Website en/of domeinnaam united-lightworkers.be te koop. Meer info

enfrdees